Långvarig effekt av de så kallade trädadomarna

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngI januari 2010 avgjorde regeringsrätten fem domar som alla rörde frågan om hur begreppet samma eller likartad verksamhet i fåmansföretagsreglerna ska tolkas. Domarna kallas i folkmun för trädadomarna och innebär något förenklat att kapital som skiljts från ett aktivt fåmansaktiebolag till ett annat passivt aktiebolag, inte kan anses hamna i träda, så länge delägaren eller någon närstående fortfarande är aktiv i det ursprungliga bolaget.

Med träda avses att ett fåmansaktiebolag har förvaltats passivt vilket föranlett att aktierna i bolaget, efter en trädaperiod om fem år, tillåter att den tidigare aktive delägaren kan ta ut sina vinstmedel till 25 procent beskattning. Detta eftersom aktierna efter denna tid övergått från att vara kvalificerade till att vara icke kvalificerade. Efter det att trädadomarna avgjordes har det kommit ett antal avgöranden som ytterligare komplicerat bedömningen av om aktier är kvalificerade eller ej. Vidare har även ny praxis avseende den så kallade utomståenderegeln ytterligare komplicerat bedömningen av om aktier är kvalificerade eller inte.

I år har det gått sex år sedan rättspraxis kring trädareglerna ändrades på grund av trädadomarna (RÅ 2010 ref. 11 I,II,II,IV och V). Det är därför extra viktigt att säkerställa att utdelning/kapitalvinst från ett fåmansaktiebolag som berörs av trädadomarna hanteras korrekt i årets inkomstdeklaration.

Kontakta din rådgivare hos PwC för en korrekt bedömning och en framtida skattestrategi.

Entreprenörskväll i Stockholm den 18 maj

Välkommen till vår entreprenörskväll onsdagen den 18 maj på Fotografiska i Stockholm. Under kvällen kommer vi att prata om dagens skattefrågor och morgondagens ekonomi för entreprenörer. Vi vill öppna upp för en diskussion kring hur vi ser på dagens skattefrågor för entreprenörer och ägarledda företag samt vilka ekonomiska frågor som påverkar utvecklingen. 

Läs mer och anmäl dig här

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt – möjligheter och fallgropar för entreprenörer och dess anställda

Riksdagen har beslutat att övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) ska avskaffas. De nya reglerna gäller ...

Läs artikeln