<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våra skribenter

Agneta Olsson

Agneta Olsson har arbetat som extern vd i ägarledda företag och gästbloggar på Företagarbloggen. Idag hjälper hon ägare att "släppa taget" och att framgångsrikt ta in en extern vd för att ta företaget till nästa nivå.

Ajdin Hadzic

Ajdin Hadzic jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Stockholm. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Anders Carlsson

Anders Carlsson arbetar som cybersäkerhetsspecialist på PwC.
Kontakt: 070-929 11 63, anders.c.carlsson@pwc.com

Anders Hejdeman

Anders Hejdeman är jurist på PwC och arbetar på avdelningen Legal, där han hjälper företag med juridisk rådgivning.
Kontakt: 010 212 58 70, anders.hejdeman@pwc.com

Anders Larsson

Anders Larsson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som revisor och rådgivare. Han bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.
Kontakt: 010 212 64 35, anders.x.larsson@pwc.com

Anders Svenson

Anders arbetar som skatterådgivare på kontoret i Västerås.
Kontakt: 010 2125101, anders.svenson@pwc.com

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Andreas Stranne & Nathalie Hellström

Andreas Stranne och Nathalie Hellström arbetar på PwC som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nathalie: 010 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Angelica Berg

Angelica Berg är hållbarhetskonsult på PwC och drivs av frågeställningar kring hur hur man bäst integrerar hållbarhetsfrågor i sin riskhantering och strategi. Med erfarenhet av globala roller i Köpenhamn, Hong Kong och numera Stockholm har Angelica ett internationellt perspektiv på hållbarhet.

Kontakt: 010 212 67 89, angelica.berg@pwc.com

Ann Rickard Nilsson

Ann Rickard Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad och Ystad som auktoriserad revisor och rådgivare. Ann bloggar bland annat om revision, redovisning, företagarfrågor och aktuella utmaningar för små och medelstora ägarledda företag.

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.

Kontakt: 010-213 04 04, anna.groth@pwc.com

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.

Kontakt: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.

Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt & Fredrik Richter

Annika Svanfeldt och Fredrik Richer arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Boel Stier

Boel Stier gästbloggar här på Företagarbloggen. Hon är till vardags kommunikationskonsult, förläggare, utbildare och före detta journalist.

Caroline Poles och Johanna Glimmerbeck

Caroline Poles och Johanna Glimmerbeck arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Örebro med individbeskattning och frågor i internationell kontext.

Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Cecilia är ansvarig för avdelningen Forensic Services som hjälper organisationer i kris, samlar in fakta och kartlägger händelseförloppet vid utredningar om ekonomisk eller IT-relaterad brottslighet.
Kontakt: 010-213 33 20, cecilia.cederberg@pwc.com

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Christian Blom

Christian Blom arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med affärsutveckling. Han bloggar bland annat om försäljning och marknadsfrågor.

Christina Lindskog

Christina jobbar på PwC:s kontor i Malmö och är programansvarig i Sverige för New world. New skills.
Kontakt: 010-212 83 33, christina.lindskog@pwc.com

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

David Nilsson & Magnus Karmborg

David arbetar med rådgivning kopplat till Affärssystem, IT-styrning och IT strategiska frågor. Under sin tid på PwC har David bland annat arbetat med att stötta kunder i framtagande av IT-strategi, styrande dokument kopplat till IT samt upphandling av affärssystem. Magnus arbetar inom PwC:s tjänsteområde för IT Governance och har expertis inom ett brett spektrum av rådgivningstjänster inom IT. Till exempel IT-strategi, IT-organisation och IT-styrning, IT-processer, RPA, Cybersecurity-tjänster, IT- och informationssäkerhet samt kravställning och upphandling av affärssystem och IT-hosting tjänster.

David Ringmar

David Ringmar jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom området ESG-strategier, deals och transformationer.
Kontakt: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Elin Birgersson & Andreas Stranne

Elin Birgersson och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Elin: 010-212 43 67, elin.birgersson@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Elin Kock

Elin arbetar som revisor på kontoret i Karlstad.
Kontakt: 010-2127808, elin.kock@pwc.com

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson arbetar på PwC:s kontor i Linköping respektive Göteborg. De är specialiserade på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering samt granskning och bestyrkande av rapporter.

Ellen: 010-212 54 69, ellen.danielsson@pwc.com
Sanna: 010-213 04 63, sanna.efraimsson@pwc.com

Emma Larsson och Lina Gardlow

Emma Larsson och Lina Gardlow arbetar på PwC i Jönköping respektive Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och dess bolag.

Emma: 072-880 93 94, emma.e.larsson@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Erik Wall

Erik Wall är strategisk rådgivare på PwC där han bland annat är branschansvarig för underhållning och media. Kontakt: +46 (0)10 213 31 25, erik.wall@pwc.com

Erika Nettrander

Erika Nettrander är jurist på PwC:s kontor i Malmö. Hon är verksam inom legalteamet inom Deals och har fokus på fastigheter.

Kontakt: 073 860 18 52, erika.nettrander@pwc.com

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är rådgivare inom strategi och transformation.
Kontakt: 010-213 33 18, fredrik.lindblad@pwc.com

Fredrik Ohlsson & Ingemar Ritseson

Fredrik Ohlsson och Ingemar Ritseson arbetar som skatterådgivare med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).

Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Göteborg. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Fredrik Richter and Andreas Stranne works at PwC’s office in Jönköping and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson arbetar som auktoriserad revisor vid PwC:s kontor i Stockholm. Tel: 010-2133625

Gey Widengren

Gey Widengren arbetar som riskspecialist och rådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Gey hjälper mindre och medelstora företag att utveckla sin styrning, riskhantering och internkontroll.
Kontakt: 010-212 68 08, gey.widengren@pwc.com

Günther Mårder

Günther Mårder är vd för intresseorganisationen Företagarna, och gästbloggar på Företagarbloggen.

Hanif Rajabi & Martin Ahlbeck

Hanif Rajabi Martin Ahlbeck är affärsjurister på PwC. De är specialiserade på att lämna högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i anslutning till företagstransaktioner.
Hanif: 072 880 95 54, hanif.rajabi@pwc.com
Martin: 070 929 11 10, martin.ahlbeck@pwc.com

Hanna Johansson

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.
Tel: 010 2134525

hanna.es.johansson@pwc.com

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Hanna Kjellman

Hanna Kjellman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Hanna är legal rådgivare och specialist på dataskyddsfrågor.

Kontakt: 072-880 92 72, hanna.kjellman@pwc.com

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som revisor och är branschansvarig för Real Estate.
Kontakt: 010 213 33 08, helena.ehrenborg@pwc.com

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor.

Kontakt: 070-929 37 29, henrik.magnusson.luther@pwc.com

Henrik Magnusson Luther & Ulrika Lundh Eriksson

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor. Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning. Hon arbetar vid PwC:s skatteavdelning i Göteborg.

Henrik Olsson

Henrik Olsson arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Håkan Ström

Håkan Ström arbetar med affärs-/verksamhetsutveckling vid PwC:s kontor i Växjö, tel 010-2125142.

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Ida Westin

Ida Westin arbetar som GDPR-expert vid PwC:s kontor i Stockholm.

Ida Westin och Sofie Åberg

Ida Westin och Sofie Åberg arbetar som GDPR-specialister på PwC:s kontor i Stockholm.
ida.westin@pwc.com
sofie.aberg@pwc.com

Isabelle Hammarström & Karin Juslin

Isabelle Hammarstöm och Karin Juslin arbetar som specialister inom hållbarhetsrapportering, taxonomi och granskning på PwC:s kontor i Stockholm.
Isabelle: +46 (0)10 213 39 37, isabelle.hammarstrom@pwc.com
Karin:+46 (0)10 213 2552, karin.juslin@pwc.com

Jakob Raihle och Sebastian Sjöö

Jakob Raihle arbetar på vårt kontor i Falun där han ansvarar för PwC:s affärsjuridiska rådgivning inom fastighetsbranschen. Sebastian Sjöö arbetar som jurist vid PwC:s kontor i Örebro.
Jakob: 010 212 93 18, jakob.raihle@pwc.com
Sebastian: 073 860 17 81, sebastian.sjoo@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Jan: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Jan Schütz & Sven Dahl

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
010-212 52 30 jan.schuetz@pwc.com
Sven Dahl arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsrättsliga frågor och hjälper företagare med alla slags bolagsärenden och registreringar hos Bolagsverket. Tel: 010-2133225 sven.dahl@pwc.com

Joakim Paulsson

Joakim Paulsson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm.
Tel: 010 213 06 25 joakim.paulsson@pwc.com

Johan Åslund och Viktor Ahlzén

Johan Åslund och Viktor Ahlzén arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 072 880 94 33, johan.a.aslund@pwc.com
Viktor: 072 994 75 58, viktor.ahlzen@pwc.com

Johan Eklund

Johan Eklund är vd på Entreprenörskapsforum och gästbloggar här på Företagarbloggen. Johan är professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS).

Johan Ohlsson

Johan Ohlsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Skövde.

Kontakta: 010-212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg är finansiell rådgivare och specialist på företagsförsäljningar på PwC.
Kontakt: +46 (0)10 213 35 52, johan.rosenberg@pwc.com

Johan Sjöström Bayer

Johan Sjöström Bayer är strategikonsult på Strategy& som är en del av PwC. Tel: +46(0)72 980 90 01 johan.sjostrom.bayer@pwc.com

Johan Sverker

Johan Sverker arbetar som rådgivare inom ideell sektor, PwC.
Kontakt: 010-213 39 17, johan.sverker@pwc.com

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Johanna Helin och Johan Jerresand

Johanna Helin och Johan Jerresand arbetar på PwC i Stockholm respektive Göteborg. Johanna är rådgivare inom Finance Strategy & Transformation. Hon fokuserar på rådgivning inom transformation och digitalisering av ekonomifunktionen. Johan är rådgivare inom Finance Technology, Data & Analytics. Han fokuserar på automatisering av processer samt digitalisering av IT-stödet i molnet.
Johanna: 072-880 93 49, johanna.helin@pwc.com
Johan: 070-929 10 02, johan.jerresand@pwc.com

John Styrström och Lina Gardlow

John Styrström och Lina Gardlow arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping respektive Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

John: 072-246 52 16, john.styrstroem@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Johnny Axelsson

Johnny Axelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som specialist och rådgivare kring sociala medier.

Jonas Ericson & Henric Ingemarson

Jonas och Henric är partners på PwC:s Corporate Finance avdelning i Göteborg och har båda lång erfarenhet av företagsförsäljningar (M&A).
Jonas: 010-213 10 16, jonas.ericson@pwc.com
Henric: 010-213 10 67 henric.ingemarson@pwc.com

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Karin Juslin

Karin Juslin arbetar som specialist inom hållbarhetsrapportering, taxonomi och granskning på PwC:s kontor i Stockholm.

Kontakta:+46 (0)10 213 2552, karin.juslin@pwc.com

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Karolina Palin & Lisa Kristensson

Karolina Palin och Lisa Kristensson arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörer och deras bolag. Karolina och Lisa är specialiserade inom bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt vid PwC:s kontor i Göteborg.

Karolina Palin & William Lai

Karolina Palin och William Lai arbetar med affärsjuridisk rådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina och William är specialiserade inom M&A, bolagsrätt och fastighetsrelaterad rådgivning.
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com
William: 070 929 10 13, william.lai@pwc.com

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Kristoffer Andersson

Kristoffer driver PwC:s satsning på rådgivning inom området personuppgiftshantering och dataskydd. Han har flerårig erfarenhet av att jobba med att granska såväl som implementera anpassningar till GDPR i allt ifrån små ägarledda företag till börsnoterade multinationella koncerner.

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Borås som auktoriserad revisor, rådgivare och coach till ägare och styrelser på främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Lena: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Anders: +46 (0)10 213 11 25, anders.bryngelsson@pwc.com

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade revisorer. Lena arbetar även med rådgivning inom bland annat ägar- och bolagsstyrning åt främst entreprenörsdrivna och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Gabriella: 010-213 36 25, gabriella.hermansson@pwc.com

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold arbetar på PwC:s kontor i Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Charlotta: 070-929 11 08, charlotta.roetvold@pwc.com

Lina Gardlow och Markus Zackrisson

Lina Gardlow och Markus Zackrisson arbetar på PwC:s kontor i Umeå respektive Jönköping. Lina arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och deras ägare samt med bostadsrätts- och fastighetsprojekt. ​Markus arbetar som skatterådgivare till små och medelstora företag, kommuner​, ​föreningar​ och stiftelser​. Ta gärna kontakt med ​Markus om du har frågor kring ​fastighetstaxering, ​fastighetsutveckling samt ​bostadsrätts- och fastighetsprojekt.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Markus: 010-212 52 01, markus.zackrisson@pwc.com

Linn Persson & Karolina Palin

Linn Persson och Karolina Palin arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörsledda företag. Linn och Karolina är specialiserade inom bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt vid PwC:s kontor i Göteborg.
Linn: 010 213 05 24, linn.persson@pwc.com
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Lund som auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om revision, lönefrågor, affärsutveckling och digitalisering.
010-2129917

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson är affärsjurister med arbetsrättslig specialisering och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.
Lotta: 010 212 40 57 lotta.abrahamsson@pwc.com
Lisa: 070 929 10 22 lisa.kristensson@pwc.com

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist jobbar på PwC:s kontor i Stockholm med cybersäkerhet.
Kontakta: 070-929 14 72, magnus.lindkvist@pwc.com

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag.
010-212 90 50
Mari-Helen Näslund works at PwC's office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses.
+46 10-212 90 50

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Martin Ahlbeck

Martin är legal rådgivare och specialist på transaktionsrådgivning på PwC i Malmö.
Martin: 070-929 11 10, martin.ahlbeck@pwc.com

Mats Malmberg

Mats Malmberg är certifierad CISA (Certified Information Systems Auditor) och arbetar på Malmö-kontoret med frågor som främst rör styrning och intern kontroll, informationssäkerhet och affärsprocesser.

Mattias Johansson

Mattias Johansson är auktoriserad och certifierad kommunal revisor och rådgivare till privat- och offentligt ägda bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Michal Herink

Michal Herink arbetar sedan 2006 vid PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat vid PwC:s kontor i London med M&A.
010-213 35 96
Michal Herink has worked at PwC Sweden since 2006. Michal is a tax advisor in personal income taxation, and is specialised in incentive programs and other types of compensation arrangements. Michal has previously worked at PwC in the UK in the London M&A team.
+46 10-213 35 96

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare inom PwC Sverige.
010-212 52 12

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

My Lidén & Magnus Fjellman

My Lidén och Magnus Fjellman arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag.
My: 010-212 72 92, my.liden@pwc.com
Magnus: 010-213 03 18, magnus.fjellman@pwc.com

Nadja Lindberg

Nadja arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med inkomstskatterättslig rådgivning till såväl ägarledda företag och dess delägare som internationella koncerner. Nadja är även särskilt specialiserad på beskattning av privatpersoner.
Kontakt: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Nicklas Kullberg

Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor på PwC:s kontor i Stockholm. Han är branschansvarig för Entertainment & Media på PwC.

Niklas Karnros

Niklas Karnros arbetar som M&A-rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Kontakt: 070-929 13 59, niklas.karnros@pwc.com

Ola Johnsson

Ola Salemyr

Ola Salemyr är auktoriserad revisor och rådgivare och arbetar på PwC:s kontor i Kista. Tel: 010-213 36 35

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag.
Kontakt: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Per Hannover

Per Hannover är Senior Executive Advisor på PwC:s Strategy&. Strategy& är internationellt verksamma strategikonsulter som med gedigen erfarenhet av svåra frågeställningar och med tillgång till hela det globala PwC-nätverket hjälper kunder att utveckla och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier.

Per Storbacka

Per Storbacka arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med transaktioner och finansiell analys. Han bloggar bland annat om rekonstruktion, expertvittnestjänster och Forensic-utredningar.
Tel: 010 213 31 32
E-post: per.storbacka@pwc.com

Peter Heyne

Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kontakt: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Sami Halonen

Sami Halonen är Partner på Strategy&, PwC:s avdelning för strategirådgivning. Han hjälper kunder att definiera en vinnande strategi, anpassa kostnads- och intäktsstruktur enligt strategin samt säkerställa att företaget har en anpassad verksamhetsmodell för att leverera strategin.

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Sara Lörenskog and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Jönköping.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar arbetar med arbets- och bolagsrätt och har i och med utbrottet av covid-19 särskilt riktat in sig på frågor kring korttidsstöd. Sofia arbetar på PwC:s kontor i Jönköping.
Kontakt: 073-8601838,
sofia.brockmar@pwc.com

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Karin Hermansson är praktikant i gruppen.
Sofia: 010-212 83 02, sofia.joenne@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie Nachemson-Ekwall är rådgivare inom social hållbarhet och finansiering och arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Sophie har en Phd och är Director Social and Sustainable Supply Chain. Hon arbetar tvärsektoriellt för att lyfta "S:et" i ESG för näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället och finansmarknaden.
Kontakt: 072-88 09 377, sophie.nachemson-ekwall@pwc.com

Sten Levin

Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Kontakt: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Sven Dahl

Sven Dahl arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsrättsliga frågor och hjälper företagare med alla slags bolagsärenden och registreringar hos Bolagsverket. Tel: 010-2133225

Taina Rauma

Taina Rauma arbetar som redovisningsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm. Taina är specialiserad på redovisningsfrågor gällande K2- och K3-regelverken.
Kontakt: 010-212 60 68, taina.rauma@pwc.com

Thea Brorson och Johan Jacobsson

Thea Brorson och Johan Jacobsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Thea är ESG-rådgivare specialiserad på klimat med arbetsområden som klimatberäkningar, TCFD, klimatrelaterade risker och möjligheter, Net Zero, redovisning och granskning av klimatrelaterad information. Johan är rådgivare och ansvarig för rådgivning inom klimatområdet.
Thea: 072-880 94 05, thea.brorson@pwc.com
Johan: 070-929 40 27, johan.jacobsson@pwc.com

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Tobias Lundstedt

Tobias Lundstedt jobbar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Han är specialiserad på skattefrågor som rör fåmansföretag och försäljning av den typen av företag.
Kontakt: 010 212 54 62, tobias.lundststedt@pwc.com

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson och Niclas Friberg

Ulrika Lundh Eriksson och Niclas Friberg arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Niclas: 010-212 96 74, niclas.x.friberg@pwc.com

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Viktoria Larsson

Viktoria Larsson arbetar på PwC:s kontor i Halmstad. Viktoria är auktoriserad revisor och hjälper i huvudsak entreprenöriella, privatägda bolag, ofta familjeägda. Viktoria har också erfarenhet av bolag med internationell anknytning.
Kontakt: 010-212 42 56, viktoria.larsson@pwc.com