<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Presentkort – så gör du med momsen

Kvinna man cyklar på landsväg sommar ‹ Tillbaka till artiklarna

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi vilka momsregler som gäller både för företaget som ställer ut presentkortet och för företaget som köper det.

Presentkort – vad är skillnaden mellan en- och flerfunktionsvoucher?

Ett presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för att köpa varor eller tjänster. Enligt momsreglerna, delas presentkort/vouchers upp i enfunktionsvouchers och flerfunktionsvouchers.

Vad är en enfunktionsvoucher?

En enfunktionsvoucher anger vilka sorters varor eller tjänster den kan bytas mot, vem som är leverantör och i vilket land som omsättningen sker. Det ska gå att fastställa beskattningsunderlag och skattesats för respektive vara/tjänst.

Exempel på en enfunktionsvoucher kan vara en lunchkupong som bara kan användas på en viss restaurang, eller en biocheck som endast avser inträde till biografen.

Även en voucher med två olika skattesatser till exempel spa (25 procent) och mat (12 procent) ska hanteras som en enfunktionsvoucher, under förutsättning att det går att fastställa beskattningsunderlaget för varje enskild tjänst.

Vad är en flerfunktionsvoucher?

En flerfunktionsvoucher representerar oftast ett fast värde och kan användas för flera ändamål, det vill säga kunden kan själv välja vad vouchern ska bytas ut mot. Det framgår alltså inte vilken vara eller tjänst som vouchern gäller. Exempel på en flerfunktionsvoucher är presentkort på varuhus som säljer varor med flera olika momssatser såsom kläder och livsmedel. Eftersom momsen i detta fall inte kan fastställas när vouchern ställs ut ska ett sådant presentkort hanteras som en flerfunktionsvoucher.

Presentkort – vilka momsregler gäller när och för vem?

Reglerna för hur momsen ska hanteras är olika beroende på om presentkortet är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Det är olika regler för säljaren av presentkortet och köparen av presentkortet. Här reder vi ut vilka regler som gäller när och för vem:

Momsregler för enfunktionsvoucher

Momsregler för utställaren

Skattskyldigheten för enfunktionsvoucher inträder i samband med att köparen betalar. Det företag som ställt ut vouchern ska således redovisa momsen till staten i samband med betalningen.

Momsregler för köparen

När ett företag köper enfunktionsvouchers inträder skatt- och redovisningsskyldigheten för säljaren vid betalningen. Köparen har rätt att få avdrag för ingående moms vid samma tidpunkt, det vill säga vid köpet av vouchern. Om inköpet uppgår till max 4 000 kronor kan momsavdrag yrkas med stöd av ett kvitto eller liknande handling men om beloppet överstiger 4 000 kronor måste köparen erhålla en faktura från utställaren som grund för sitt momsavdrag. Notera att om gåvan inte är avdragsgill inkomstskattemässigt har företaget som köper in presentkortet inte heller avdragsrätt för den ingående momsen.

Momsregler för flerfunktionsvoucher

Momsregler för utställaren

Utställaren av en flerfunktionsvoucher ska inte debitera eller redovisa någon moms. Momsen redovisas istället av den som tillhandahåller varor eller tjänster i utbyte mot presentkortet.

Momsregler för köparen

Vid inköpet av en flerfunktionsvoucher (presentkort) finns inte någon ingående moms att redovisa eftersom utställaren inte redovisat någon utgående moms. Momsen redovisas när varor eller tjänster tillhandahålls i utbyte mot presentkortet. Om innehavaren av presentkortet bedriver momspliktig verksamhet kan momsavdrag göras när presentkortet nyttjas, under förutsättning att köparen erhåller ett kvitto eller faktura med specificerad moms och att inköpet görs för den momspliktiga verksamheten.

En julgåva av mindre värde till anställda är skattefri - möjlighet att ge presentkort skattefritt

Notera att en julgåva av mindre värde till de anställda är skattefri för den anställde. Gåvorna får inte ges i pengar men det är möjligt att ge presentkort så länge som presentkortet inte är utbytbart mot pengar. Gåvornas totala värde får inte överstiga 500 kronor, inklusive moms per anställd. Gåvor ska ges till alla anställda, eller till en större grupp av anställda, för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga. Om gåvan inte ges till samtliga anställda eller om värdet överstiger 500 kronor per anställd ska värdet av gåvan beskattas från första kronan. Detta får till följd att den anställde inkomstskattemässigt förmånsbeskattas för hela gåvans marknadsvärde såsom lön. Det får även till följd att köparen av en enfunktionsvoucher inte kan dra av den ingående momsen på inköpet av densamma.

Att tänka på för utfärdaren av vouchers

För utställaren av en voucher är det förmånligt att ställa ut flerfunktionsvouchers, eftersom utställaren inte behöver redovisa in någon utgående moms på dessa när vouchern ställs ut. Om presentkortet inte nyttjas uppkommer, till skillnad mot för enfunktionsvouchers, aldrig någon skyldighet för utställaren att redovisa in utgående moms.

Att tänka på för köparen av vouchers

För köparen av en voucher är det däremot fördelaktigt att köpa en enfunktionsvoucher, då köparen, under förutsättning att det inte är en skattepliktig gåva (inkomstskattemässigt) och att köparen gör inköpet i sin momspliktiga verksamhet, i sådant fall kan ha avdragsrätt för den ingående momsen på inköpet.Behöver du hjälp med moms?

Mikael Krantz Nordin & Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin & Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln