<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Allt från skatt till cybersäkerhet - en summering av 2023

Fyrverkerier ‹ Tillbaka till artiklarna

Ett år går fort och nu ringer vi snart in 2024. Innan dess vill vi bjuda på en nyårskaramell med tips på några av de 88 artiklar vi publicerat på Företagarbloggen i år. Läs också om vårens event inom cyber och privacy, skatt samt ekonomichefens agenda. Vi tar även upp några av de nya lagarna som träder i kraft den 1 januari 2024.

Många förknippar nog 2023 med lågkonjunktur, tuffare konkurrens, svag krona och fortsatt krig i vår omvärld. Och för många företagare är det helt klart utmanande nu. Men det finns också ljusglimtar. Till exempel har inflationen stadigt gått nedåt och Sverige som land har stärkt sin position i Europa som företagarland. Hos alla de företag som vi träffar märker vi även att det finns en stor innovationskraft och förmåga att hitta nya vägar när kartan ritas om och förutsättningarna ändras.  

Med det sagt vill vi passa på att önska en god avslutning på året och ett ljusare 2024. 

Lästips - fem bloggartiklar från 2023

Här delar vi med oss av fem tips på bloggartiklar väl värda att läsa igen eller för första gången om du missat dem. 

Vill du ta del av fler artiklar inom områden som rör företagare och entreprenörer? Du vet väl om att du kan bli prenumerant på Företagarbloggen och även på vårt månatliga nyhetsbrev Dialog

Titta gärna även på inspelningar från våra välbesökta kunskapsdagar som har ägt rum under hösten:

Boka in ett av vårens event

Vill du veta mer om skatter eller vad som händer inom cyberområdet eller kanske vilka möjligheter och utmaningar som finns framåt för ekonomichefer/CFO:er. Då är du välkommen till vårens event hos oss på PwC. Anmäl dig här för att få mer information. 

Nya lagar och regler från och med den 1 januari 2024

Här presenteras ett urval av nya lagar och regler som börjar gälla från och med 1 januari 2024. Men redan den 1 december i år trädde en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar i kraft. 

 • EU-direktivet CSRD införs etappvis
  Först ut är företag/koncerner som uppfyller minst två av de tre kriterierna: 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor balansomslutning, 250 anställda.

 • Utvidgad tidsgräns för expertskatt
  Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från högst fem år till högst sju år.

 • Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
  Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för verksamheter som anställer 15-18-åringar slopas. 

 • Förstärkt jobbskatteavdrag
  Däremot pausas uppräkningen av inkomstgränsen för statlig skatt under 2024. 

 • Sänkt skatt på bensin och diesel
  Bensinskatten sänks med 1,64 kronor per liter medan sänkningen av skatten på diesel blir 43 öre per liter.

 • Reduktionsplikt – billigare diesel
  Kravet på att blanda in biobränsle i diesel sänks. Regeringens bedömning är att dieselpriset kan bli upp till 5,50 kronor lägre.

 • Matavfall ska sorteras ut separat
  Från och med första januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut bioavfall från hushåll och verksamheter. Bland annat livsmedelsproducenter har själva ansvar för att sortera ut och samla in sitt bioavfall.  

 • Nya tröskelvärden vid offentlig upphandling
  Tröskelvärdena justeras vartannat år vilket innebär att det från den 1 januari 2024 är nya beloppsgränser för upphandlingar. Däremot ändras inte gränsen för direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader då det krävs en lagändring om den ska ändras.

 • Sänkt skatt på plastpåsar 
  Bland annat sänks skatten på plastbärkassar med 50 öre och från den 1 november 2024 avskaffas den helt. 

Läs också: Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare

Välkommen att kontakta oss!

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar