<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

pwc-ipad-2018 (some) ‹ Tillbaka till artiklarna

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av 3:12-reglerna. Här får du en sammanfattning av vad reglerna innebär och vad du ska tänka på!

När du är aktiv och arbetar i ett företag som du äger aktier i gäller i normalfallet särskilda skatteregler för den utdelning du tar ut ur bolaget. Reglerna ingår i det så kallade 3:12-regelverket. Dessa regler innebär att utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp beskattas med endast 20 procent, medan utdelning över gränsbeloppet beskattas som löneinkomst. Skatten på löneinkomsten kan bli så hög som 60 procent beroende var du bor och vilken lön du har. Vid riktigt stora utdelningar, över ca 5,6 miljoner kronor, blir dock överskjutande belopp beskattat som inkomst av kapital med 30 procent.

För dig som driver ett mindre företag blir det förstås mest intressant att titta på hur du som aktieägare beräknar gränsbeloppet som beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år och det är bara den som äger aktierna den dagen som får beräkna gränsbelopp. Gränsbeloppet redovisar du i deklarationsblanketten K10.

Schablonbelopp enligt 3:12

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2019 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 171 875 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Löneregeln – för dig som tar ut lön och har anställda

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. Lönekravet uppgår till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (375 000 kronor år 2018) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (600 000 kronor år 2018). Det är löner året innan beskattningsåret som ska beräknas.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2019 så är det lönerna år 2018 som du ska beräkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2018.

Du får räkna gränsbelopp på avkastning

Förutom att du får tillgodoräkna dig ett gränsbelopp motsvarande halva företagets lönesumma (enligt löneregeln) får du räkna en schabloniserad kapitalavkastning på de pengar du satsat i företaget. Om du exempelvis har bildat bolaget för 100 000 kronor ger det ett gränsbelopp på statslåneräntan med tillägg för 9 procent. Om du väljer att inte ta någon utdelning under året får du ändå beräkna ett gränsbelopp. Nästa år får du dessutom på ditt sparade underlag en viss kapitalavkastning motsvarande statslåneräntan med tillägg för 3 procent.

3:12-reglerna – att tänka på!

Enbart den som äger aktier i ett företag vid kalenderårets ingång har möjlighet att beräkna gränsbelopp. Du tjänar alltså på att bilda bolag innan årsskiftet!

För att se till att du hanterar just ditt gränsbelopp rätt är det en bra idé att åtminstone en gång per år se över hur skattereglerna slår just för dig. Detta gör du med fördel tillsammans med din revisor eller skatterådgivare.

Det förslag med förändrade 3:12-regler som regeringen lämnade under 2017 drogs som bekant tillbaka i sin helhet. Med tanke på utgången i valet så förväntas inga större förändringar komma redan till årsskiftet. Vid vårt skatteseminarium i Almedalen lyftes dock frågan från flera partier att snabbutreda just frågan om generationsskiften, som missgynnas i dagens 3:12-regelverk. Förhoppningsvis kan vi därför se ett lagförslag kring denna fråga inom relativt snar framtid.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

PwC deltar på Järvaveckan - vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen

PwC går in som företagspartner i Järvaveckan, en mötesplats för mångfald, inkludering och hållbarhet, som pågår den 1-5 juni 2022 i Spånga, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hållbara investeringar med positiv påverkan på samhället

I vår andra del i serien om den nya ekvation som påverkar både företag och samhälle fokuserar vi på temat "Hållbara investeringar med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och ...

Läs artikeln