Presentkort – så gör du med momsen!

Jul dialog 1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Från den 1 januari 2019 gäller nya momsregler för presentkort. Här förklarar vi vilka momsregler som gäller både för företaget som ställer ut presentkortet och för företaget som köper det.

Presentkort – vad är skillnaden mellan en- och flerfunktionsvoucher?

Ett presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för att köpa varor eller tjänster. Enligt de nya momsreglerna som gäller från den 1 januari 2019, delas vouchers upp i enfunktionsvouchers och flerfunktionsvouchers.

Läs även: Julklappar och julbord - här är avdragen 2019

Vad är en enfunktionsvoucher?

En enfunktionsvoucher anger vilka sorters varor eller tjänster den kan bytas mot, vem som är leverantör och i vilket land som omsättningen sker. Det ska gå att fastställa beskattningsunderlag och skattesats för respektive vara/tjänst.

Exempel på en enfunktionsvoucher kan vara en lunchkupong som bara kan användas på en viss typ av restaurang eller en biocheck som endast avser inträde till biografen.

Även en voucher med två olika skattesatser t.ex. spa (25 %) och mat (12 %) ska hanteras som en enfunktionsvoucher, under förutsättning att det går att fastställa beskattningsunderlaget för varje enskild tjänst.

Vad är en flerfunktionsvoucher?

En flerfunktionsvoucher representerar oftast ett fast värde och kan användas för flera ändamål, det vill säga kunden kan själv välja vad vouchern ska bytas ut mot. Det framgår alltså inte vilken vara eller tjänst som vouchern gäller. Exempel på en flerfunktionsvoucher är presentkort på varuhus som säljer varor med flera olika momssatser såsom kläder och livsmedel. Eftersom momsen i detta fall inte kan fastställas när vouchern ställs ut ska ett sådant presentkort hanteras som en flerfunktionsvoucher.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Presentkort – vilka momsregler gäller när och för vem?

Reglerna för hur momsen ska hanteras är olika beroende på om presentkortet är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Det är olika regler för säljaren av presentkortet och köparen av presentkortet. Här reder vi ut vilka regler som gäller när och för vem:

Momsregler för enfunktionsvoucher

Momsregler för utställaren

Skattskyldigheten för enfunktionsvoucher inträder i samband med att betalningen till utställaren sker. Det företag som ställt ut vouchern ska i samband med betalning redovisa momsen till staten.

Momsregler för köparen

När ett företag köper enfunktionsvouchers inträder skatt- och redovisningsskyldigheten för säljaren vid betalningen. Köparen har rätt att få avdrag för ingående moms vid samma tidpunkt, det vill säga vid betalningen. Om inköpet uppgår till max 4 000 kr kan momsavdrag yrkas med stöd av ett kvitto eller liknande handling men om beloppet överstiger 4 000 kronor måste köparen erhålla en faktura från utställaren som grund för sitt momsavdrag. Notera att om gåvan inte är avdragsgill inkomstskattemässigt har företaget som köper in presentkortet inte heller avdragsrätt för den ingående momsen.

Momsregler för flerfunktionsvoucher

Momsregler för utställaren
Utställaren av en flerfunktionsvoucher ska inte debitera eller redovisa någon moms. Momsen redovisas istället av den som tillhandahåller varor eller tjänster i utbyte mot presentkortet.

Momsregler för köparen
Vid inköpet av en flerfunktionsvoucher (presentkort) finns inte någon ingående moms att redovisa eftersom utställaren inte redovisat någon utgående moms ännu. Momsen redovisas när varor eller tjänster tillhandahålls i utbyte mot presentkortet. Om innehavaren av presentkortet bedriver momspliktig verksamhet kan momsavdrag göras när presentkortet nyttjas, under förutsättning att köparen erhåller ett kvitto eller faktura med specificerad moms och att inköpet görs för den momspliktiga verksamheten.

Sommargåva till anställda är skattepliktig

Notera att en sommargåva till de anställda, till skillnad från till exempel en julgåva, är skattepliktig för den anställde. Detta får till följd att den anställde inkomstskattemässigt förmånsbeskattas för gåvans marknadsvärde såsom lön. Det får även till följd att köparen av en enfunktionsvoucher inte kan dra av den ingående momsen på inköpet av densamma.

För utställaren av en voucher är det förmånligt att ställa ut flerfunktionsvouchers, eftersom utställaren inte behöver redovisa in någon utgående moms på dessa när vouchern ställs ut. Om presentkortet inte nyttjas uppkommer aldrig någon skyldighet att redovisa in utgående moms.

För köparen av en voucher är det däremot fördelaktigt att köpa en enfunktionsvoucher, då köparen, under förutsättning att det inte är en skattepliktig gåva (inkomstskattemässigt) och att köparen gör inköpet i sin momspliktiga verksamhet, i sådant fall kan ha avdragsrätt för den ingående momsen på inköpet. Det gäller dock inte sommargåvor till anställda.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Juridik vid en företagsförsäljning - så förbereder du dig

Oavsett om du vill sälja ditt företag om ett år eller om tio år är det klokt att leva efter principen att företaget ska vara redo för en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny period med statligt stöd för hyresnedsättningar

Hyresvärdar som ingick överenskommelser med hyresgäster om nedsättning av hyran under perioden mars - juni 2020 kunde under sommaren 2020 ...

Läs artikeln