Otillåten dubbelbestraffning att påföra skattetillägg vid beskattning av förbjudet lån

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-banking-and-capital-marketsKammarrätten i Jönköping har i en nyligen avgjord dom gällande beskattning av förbjudet lån kommit till slutsatsen att det påförda skattetillägget ska undanröjas.

Den ende ägaren till ett aktiebolag tog under år 2009 ut cirka sex miljoner kronor ur bolaget. Senare samma år beslutades om en likvidation av bolaget. Året därefter likviderades bolaget. Skatteverket beskattade hela uttaget som ett förbjudet lån och tog ut skattetillägg. Kammarrätten uppfattning är att det rör sig om ett förbjudet lån då uttaget gjordes innan likvidationsförfarandet påbörjades och att beskattning ska ske. Kammarrätten anser också att ägaren lämnat en oriktig uppgift genom att inte upplysa om uttaget i sin inkomstdeklaration och inte presenterat några omständigheter som kan godtas som synnerliga skäl för att avstå från beskattning av lånet.

Gällande skattetillägget så pekar kammarrätten på att den i ett annat mål från 2010 (mål nr 1749-10) funnit att regleringen av förbjudna lån har straffrättslig karaktär och att uttag av skattetillägg skulle medföra dubbelbestraffning. I 2010 års mål befriades den skattskyldige därför från hela skattetillägget. I det nya målet så hade Skatteverket, redan under processen i förvaltningsrätten, uttalat att verket inte tillämpar principen från den domen och att skattetillägg fortfarande tas ut. Kammarrätten, som särskilt noterade att 2010 års mål inte hade överklagats av Skatteverket, ansåg dock att skattetillägget skulle undanröjas. Utöver detta så finner kammarrätten att någon beskattning för en bedömd ränta på det förbjudna lånet inte ska ske. Orsaken till detta är, enligt kammarrätten, att efter uttagsbeskattningen så finns inte något lån att beräkna ränta på.

Kommentar

Det hör inte till ovanligheterna att Skatteverket tar ut skattetillägg vid förbjudna lån. Dock har "vindarna vänt" vad gäller möjligheten att ta ut skattetillägg i den mån det innebära att personen i fråga dubbelbestraffas. Den nu avgjorda kammarättsdomen visar att det finns möjligheter att bli av med skattetillägget vid en process. Emellertid vore det lämpligt om frågan kring om regleringen av förbjudna lån har straffrättslig karaktär fick en slutlig prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, detta för att klarlägga rättsläget.

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln