<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Succé för Skattedagen - välkommen att titta i efterhand

Dr Kjell A Nordström på Skattedagen 2024 ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC:s årliga event Skattedagen lockade ca 2300 deltagare från olika företag och organisationer. Innehållet spände från en inspirerande föreläsning med Dr. Kjell A Nordström till PwC:s egna experter som bland annat lyfte nyheter om skatter, moms och tullregler. Ta del av sändningen och presentationerna.

Under temat "Tillsammans skapar vi hållbar utveckling" diskuterades ämnen som resilienta och hållbara leverantörskedjor, implementering av artificiell intelligens inom skatteområdet, integration av ett företagsförvärv och aktuella skattefrågor och trender. Det var en dag fylld av kunskap, insikter och möjligheter för organisationer och företag i alla storlekar.

Aktuella skattefrågor

Några av de aktuella skattefrågorna som lyftes var:

  • moms - avdragsrätt för transaktionskostnader vid bolagsförsäljningar
  • inkomstskatt - förslag på nya regler om underskott, delvis slopade ränteavdrag och nya 3:12-regler
  • internprissättning (transfer pricing) - förslag och befintliga regelverk med fokus på pelare 1 och Amount B
  • hållbarhet/ESG - regelverk som berör rapportering av skatt
  • aktuella skattefrågor i fastighetsbranschen.

Ta del av innehållet

Skattedagen hölls både fysiskt och digitalt, vilket gjorde det tillgängligt för företag och organisationer över hela landet. Vi är glada att kunna erbjuda möjligheten att ta del av inspelat material och presentationer från Skattedagen. Se sändningen här. 

 

Ett stort tack till alla deltagare, talare och kollegor som gjorde Skattedagen 2024 till en intressant och givande upplevelse. Vi ser fram emot att fortsätta stödja och hjälpa företag att navigera genom skatteområdet och skapa hållbar utveckling.

Skattedagen - sändning och presentationer

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar