Våra skribenter

Agneta Olsson

Agneta Olsson har arbetat som extern vd i ägarledda företag och gästbloggar på Företagarbloggen. Idag hjälper hon ägare att "släppa taget" och att framgångsrikt ta in en extern vd för att ta företaget till nästa nivå.

Anders Carlsson

Anders Carlsson arbetar som cybersäkerhetsspecialist på PwC. 070-929 11 63 anders.c.carlsson@pwc.com

Anders Hejdeman

Anders Hejdeman är jurist på PwC och arbetar på avdelningen Legal, där han hjälper företag med juridisk rådgivning.

Anders Larsson

Anders Larsson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som revisor och rådgivare. Han bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Tel: 010-212 85 54
Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 85 54

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Angelica Berg

Angelica Berg är hållbarhetskonsult på PwC och drivs av frågeställningar kring hur hur man bäst integrerar hållbarhetsfrågor i sin riskhantering och strategi. Med erfarenhet av globala roller i Köpenhamn, Hong Kong och numera Stockholm har Angelica ett internationellt perspektiv på hållbarhet. Tel: +46 10 212 67 89

Angelica Persson Ewö & Andreas Stranne

Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig för PwC Legal i Sverige och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare. Andreas Stranne är jurist och ansvarig för PwC Entrepreneur Tax Services i Sverige. Andreas har många års erfarenhet av skatterättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare.

Ann Rickard Nilsson

Ann Rickard Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad och Ystad som auktoriserad revisor och rådgivare. Ann bloggar bland annat om revision, redovisning, företagarfrågor och aktuella utmaningar för små och medelstora ägarledda företag.

Anna Borg

Anna Borg arbetar på PwC i Kristianstad med rådgivning kring hållbar affärsutveckling till företag och kommuner. Anna har också lång erfarenhet som utbildare inom olika områden. Tel: 010-2125190

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.
010-213 04 04
Anna Groth works with VAT at PwC’s office in Linköping/Norrköping.
+46 10-213 04 04

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
010-212 48 86
Anna Gustring Boman is a pensions specialist at PwC’s Stockholm office, specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 86

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Annika Svanfeldt and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt och Fredrik Richter

Annika Svanfeldt och Fredrik Richer arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Annika Svanfeldt and Fredrik Richter works at PwC’s office in Stockholm and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Bo Åsell

Bo Åsell arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor och rådgivare. Han bloggar om förtroendefrågor, strategi och digitalisering.
010-2132895

Boel Stier

Boel Stier gästbloggar här på Företagarbloggen. Hon är till vardags kommunikationskonsult, förläggare, utbildare och före detta journalist.

Caroline Poles och Christian Le Guillarme

Caroline Poles och Christian Le Guillarme arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg med internationell personbeskattning.
Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com
Christian: 010-212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com
Caroline Poles and Christian Le Guillarme works at PwC’s office in Stockholm and Göteborg with international personal taxation and social insurance.
Caroline: +46 73 947 88 56, caroline.poles@pwc.com
Christian: +46 10 212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com

Catharina Johansson Söderström

Catharina Johansson Söderström jobbar på PwC:s kontor i Storstockholm som revisor och rådgivare. Hon bloggar bland annat om affärsutveckling, personalfrågor och jämställdhet.

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg är ansvarig för avdelningen Forensic services på PwC Sverige. Forensic services hjälper organisationer i kris, samlar in fakta och kartlägger händelseförloppet vid utredningar om ekonomisk eller IT-relaterad brottslighet. Tel: 010-213 33 20

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 75
Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 75

Christian Blom

Christian Blom arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med affärsutveckling. Han bloggar bland annat om försäljning och marknadsfrågor.

Christina Wellmar och Andreas Stranne

Christina Wellmar och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg.
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Christina Wellmar and Andreas Stranne works at PwC’s office in Malmö and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Daniel Tjärnström

Daniel Tjärnström arbetar på PwC med försäljning och affärsutveckling i Norrland. Tel: 070-345 48 97

David Husahr

David Husahr jobbar på PwC:s kontor i Falun som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

David Nilsson & Magnus Karmborg

David arbetar med rådgivning kopplat till Affärssystem, IT-styrning och IT strategiska frågor. Under sin tid på PwC har David bland annat arbetat med att stötta kunder i framtagande av IT-strategi, styrande dokument kopplat till IT samt upphandling av affärssystem. Magnus arbetar inom PwC:s tjänsteområde för IT Governance och har expertis inom ett brett spektrum av rådgivningstjänster inom IT. Till exempel IT-strategi, IT-organisation och IT-styrning, IT-processer, RPA, Cybersecurity-tjänster, IT- och informationssäkerhet samt kravställning och upphandling av affärssystem och IT-hosting tjänster.

Erika Nettrander

Erika Nettrander är jurist på PwC:s kontor i Malmö. Hon är verksam inom legalteamet inom Deals och har fokus på fastigheter. tel: 073 860 18 52 erika.nettrander@pwc.com

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius works at PwC’s office in Malmö with international personal taxation and social insurance.
Evelina: +46 10 213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: +46 10 212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Fredrik Andrén

Fredrik Andrén arbetar på PwC:s kontor i Halmstad som jurist, certifierad kommunal revisor och rådgivare till både privat och offentlig sektor. Han utbildar i och bloggar om sitt specialområde offentlig upphandling.

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Göteborg. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Fredrik Richter and Andreas Stranne works at PwC’s office in Jönköping and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Fredrik Richter och Maria Wettersten

Fredrik Richter och Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: 010-212 56 77, maria.wettersten@pwc.com
Fredrik Richter and Maria Wettersten works at PwC’s office in Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: +46 10 212 56 77, maria.wettersten@pwc.com

Frida Sidnäs och Daniel Johansson Stattin

Frida Sidnäs arbetar på PwC i Göteborg med rådgivning kring hållbar affärsutveckling och revision av icke-finansiell information. Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson arbetar som auktoriserad revisor vid PwC:s kontor i Stockholm. Tel: 010-2133625

Gey Widengren

Gey Widengren arbetar som riskspecialist och rådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Gey hjälper små och medelstora företag över hela Sverige att utveckla sin styrning, riskhantering och internkontroll.
010 212 68 08, gey.widengren@pwc.com

Günther Mårder

Günther Mårder är vd för intresseorganisationen Företagarna, och gästbloggar på Företagarbloggen.

Hanif Rajabi & Martin Ahlbeck

Hanif Rajabi Martin Ahlbeck är affärsjurister på PwC. De är specialiserade på att lämna högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i anslutning till företagstransaktioner.
Hanif: 072 880 95 54, hanif.rajabi@pwc.com
Martin: 070 929 11 10, martin.ahlbeck@pwc.com

Hanna Johansson

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.
Tel: 010 2134525

hanna.es.johansson@pwc.com

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Hanna Singh & Christina Wellmar

Christina Wellmar arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Malmö. Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor. Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com Hanna: 010 2126218, hanna.singh@pwc.com

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor.

Henrik Magnusson Luther & Ulrika Lundh Eriksson

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor. Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning. Hon arbetar vid PwC:s skatteavdelning i Göteborg.

Henrik Olsson

Henrik Olsson arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 55 40
Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10-212 55 40

Håkan Ström

Håkan Ström arbetar med affärs-/verksamhetsutveckling vid PwC:s kontor i Växjö, tel 010-2125142.

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Ida Westin

Ida Westin arbetar som GDPR-expert vid PwC:s kontor i Stockholm.

Ida Westin och Sofie Åberg

Ida Westin och Sofie Åberg arbetar som GDPR-specialister på PwC:s kontor i Stockholm.
ida.westin@pwc.com
sofie.aberg@pwc.com

Isabel Shestopal

Isabel Shestopal är kreativ producent, facilitator & coach på PwC Experience Consulting. isabel.shestopal@pwc.com

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard är ansvarig för Cyber Security på PwC Sverige och har mångårig erfarenhet av cybersäkerhetsrådgivning till både privata och offentliga företag.

Jakob Raihle och Sebastian Sjöö

Jakob Raihle arbetar på vårt kontor i Falun där han ansvarar för PwC:s affärsjuridiska rådgivning inom fastighetsbranschen. Sebastian Sjöö arbetar som jurist vid PwC:s kontor i Örebro.
Jakob: 010 212 93 18, jakob.raihle@pwc.com
Sebastian: 073 860 17 81, sebastian.sjoo@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz arbetar som jurist på PwC:s kontor i Jönköping med frågor om civilrätt och bolagsrätt i samband med omstruktureringar, ägarskiften och andra transaktioner.
010-212 52 30
Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Jan Schütz & Sven Dahl

Jan Schütz arbetar som jurist på PwC:s kontor i Jönköping med frågor om civilrätt och bolagsrätt i samband med omstruktureringar, ägarskiften och andra transaktioner.
010-212 52 30 jan.schuetz@pwc.com
Sven Dahl arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsrättsliga frågor och hjälper företagare med alla slags bolagsärenden och registreringar hos Bolagsverket. Tel: 010-2133225 sven.dahl@pwc.com

Joakim Paulsson

Joakim Paulsson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm.
Tel: 010 213 06 25 joakim.paulsson@pwc.com

Johan Åslund och Viktor Ahlzén

Johan Åslund och Viktor Ahlzén arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 072 880 94 33, johan.a.aslund@pwc.com
Viktor: 072 994 75 58, viktor.ahlzen@pwc.com

Johan Eklund

Johan Eklund är vd på Entreprenörskapsforum och gästbloggar här på Företagarbloggen. Johan är professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS).

Johan Sjöqvist


0709-293599

Johnny Axelsson

Johnny Axelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som specialist och rådgivare kring sociala medier.

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

Jone Sølvik

Jone Sølvik arbetar som riskexpert på PwC:s kontor i Malmö.

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Karolina Palin & Lisa Kristensson

Karolina Palin och Lisa Kristensson arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörer och deras bolag. Karolina och Lisa är specialiserade inom bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt vid PwC:s kontor i Göteborg.

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92
Katarina Menzel works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 47 92

Kristoffer Andersson

Kristoffer driver PwC:s satsning på rådgivning inom området personuppgiftshantering och dataskydd. Han har flerårig erfarenhet av att jobba med att granska såväl som implementera anpassningar till GDPR i allt ifrån små ägarledda företag till börsnoterade multinationella koncerner.

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Kista som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.

Linn Persson & Karolina Palin

Linn Persson och Karolina Palin arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörsledda företag. Linn och Karolina är specialiserade inom bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt vid PwC:s kontor i Göteborg.
Linn: 010 213 05 24, linn.persson@pwc.com
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com

Linus Owman

Linus Owman arbetar som rådgivare kring organisationsutveckling och informationssäkerhet inom både offentlig och privat sektor, vid PwC:s kontor i Malmö.

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Lund som auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om revision, lönefrågor, affärsutveckling och digitalisering.
010-2129917

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson är affärsjurister med arbetsrättslig specialisering och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.
Lotta: 010 212 40 57 lotta.abrahamsson@pwc.com
Lisa: 070 929 10 22 lisa.kristensson@pwc.com

Magnus Westman och Tomas Vikström

Magnus Westman och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Magnus Westman and Tomas Vikström works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Marcus Lindqvist

Marcus Lindqvist arbetar på PwC i Göteborg med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 40 39
Skatterådgivare, PwC
0709-29 13 81
Marcus Lindqvist works at PwC in Gothenburg with corporate taxation, specialising in tax issues for real estate and construction industry.
010-212 40 39

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag.
010-212 90 50
Mari-Helen Näslund works at PwC's office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses.
+46 10-212 90 50

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Maria Wettersten

Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 56 77
Maria Wettersten works at PwC’s office in Gothenburg with
+46 10 212 56 77

Mats Malmberg

Mats Malmberg är certifierad CISA (Certified Information Systems Auditor) och arbetar på Malmö-kontoret med frågor som främst rör styrning och intern kontroll, informationssäkerhet och affärsprocesser.

Mattias Johansson

Mattias Johansson är auktoriserad och certifierad kommunal revisor och rådgivare till privat- och offentligt ägda bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Michal Herink

Michal Herink arbetar sedan 2006 vid PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat vid PwC:s kontor i London med M&A.
010-213 35 96
Michal Herink has worked at PwC Sweden since 2006. Michal is a tax advisor in personal income taxation, and is specialised in incentive programs and other types of compensation arrangements. Michal has previously worked at PwC in the UK in the London M&A team.
+46 10-213 35 96

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare och är ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige.
010-212 52 12
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden.
+46 10-212 52 12

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

Nadja Lindberg

Nadja Lindberg är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med bolagsbeskattning och deklarationer. Nadja arbetar även med internationell beskattning och etablering av verksamhet i utlandet.
010-212 55 54
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Nasim Khosravi

Nasim Khosravi är rådgivare inom hållbarhet på PwC. Tel: 010- 212 43 24.

Nicklas Kullberg

Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor på PwC:s kontor i Stockholm. Han är branschansvarig för Entertainment & Media på PwC.

Ola Johnsson

Ola Salemyr

Ola Salemyr är auktoriserad revisor och rådgivare och arbetar på PwC:s kontor i Kista. Tel: 010-213 36 35

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: 010 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 10 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Per-Arne Molin

Per-Arne Molin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är ansvarig för våra tjänster inom IT-säkerhet.

Per Hannover

Per Hannover är Senior Executive Advisor på PwC:s Strategy&. Strategy& är internationellt verksamma strategikonsulter som med gedigen erfarenhet av svåra frågeställningar och med tillgång till hela det globala PwC-nätverket hjälper kunder att utveckla och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier.

Per Storbacka

Per Storbacka arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med transaktioner och finansiell analys. Han bloggar bland annat om rekonstruktion, expertvittnestjänster och Forensic-utredningar.
Tel: 010 213 31 32
E-post: per.storbacka@pwc.com

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Sam Wallentin

Sam Wallentin är specialist på cybersäkerhet på PwC.

Sami Halonen

Sami Halonen är Partner på Strategy&, PwC:s avdelning för strategirådgivning. Han hjälper kunder att definiera en vinnande strategi, anpassa kostnads- och intäktsstruktur enligt strategin samt säkerställa att företaget har en anpassad verksamhetsmodell för att leverera strategin.

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Sara Lörenskog och Anna-Sara Andersson

Sara Lörenskog och Anna-Sara Andersson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Anna-Sara: 072-995 26 04, anna-sara.andersson@pwc.com
Sara Lörenskog and Anna-Sara works with VAT at PwC’s office in Stockholm.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Anna-Sara: +46 72 995 26 04, anna-sara.andersson@pwc.com

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Sara Lörenskog and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Jönköping.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Sigurd Elofsson

Sigurd Elofsson jobbar på PwC:s juristenhet i Stockholm och är specialiserad på bokföringslagen. Han är en av författarna bakom böckerna Bokföringsbrott och bokföringslagen samt Insiderinformation: hantering och kontroll.

Simon Jisander

Simon Jisander jobbar med skattefrågor rörande ägarledda företag och deras ägare på PwC:s kontor i Stockholm.
010-212 48 68
Simon Jisander works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 48 68

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Karin Hermansson är praktikant i gruppen.
Sofia: 010-212 83 02, sofia.joenne@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Sofie Ahlström Pålsson

Sofie Ahlström Pålsson arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Göteborg med frågor inom intern kontroll och processutveckling gällande exempelvis riskanalyser, processkartläggningar, kontrollramverk och hur företag ska kunna uppnå en högre mognadsgrad av intern kontroll.

Sven Dahl

Sven Dahl arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsrättsliga frågor och hjälper företagare med alla slags bolagsärenden och registreringar hos Bolagsverket. Tel: 010-2133225

Therese Andersson

Therese Andersson arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall med nybildning av aktiebolag, försäljning av lagerbolag, emissioner, fusioner och likvidationer.
010-2128888

Thomas Almendal och Per-Erik Waller

Thomas Almendal och Per-Erik Waller arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering. Per-Erik arbetar med fastighetsekonomisk rådgivning och är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: 010-213 30 85, per-erik.waller@pwc.com
Thomas Almendal and Per-Erik Waller works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: +46 10 213 30 85, per-erik.waller@pwc.com

Tomas Lindgren

Tomas Lindgren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och Västerås som auktoriserad revisor och rådgivare. Han bloggar om revision, företagarfrågor och andra aktuella utmaningar för små och medelstora ägarledda företag.
010-2132583

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson och Niclas Friberg

Ulrika Lundh Eriksson och Niclas Friberg arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Niclas: 010-212 96 74, niclas.x.friberg@pwc.com

Åsa Franzén Isaksson

Åsa Franzén Isaksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som Social Media Manager. Hon bloggar bland annat om sociala nätverk, digital strategi och trender.