<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Kvinna med ipad talar med kollega ‹ Tillbaka till artiklarna

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av de så kallade 3:12-reglerna. Här får du en sammanfattning av vad reglerna innebär och vad du ska tänka på!

När du är aktiv och arbetar i ett företag som du äger aktier i gäller i normalfallet särskilda skatteregler för den utdelning du tar ut ur bolaget. Reglerna ingår i det så kallade 3:12-regelverket. Dessa regler innebär att utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp beskattas med endast 20 procent, medan utdelning över gränsbeloppet beskattas som en tjänsteinkomst. Skatten på tjänsteinkomsten kan bli så hög som 55 procent beroende var du bor och vilken lön du har. Vid riktigt stora utdelningar, över 90 inkomstbasbelopp (ca 6,7 miljoner kronor år 2023), blir dock överskjutande belopp beskattat som inkomst av kapital med 30 procent.

För dig som driver ett mindre företag blir det förstås mest intressant att titta på hur du som aktieägare beräknar gränsbeloppet som beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år och det är bara den som äger aktierna vid kalenderårets ingång som får beräkna gränsbelopp. Gränsbeloppet redovisar du i deklarationsblanketten K10.

Läs också: K10 och K12 – din guide till deklarationsblanketterna

Schablonbelopp enligt 3:12

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Löneregeln – för dig som tar ut lön och har anställda

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Du får räkna gränsbelopp på avkastning

Förutom att du får tillgodoräkna dig ett gränsbelopp motsvarande halva företagets lönesumma (enligt löneregeln) får du räkna en schabloniserad kapitalavkastning på de pengar du satsat i företaget. Om du exempelvis har bildat bolaget för 100 000 kronor ger det ett gränsbelopp på statslåneräntan med tillägg för 9 procent. Om du väljer att inte ta någon utdelning under året får du ändå beräkna ett gränsbelopp. Nästa år får du dessutom på ditt sparade underlag en viss kapitalavkastning motsvarande statslåneräntan med tillägg för 3 procent.

3:12-reglerna – att tänka på!

Enbart den som äger aktier i ett företag vid kalenderårets ingång har möjlighet att beräkna gränsbelopp. Du tjänar alltså på att bilda bolag innan årsskiftet!

För att se till att du hanterar just ditt gränsbelopp rätt är det en bra idé att åtminstone en gång per år se över hur skattereglerna slår just för dig. Detta gör du med fördel tillsammans med din revisor eller skatterådgivare.

Det pågår just nu en utredning av 3:12-reglerna där man tittar på möjligheten till förenklade regler för utdelning och kapitalvinst.

Läs också: Nu utreds 3:12-reglerna igen, Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

3:12 - ett område i behov av förändring - se sändningen från Skattedagen

Se på sändningen från Skattedagen 2023 där PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo och Annika Svanfeldt förklarar den senaste utvecklingen inom området och diskuterar var förbättringspotential finns för dessa regler. Sändningen är 45 minuter lång.

3:12-reglerna - samtalsämne i Almedalen

Tisdagen den 27:e juni bjöd PwC in till seminarium i Almedalen om 3:12-reglerna. Här kan du ta del av det i efterhand. Sändningen är 60 minuter lång.
Vill du veta mer om skatt och hur vi kan hjälpa dig? 

Lina Gardlow & Annika Svanfeldt

Lina Gardlow & Annika Svanfeldt

Lina Gardlow och Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Umeå respektive Stockholm. Lina är skatterådgivare och arbetar främst med rådgivning kring inkomstskatt och framförallt till entreprenörsledda företag. Annika är auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Lämna en kommentar