Så var skatteåret 2015 - och så blir 2016

‹ Tillbaka till artiklarna

fikarum.jpg

2015 var ett relativt lugnt skatteår, men 2016 står flera skatteförändringar på agendan. Läs analysen här!

Skattemässigt var 2015 året då DÖ (Decemberöverenskommelsen) gick i graven  och regeringen presenterade en höstbudget med ett högre skattetryck. Ändå  genomfördes inte några större förändringar i lagstiftningen. 2016 kommer däremot att kantas av viktiga skattediskussioner, med Finansdepartementets förslag på förändrade bolagsskatteregler. En annan viktig fråga för dig som driver eget är 3:12-reglerna, där kommer Finansdepartementet ge sitt svar efter sommaren. Risken finns att försämringarna för företagare blir kännbara.

Missa inte att läsa min kollega Hans Peter Larssons längre analys över skatteåren 2015 och 2016 på Sveriges skatteblogg Tax matters.

3:12-reglerna – ultimata guiden för företagare

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln