<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktiebrev – därför måste du hålla reda på dem

Kvinna och man på möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Har du ordning på bolagets formaliahandlingar? Aktiebrevet är en klenod som ofta blir bortglömd i någon byrålåda, men som helt plötsligt kan bli högaktuell om du ska sälja ditt företag.

Det är inte längre obligatoriskt för aktiebolag att utfärda aktiebrev om inte någon delägare begär ut det. I lite äldre aktiebolag finns dock ofta aktiebrev. I vissa fall måste dessutom styrelsen för bolaget ta fram aktiebrev åt aktieägarna; en sådan situation kan till exempel vara när en aktieägare ska pantsätta sina aktier som säkerhet för ett lån eller när en aktieägare av skatteskäl vill ge bort rätten till utdelning till en familjemedlem eller en ideell organisation.

Läs också: Skänk din utdelning till välgörenhet – så funkar det!

Aktiebrevet visar ägarskap

Eftersom aktiebreven för det mesta inte fyller någon funktion, och sällan behöver plockas fram, är det vanligt att man tappar bort dem. Detta kan medföra stora problem vid en företagsförsäljning när exempelvis en tilltänkt köpare av ett företag kräver att få se aktiebreven, eftersom aktiebreven är ett bevis på vem som äger aktierna. När aktiebreven är borta blir det svårare att visa vem som äger aktierna, oklarheter i den frågan kan sänka köpeskillingen och i värsta fall kan det till och med få köparen att dra sig ur affären.

Läs också: Öka värdet på ditt företag genom ordning och reda – så gör du

Tappat bort aktiebrevet?

Om du har förlorat ett aktiebrev kan du ansöka hos Bolagsverket om att aktiebrevet ska dödas, men hela processen tar över ett år att genomföra. Kontrollera regelbundet att du och övriga aktieägare vet var ni har era aktiebrev, och se till att lämna över dem till den nya aktieägaren om det sker ägarförändringar.

Läs också: Bli partner eller delägare i etablerat företag – så kan upplägget se ut

Så makulerar du aktiebrev

Om aktiebreven inte längre behövs kan du som ägare överväga att avskaffa dem i bolaget genom att låta makulera dem. En makulering görs när aktiebreven fortfarande finns kvar, du kan alltså inte gå in och makulera dem när de väl är borttappade. Det är viktigt att detta sker enligt en bestämd rutin och dokumenteras i särskild ordning, så att ingen i framtiden ska kunna hävda att aktiebreven finns men har tappats bort. Att makulera kan vara en säkerhetsåtgärd värd att fundera över om du bedömer att det finns risk för att aktiebreven kan komma att tappas bort i framtiden. 

Har du en fråga om lagar och regler?

Jan Schütz & Jonas Hjelm

Jan Schütz & Jonas Hjelm

Jan Schütz och Jonas Hjelm arbetar med affärsjuridisk rådgivning på PwC:s kontor i Jönköping. Jan och Jonas är specialiserade på bolags- och civilrättslig rådgivning till ägarledda bolag.

Jan: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com
Jonas: 072-880 92 01, jonas.hjelm@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

CSRD Lookbook: din guide för att utforma en hållbarhetsrapport

Vi får många olika frågor från företag om CSRD-direktivet. Det kan handla om hur regelverket ska tolkas men också praktiska frågor om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln