<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Komplex skattelagstiftning leder till fler tvister mot Skatteverket

Landskap ovanifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Skattelagstiftningen blir allt mer komplicerad och en tvist med Skatteverket innebär ofta stress och betydande ansträngningar för den som påverkas. Beroende på hur regler ska tolkas och bevisning bedömas kan både möjligheter och risker uppstå. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på när företaget och Skatteverket resonerar olika.

Ni kan få stöd och hjälp att få rätt

Ett beslut från Skatteverket som, vid en första anblick, framstår som välmotiverat kan visa sig ha brister. Ibland är också rättsläget osäkert, och detta utan att det framgår av Skatteverkets beslut. I sådana situationer kan man behöva processa för sin sak. Det ställer höga krav på kunskap om skattereglerna, men även om det skatteprocessuella regelverket. 

Det sägs ibland att det är en sak att ha rätt, men en helt annan sak att faktiskt få rätt vid en prövning i domstol. För att maximera möjligheterna att få rätt i domstol är det därför mycket viktigt att en tvist med Skatteverket hanteras på rätt sätt från början. 

Hög juridisk kunskap och erfarenhet krävs

För att nå framgång i en tvist med Skatteverket krävs ofta en hög juridisk kunskap om, och erfarenhet av, att processa i domstol. Dessutom krävs en god känsla för vilken typ av bevisning som kan vara viktig för utgången i fallet. Det är också centralt att ha specialistkunskaper om relevanta skatteregler och rättspraxis som gäller i det aktuella fallet. Våra erfarenheter gör att ni kan känna er trygga med hanteringen av skatteprocessen, och vilka steg som bör tas och när, för att kunna uppnå en så bra lösning som möjligt på skattetvisten. 

En skatteprocess är nästan alltid ett lagarbete, med flera olika kompetenser som tillsammans gör skillnad och som ger resultat. Kombinationen av era kunskaper om bakgrunden och våra kunskaper om skattereglerna och de processuella spelreglerna gör skillnad. När dessa kompetenser kombineras så uppnås ofta bäst resultat i tvisten. En skatteprocess bör därför ha en tydlig plan - en strategi - baserad på just det enskilda fallets omständigheter och särdrag, där vi och ni samverkar.

PwC har en särskild skatteprocessgrupp med erfarna skattespecialister

PwC:s skatteprocessgrupp består av ett antal erfarna personer med mångårig erfarenhet av arbete med skatteprocesser, såväl från PwC men även från tidigare anställningar i till exempel Skatteverket eller domstol. Medarbetarna i PwC:s skatteprocessgrupp finns över hela landet och täcker alla skatteslag.

Vi hjälper och företräder både företag och privatpersoner i skatteärenden hos Skatteverket och i de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen) som överprövar Skatteverkets beslut. Gruppens medlemmar har även betydande erfarenhet av att assistera vid ansökningar om förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt Högsta förvaltningsdomstolen. 

Vi har därför goda möjligheter att hjälpa er i en tvist mot Skatteverket. Ju tidigare vi kommer in, desto bättre.Har du frågor om skatt? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

Du kanske också är intresserad av:

Fredrik Ohlsson & Ingemar Ritseson

Fredrik Ohlsson & Ingemar Ritseson

Fredrik Ohlsson och Ingemar Ritseson arbetar som skatterådgivare med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).

Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln