<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Presentkort – så gör du med momsen!

Kvinna man cyklar på landsväg sommar ‹ Tillbaka till artiklarna

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi vilka momsregler som gäller både för företaget som ställer ut presentkortet och för företaget som köper det.

Presentkort – vad är skillnaden mellan en- och flerfunktionsvoucher?

Ett presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för att köpa varor eller tjänster. Enligt momsreglerna, delas presentkort/vouchers upp i enfunktionsvouchers och flerfunktionsvouchers.

Vad är en enfunktionsvoucher?

En enfunktionsvoucher anger vilka sorters varor eller tjänster den kan bytas mot, vem som är leverantör och i vilket land som omsättningen sker. Det ska gå att fastställa beskattningsunderlag och skattesats för respektive vara/tjänst.

Exempel på en enfunktionsvoucher kan vara en lunchkupong som bara kan användas på en viss typ av restaurang eller en biocheck som endast avser inträde till biografen.

Även en voucher med två olika skattesatser t ex spa (25 %) och mat (12 %) ska hanteras som en enfunktionsvoucher, under förutsättning att det går att fastställa beskattningsunderlaget för varje enskild tjänst.

Vad är en flerfunktionsvoucher?

En flerfunktionsvoucher representerar oftast ett fast värde och kan användas för flera ändamål, det vill säga kunden kan själv välja vad vouchern ska bytas ut mot. Det framgår alltså inte vilken vara eller tjänst som vouchern gäller. Exempel på en flerfunktionsvoucher är presentkort på varuhus som säljer varor med flera olika momssatser såsom kläder och livsmedel. Eftersom momsen i detta fall inte kan fastställas när vouchern ställs ut ska ett sådant presentkort hanteras som en flerfunktionsvoucher.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Presentkort – vilka momsregler gäller när och för vem?

Reglerna för hur momsen ska hanteras är olika beroende på om presentkortet är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Det är olika regler för säljaren av presentkortet och köparen av presentkortet. Här reder vi ut vilka regler som gäller när och för vem:

Momsregler för enfunktionsvoucher

Momsregler för utställaren

Skattskyldigheten för enfunktionsvoucher inträder i samband med att betalningen till utställaren sker. Det företag som ställt ut vouchern ska redovisa momsen till staten i samband med betalningen.

Momsregler för köparen

När ett företag köper enfunktionsvouchers inträder skatt- och redovisningsskyldigheten för säljaren vid betalningen. Köparen har rätt att få avdrag för ingående moms vid samma tidpunkt, det vill säga vid betalningen. Om inköpet uppgår till max 4 000 kr kan momsavdrag yrkas med stöd av ett kvitto eller liknande handling men om beloppet överstiger 4 000 kronor måste köparen erhålla en faktura från utställaren som grund för sitt momsavdrag. Notera att om gåvan inte är avdragsgill inkomstskattemässigt har företaget som köper in presentkortet inte heller avdragsrätt för den ingående momsen.

Momsregler för flerfunktionsvoucher

Momsregler för utställaren
Utställaren av en flerfunktionsvoucher ska inte debitera eller redovisa någon moms. Momsen redovisas istället av den som tillhandahåller varor eller tjänster i utbyte mot presentkortet.

Momsregler för köparen
Vid inköpet av en flerfunktionsvoucher (presentkort) finns inte någon ingående moms att redovisa eftersom utställaren inte redovisat någon utgående moms. Momsen redovisas när varor eller tjänster tillhandahålls i utbyte mot presentkortet. Om innehavaren av presentkortet bedriver momspliktig verksamhet kan momsavdrag göras när presentkortet nyttjas, under förutsättning att köparen erhåller ett kvitto eller faktura med specificerad moms och att inköpet görs för den momspliktiga verksamheten.

Sommargåva till anställda är skattepliktig - möjlighet att ge presentkort skattefritt under 2021

Notera att en sommargåva till de anställda, till skillnad från till exempel en julgåva, normalt är skattepliktig för den anställde. Med anledning av pandemin har en arbetsgivare möjlighet att ge anställda skattefria gåvor under 2021 utöver sedvanliga skattefria julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Gåvorna får inte ges i pengar, varför flera arbetsgivare väljer att ge presentkort till sina anställda. Gåvornas totala värde får inte överstiga 2000 kr per anställd under året. Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga. Om gåvan inte ges till samtliga anställda eller om värdet överstiger 2000 kr per anställd under året ska gåvan beskattas från första kronan. Detta får till följd att den anställde inkomstskattemässigt förmånsbeskattas för hela gåvans marknadsvärde såsom lön. Det får även till följd att köparen av en enfunktionsvoucher inte kan dra av den ingående momsen på inköpet av densamma.

För utställaren av en voucher är det förmånligt att ställa ut flerfunktionsvouchers, eftersom utställaren inte behöver redovisa in någon utgående moms på dessa när vouchern ställs ut. Om presentkortet inte nyttjas uppkommer, till skillnad mot för enfunktionsvouchers, aldrig någon skyldighet för utställaren att redovisa in utgående moms.

För köparen av en voucher är det däremot fördelaktigt att köpa en enfunktionsvoucher, då köparen, under förutsättning att det inte är en skattepliktig gåva (inkomstskattemässigt) och att köparen gör inköpet i sin momspliktiga verksamhet, i sådant fall kan ha avdragsrätt för den ingående momsen på inköpet.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

PwC:s vd-undersökning: 4 446 företagsledare ger svar på framtidsfrågor

Hur ser företagsledare i Sverige och världen på frågor som tillväxt, företagsutveckling och klimatutmaningar? För tjugofemte gången ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rekrytering av extern vd - vad är framgångsreceptet?

Att äga och driva företag i en tid med snabba förändringar, osäker framtid och tuff konkurrens från såväl befintliga som nya aktörer är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidssäkra företaget med digital transformation

Vi befinner oss i en värld som går allt snabbare och blir alltmer sammankopplat, uppkopplad, global och komplex. Det leder till stora ...

Läs artikeln