Långvarig effekt av de så kallade trädadomarna

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngI januari 2010 avgjorde regeringsrätten fem domar som alla rörde frågan om hur begreppet samma eller likartad verksamhet i fåmansföretagsreglerna ska tolkas. Domarna kallas i folkmun för trädadomarna och innebär något förenklat att kapital som skiljts från ett aktivt fåmansaktiebolag till ett annat passivt aktiebolag, inte kan anses hamna i träda, så länge delägaren eller någon närstående fortfarande är aktiv i det ursprungliga bolaget.

Med träda avses att ett fåmansaktiebolag har förvaltats passivt vilket föranlett att aktierna i bolaget, efter en trädaperiod om fem år, tillåter att den tidigare aktive delägaren kan ta ut sina vinstmedel till 25 procent beskattning. Detta eftersom aktierna efter denna tid övergått från att vara kvalificerade till att vara icke kvalificerade. Efter det att trädadomarna avgjordes har det kommit ett antal avgöranden som ytterligare komplicerat bedömningen av om aktier är kvalificerade eller ej. Vidare har även ny praxis avseende den så kallade utomståenderegeln ytterligare komplicerat bedömningen av om aktier är kvalificerade eller inte.

I år har det gått sex år sedan rättspraxis kring trädareglerna ändrades på grund av trädadomarna (RÅ 2010 ref. 11 I,II,II,IV och V). Det är därför extra viktigt att säkerställa att utdelning/kapitalvinst från ett fåmansaktiebolag som berörs av trädadomarna hanteras korrekt i årets inkomstdeklaration.

Kontakta din rådgivare hos PwC för en korrekt bedömning och en framtida skattestrategi.

Entreprenörskväll i Stockholm den 18 maj

Välkommen till vår entreprenörskväll onsdagen den 18 maj på Fotografiska i Stockholm. Under kvällen kommer vi att prata om dagens skattefrågor och morgondagens ekonomi för entreprenörer. Vi vill öppna upp för en diskussion kring hur vi ser på dagens skattefrågor för entreprenörer och ägarledda företag samt vilka ekonomiska frågor som påverkar utvecklingen. 

Läs mer och anmäl dig här

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln