<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våra skribenter

Ajdin Hadzic

Ajdin Hadzic jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Alex Johnston & Cecilia Fornstedt

Alex Johnston och Cecilia Fornstedt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Alex och Cecilia är rådgivare till regioner, myndigheter, privata bolag och idéburen verksamhet och har gedigen erfarenhet inom såväl hälso- och vårdsektorn som läkemedelsindustrins olika delar. Uppdragen kan handla om styrning och ledning, förändringsarbete som till exempel digitalisering.
Alex: 0728-80 94 75, alex.johnston@pwc.com
Cecilia: 0728-80 92 16, cecilia.fornstedt@pwc.com

Alexander Esberg & Hanna Johansson

Alexander Esberg och Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Göteborg.
Alexander: 010-212 87 18, alexander.esberg@pwc.com
Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Anders Larsson

Anders Larsson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som revisor och rådgivare. Han bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.
Kontakt: 010 212 64 35, anders.x.larsson@pwc.com

Anders Svenson

Anders arbetar som skatterådgivare på kontoret i Västerås.
Kontakt: 010 2125101, anders.svenson@pwc.com

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Angelica Berg

Angelica Berg är hållbarhetskonsult på PwC och drivs av frågeställningar kring hur hur man bäst integrerar hållbarhetsfrågor i sin riskhantering och strategi. Med erfarenhet av globala roller i Köpenhamn, Hong Kong och numera Stockholm har Angelica ett internationellt perspektiv på hållbarhet.

Kontakt: 010 212 67 89, angelica.berg@pwc.com

Ann Rickard Nilsson

Ann Rickard Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad och Ystad som auktoriserad revisor och rådgivare. Ann bloggar bland annat om revision, redovisning, företagarfrågor och aktuella utmaningar för små och medelstora ägarledda företag.

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.

Kontakt: 010-213 04 04, anna.groth@pwc.com

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.

Kontakt: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Anna Gustring Boman & Hanna Johansson

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.

Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt och Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Boel Stier

Boel Stier gästbloggar här på Företagarbloggen. Hon är till vardags kommunikationskonsult, förläggare, utbildare och före detta journalist.

Burak Özgirgin & Maria Nikic

Burak Özgirgin och Maria Nikic jobbar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö med molnsäkerhet.
Burak: 070-566 98 90, burak.ozgirgin@pwc.com
Maria: 072-995 24 63, maria.nikic@pwc.com

Carolina Nordling

Carolina Nordling arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Carolina hjälper företag och CFO:er med frågeställningar och utmaningar kopplat till finansiella processer, riskhantering samt ekonomi- och bolagsstyrning, både i publik och privat miljö.
Kontakt: 073-860 21 73, carolina.nordling@pwc.com

Caroline Falkhorn & Karolina Palin

Caroline Falkhorn och Karolina Palin, Legal Partner, arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Caroline och Karolina arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörer och deras bolag och är specialiserade inom transaktionsrådgivning och bolagsrätt.
Caroline: 072-880 94 40, caroline.falkhorn@pwc.com
Karolina: 010-213 14 15, karolina.palin@pwc.com

Caroline Poles och Johanna Glimmerbeck

Caroline Poles och Johanna Glimmerbeck arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Örebro. Caroline fokuserar på momsfrågor och Johanna på individbeskattning och frågor i internationell kontext.

Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Cecilia är ansvarig för avdelningen Forensic Services som hjälper organisationer i kris, samlar in fakta och kartlägger händelseförloppet vid utredningar om ekonomisk eller IT-relaterad brottslighet.
Kontakt: 010-213 33 20, cecilia.cederberg@pwc.com

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Charlotte Arnell

Charlotte Arnell arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Charlotte är expert på dataskydd och digitaliseringsjuridik.

Kontakt: 072-880 95 72, charlotte.arnell@pwc.com

Christian Blom

Christian Blom arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med affärsutveckling. Han bloggar bland annat om försäljning och marknadsfrågor.

Christina Lindskog

Christina jobbar på PwC:s kontor i Malmö och är programansvarig i Sverige för New world. New skills.
Kontakt: 010-212 83 33, christina.lindskog@pwc.com

David Nilsson & Magnus Karmborg

David arbetar med rådgivning kopplat till Affärssystem, IT-styrning och IT strategiska frågor. Under sin tid på PwC har David bland annat arbetat med att stötta kunder i framtagande av IT-strategi, styrande dokument kopplat till IT samt upphandling av affärssystem. Magnus arbetar inom PwC:s tjänsteområde för IT Governance och har expertis inom ett brett spektrum av rådgivningstjänster inom IT. Till exempel IT-strategi, IT-organisation och IT-styrning, IT-processer, RPA, Cybersecurity-tjänster, IT- och informationssäkerhet samt kravställning och upphandling av affärssystem och IT-hosting tjänster.

David Ringmar

David Ringmar jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom området ESG-strategier, deals och transformationer.
Kontakt: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Elin Kock

Elin arbetar som revisor på kontoret i Karlstad.
Kontakt: 010-2127808, elin.kock@pwc.com

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson arbetar på PwC:s kontor i Linköping respektive Göteborg. De är specialiserade på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering samt granskning och bestyrkande av rapporter.

Ellen: 010-212 54 69, ellen.danielsson@pwc.com
Sanna: 010-213 04 63, sanna.efraimsson@pwc.com

Emelie Bonow

Emelie Bonow arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Emelie är expert på finansiell modellering i samband med exempelvis transaktionsprocesser, investeringar, omstruktureringar, budgetar och prognoser. Hon deltar i PwC:s arbete med metodik och utveckling av finansiell modellering och håller kurser inom PwC:s globala nätverk.
Kontakt: 070-929 41 88, emelie.bonow@pwc.com

Emma Larsson och Lina Gardlow

Emma Larsson och Lina Gardlow arbetar på PwC i Jönköping respektive Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och dess bolag.

Emma: 072-880 93 94, emma.e.larsson@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Erik Wall

Erik Wall arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Erik hjälper företag och entreprenörer med strategisk rådgivning.
Kontakt: +46 (0)10 213 31 25, erik.wall@pwc.com

Erika Nettrander

Erika Nettrander arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Erika är jurist och jobbar brett med fastighetsrättslig rådgivning med fokus på transaktioner, fastighetsutvecklingsprojekt och kommersiell hyresrätt.

Kontakt: 073-860 18 52, erika.nettrander@pwc.com

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Fatih Özcelik & My Lidén

My Lidén och Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Sundsvall. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Fatih arbetar med revision och rådgivning till entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Fatih: 010-212 90 49, fatih.ozcelik@pwc.com

Felicia Johansdotter Falk & Michal Herink

Felicia Johansdotter Falk och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med internationell individbeskattning.

Felicia: 073-860 21 95, felicia.johansdotter.falk@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Filip Dahlman

Filip Dahlman är värderingsspecialist på PwC i Malmö och arbetar med företagsvärderingar.
Kontakt: 070-073-545 38 31, filip.dahlman@pwc.com

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är rådgivare inom strategi och transformation.
Kontakt: 010-213 33 18, fredrik.lindblad@pwc.com

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är Head of AI, Data & Analytics på PwC i Sverige. 

Kontakt: 070-606 22 66,  fredrik.lundberg@pwc.com

Fredrik Ohlsson & Ingemar Ritseson

Fredrik Ohlsson och Ingemar Ritseson arbetar som skatterådgivare med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).

Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson arbetar som auktoriserad revisor vid PwC:s kontor i Stockholm. Tel: 010-2133625

Günther Mårder

Günther Mårder är vd för intresseorganisationen Företagarna, och gästbloggar på Företagarbloggen.

Hanif Rajabi & Martin Ahlbeck

Hanif Rajabi Martin Ahlbeck är affärsjurister på PwC. De är specialiserade på att lämna högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i anslutning till företagstransaktioner.
Hanif: 072 880 95 54, hanif.rajabi@pwc.com
Martin: 070 929 11 10, martin.ahlbeck@pwc.com

Hanna Johansson

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.
Kontakt: 010-213 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Hanna Kjellman

Hanna Kjellman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Hanna är legal rådgivare och specialist på dataskyddsfrågor.

Kontakt: 072-880 92 72, hanna.kjellman@pwc.com

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som revisor och är branschansvarig för Real Estate.
Kontakt: 010 213 33 08, helena.ehrenborg@pwc.com

Henrik Clerselius & Sofie Ahlberg

Henrik Clerselius och Sofie Ahlberg arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Sofie är rådgivare inom redovisning och ekonomistyrning. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com
Sofie: 072-584 98 12, sofie.ahlberg@pwc.com

Henrik Friang & Jelena Minic

Henrik Friang och Jelena Minic arbetar som rådgivare inom Cyber Security på PwC:s kontor i Malmö.

Henrik: 010-212 67 64, henrik.friang@pwc.com
Jelena: 072-880 94 26, jelena.minic@pwc.com

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Henrik Magnusson Luther

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor.

Kontakt: 070-929 37 29, henrik.magnusson.luther@pwc.com

Henrik Magnusson Luther & Ulrika Lundh Eriksson

Henrik Magnusson Luther arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor. Han bloggar bland annat om tillväxtbolag, redovisning, intern kontroll och företagarfrågor. Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning. Hon arbetar vid PwC:s skatteavdelning i Göteborg.

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Inger Kollberg

Inger Kollberg arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Inger är auktoriserad revisor och hjälper i huvudsak entreprenöriella, privatägda bolag, ofta familjeägda. Inger har också erfarenhet av bolag med internationell anknytning.
Kontakt: 010-213 12 36, inger.kollberg@pwc.com

Isabelle Hammarström & Karin Juslin

Isabelle Hammarstöm och Karin Juslin arbetar som specialister inom hållbarhetsrapportering, taxonomi och granskning på PwC:s kontor i Stockholm.
Isabelle: +46 (0)10 213 39 37, isabelle.hammarstrom@pwc.com
Karin:+46 (0)10 213 2552, karin.juslin@pwc.com

Isabelle Hammarström & Mikael Scheja

Isabelle Hammarstöm och Mikael Scheja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Isabelle är specialist inom hållbarhetsrapportering, taxonomi och granskning. Mikael är redovisningsspecialist.
Isabelle: 010-213 39 37, isabelle.hammarstrom@pwc.com
Mikael: 010-213 30 38, mikael.scheja@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz is working at PwC´s office in Jönköping as a tax adviser.
Contact: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Han har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Jan Schütz & Fredrik Felle

Jan Schütz och Fredrik Felle arbetar med affärsjuridisk rådgivning på PwC:s kontor i Jönköping. Fredrik är specialiserad på civilrättslig rådgivning och Jan på skatterättslig rådgivning till ägarledda företag.

Jan: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com
Fredrik: 070-929 14 30, fredrik.felle@pwc.com

Jan Schütz & Rikard Jägerstad

Jan Schütz och Rikard Jägerstad arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm. Jan är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Rikard är specialiserad på bolagsrätt och aktiemarknadsrätt och har erfarenhet som rådgivare av frågor relaterat till kapitalmarknaden, regulatoriska granskningar och företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Jan: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com
Rikard: 070-847 54 12, rikard.jagerstad@pwc.com

Jan Schütz & Sven Dahl

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
010-212 52 30 jan.schuetz@pwc.com
Sven Dahl arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsrättsliga frågor och hjälper företagare med alla slags bolagsärenden och registreringar hos Bolagsverket. Tel: 010-2133225 sven.dahl@pwc.com

Jeanette Ulfshög Martinie & Theodora Frisk

Jeanette Ulfshög Martinie och Theodora Frisk arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Jeanette och Theodora är specialister inom mänskliga rättigheter och hållbara värdekedjor och fokuserar på att stötta kunder med gapanalys, konsekvensbedömningar och strategier för mänskliga rättigheter samt fullständig due diligence-implementering.
Jeanette: 070-929 15 47, jeanette.ulfshoeg.martinie@pwc.com
Theodora: 073-860 18 74, theodora.frisk@pwc.com

Jennifer Lalehzar & Emelie Söderlund

Jennifer Lalehzar och Emelie Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Jennifer är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering inom främst CSRD och ESRS. Emelie är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering inom framförallt CSRD och EU:s taxonomiförordning.

Jennifer: 073-860 18 60, jennifer.lalehzar@pwc.com
Emelie: 010-212 70 03, emelie.soderlund@pwc.com

Jenny Forsberg & Fredrik Lundberg

Jenny Forsberg och Fredrik Lundberg arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Jenny är rådgivare inom Advisory Legal och Privacy Lead på PwC i Sverige. Fredrik är rådgivare och Head of AI, Data & Analytics på PwC i Sverige. 
Jenny: 073-860 17 85, jenny.forsberg@pwc.com
Fredrik: 070-606 22 66, fredrik.lundberg@pwc.com

Jenny Forsberg & Hanna Kjellman

Jenny Forsberg och Hanna Kjellman arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Jenny är rådgivare inom Advisory Legal och Privacy Lead på PwC i Sverige. Hanna är juridisk rådgivare och specialist på dataskyddsfrågor.
Jenny: 073-860 17 85, jenny.forsberg@pwc.com
Hanna: 072-880 92 72, hanna.kjellman@pwc.com

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som rådgivare inom digital transformation.

Kontakt: 010-212 64 32, jessica.carragher.wallner@pwc.com

Jessica Carragher Wallner & Fredrik Lundberg

Jessica Carragher Wallner och Fredrik Lundberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Jessica är rådgivare inom digital transformation. Fredrik är rådgivare inom AI, Data och Analytics.

Jessica: 010-212 64 32, jessica.carragher.wallner@pwc.com
Fredrik: 070-606 22 66,  fredrik.lundberg@pwc.com

Johan Åslund och Viktor Ahlzén

Johan Åslund och Viktor Ahlzén arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 072 880 94 33, johan.a.aslund@pwc.com
Viktor: 072 994 75 58, viktor.ahlzen@pwc.com

Johan Eklund

Johan Eklund är vd på Entreprenörskapsforum och gästbloggar här på Företagarbloggen. Johan är professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Jönköpings International Business School (JIBS).

Johan Eriksson

Johan Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Johan är kommunikationschef på PwC.

Kontakt: 072-880 95 08, johan.eriksson@pwc.com

Johan Jerresand

Johan Jerresand arbetar på PwC i Göteborg. Johan är rådgivare inom Finance Technology, Data & Analytics. Han fokuserar på automatisering av processer samt digitalisering av IT-stödet i molnet.
Kontakt: 070-929 10 02, johan.jerresand@pwc.com

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg är finansiell rådgivare och specialist på företagsförsäljningar på PwC.
Kontakt: +46 (0)10 213 35 52, johan.rosenberg@pwc.com

Johan Sjöström Bayer

Johan Sjöström Bayer är strategikonsult på Strategy& som är en del av PwC. Tel: +46(0)72 980 90 01 johan.sjostrom.bayer@pwc.com

Johan Stomlind

Johan Stomlind arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Skövde.

Kontakta: 010-212 92 09, johan.stomlind@pwc.com

Johan Sverker

Johan Sverker arbetar som rådgivare inom ideell sektor, PwC.
Kontakt: 010-213 39 17, johan.sverker@pwc.com

Johanna Glimmerbeck & Hanna Johansson

Johanna Glimmerbeck och Hanna Johansson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Örebro respektive Göteborg.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com

Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Johanna Glimmerbeck & Niclas Rosén

Johanna Glimmerbeck och Niclas Rosén arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Johan och Niclas arbetar med frågor som rör nationell och internationell individbeskattning samt arbetsgivarfrågor för gränsöverskridande personal.
Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Niclas: 010-212 76 55, niclas.r.rosen@pwc.com

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Johanna Glimmerbeck & Vincent Judas

Johanna Glimmerbeck och Vincent Judas arbetar på PwC:s kontor i Örebro respektive Stockholm. Johanna är skatterådgivare och fokuserar på frågor som rör internationell individ och bolagsbeskattning. Vincent är rådgivare och jobbar med Total Rewards, HR-strategi och HR-informationssystem.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Vincent: 070-266 78 31, vincent.j.judas@pwc.com

John Styrström & Lina Gardlow

John Styrström och Lina Gardlow arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping respektive Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

John: 072-246 52 16, john.styrstroem@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Johnny Axelsson

Johnny Axelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som specialist och rådgivare kring sociala medier.

Jonas Ericson & Henric Ingemarson

Jonas och Henric är partners på PwC:s Corporate Finance avdelning i Göteborg och har båda lång erfarenhet av företagsförsäljningar (M&A).
Jonas: 010-213 10 16, jonas.ericson@pwc.com
Henric: 010-213 10 67 henric.ingemarson@pwc.com

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Karolina Palin

Karolina Palin är jurist och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av ägarskiften och civilrättslig rådgivning.
Kontakt: 010-213 14 15, karolina.palin@pwc.com

Karolina Palin & William Lai

Karolina Palin och William Lai arbetar med affärsjuridisk rådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina och William är specialiserade inom M&A, bolagsrätt och fastighetsrelaterad rådgivning.
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com
William: 070 929 10 13, william.lai@pwc.com

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Borås som auktoriserad revisor, rådgivare och coach till ägare och styrelser på främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Lena: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Anders: +46 (0)10 213 11 25, anders.bryngelsson@pwc.com

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson

Lena Hasselborn och Gabriella Hermansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserade revisorer. Lena arbetar även med rådgivning inom bland annat ägar- och bolagsstyrning åt främst entreprenörsdrivna och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Gabriella: 010-213 36 25, gabriella.hermansson@pwc.com

Lena Hasselborn & Rebecka Freij

Lena Hasselborn och Rebecka Freij arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Rebecka är senior konsult inom affärsområdet Finance Strategy och fokuserar på att stödja CFO:er i att utveckla och digitalisera ekonomifunktionen för att bättre kunna möta verksamhetens behov av beslutsstöd och analys.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Rebecka: 073-970 76 43, rebecka.freij@pwc.com

Lillianne Harrysson

Lillianne Harrysson är pensionsspecialist och arbetar på PwC:s kontor i Stockholm.

Kontakt: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Lillianne Harrysson & Hanna Johansson

Lillianne Harrysson och Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialister på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Hanna: 010-212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lillianne Harrysson & Tom Ekberg

Lillianne Harrysson och Tom Ekberg är pensionsspecialister och arbetar på PwC:s kontor i Stockholm.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com
Tom: 010-212 48 59, tom.ekberg@pwc.com

Lillianne Harrysson & Vidar Ambrosiani

Lillianne Harrysson och Vidar Ambrosiani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lillianne är pensionsspecialist och Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com

Lina Gardlow & Annika Svanfeldt

Lina Gardlow och Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Umeå respektive Stockholm. Lina är skatterådgivare och arbetar främst med rådgivning kring inkomstskatt och framförallt till entreprenörsledda företag. Annika är auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold arbetar på PwC:s kontor i Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Charlotta: 070-929 11 08, charlotta.roetvold@pwc.com

Lina Gardlow och Markus Zackrisson

Lina Gardlow och Markus Zackrisson arbetar på PwC:s kontor i Umeå respektive Jönköping. Lina arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och deras ägare samt med bostadsrätts- och fastighetsprojekt. ​Markus arbetar som skatterådgivare till små och medelstora företag, kommuner​, ​föreningar​ och stiftelser​. Ta gärna kontakt med ​Markus om du har frågor kring ​fastighetstaxering, ​fastighetsutveckling samt ​bostadsrätts- och fastighetsprojekt.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Markus: 010-212 52 01, markus.zackrisson@pwc.com

Lina Laudon & Magnus Lindahl

Lina Laudon och Magnus Lindahl arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Lina är juridisk rådgivare och Magnus är rådgivare inom Forensic Services.
Lina: 072-880 99 84, lina.laudon@pwc.com
Magnus: 070-929 30 25, magnus.lindahl@pwc.com

Linda Corneliusson & Moa Gomersson

Linda Corneliusson och Moa Gomersson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Linda är revisor och rådgivare och fokuserar på finansiell rapportering, riskhantering, hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning och intern kontroll. Moa är hållbarhetsspecialist och jobbar med bestyrkanden av hållbarhetsredovisningar och med rapporteringsfrågor. Moa har god kunskap om GRI Standards och CSRD.
Linda: 010-213 37 45 , linda.corneliusson@pwc.com
Moa: 010-213 06 34, moa.gomersson@pwc.com

Linn Persson & Karolina Palin

Linn Persson och Karolina Palin arbetar med affärsjuridisk rådgivning åt entreprenörsledda företag. Linn och Karolina är specialiserade inom bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt vid PwC:s kontor i Göteborg.
Linn: 010 213 05 24, linn.persson@pwc.com
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Lisa är auktoriserad revisor och bloggar bland annat om revision och rådgivning som rör tillväxtbolag.
Kontakt: 010-212 99 17, lisa.albertsson@pwc.com

Lisa Haglund & Sophie Nachemson-Ekwall

Lisa Haglund och Sophie Nachemson-Ekwall arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Lisa är specialist inom medarbetarskap, organisationsutveckling, HR-transformation och förändringsledning. Sophie är specialist inom social hållbarhet och social finansiering.
Lisa: 010-212 90 74, lisa.haglund@pwc.com
Sophie: 072-880 93 77, sophie.nachemson-ekwall@pwc.com

Lisa Zeise & David Ringmar

Lisa Zeise och David Ringmar arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lisa är rådgivare inom hållbarhet med fokus på social hållbarhet, hållbara värdekedjor och kopplingen mellan hållbarhet och skatt. David är rådgivare och ansvarig för området ESG-strategier, deals och transformationer.

Lisa: 010-213 33 04, lisa.zeise@pwc.com
David: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson är affärsjurist med arbetsrättslig specialisering och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.
Kontakt: 010-212 40 57 lotta.abrahamsson@pwc.com

Madelene Vilhelmsdotter & Johan Stomlind

Madelene Vilhelmsdotter och Johan Stomlind arbetar som skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag på PwC:s kontor i Skövde.

Madelene: 072-880 98 56, madelene.vilhelmsdotter@pwc.com
Johan: 072-584 92 09, johan.stomlind@pwc.com

Magnus Karlsson & David Ringmar

Magnus Karlsson och David Ringmar jobbar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Magnus är rådgivare inom M&A. David är rådgivare inom området ESG-strategier, deals och transformationer.

Magnus: 072-584 93 34, magnus.karlsson@pwc.com
David: 070-206 31 69, david.ringmar@pwc.com

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist jobbar på PwC:s kontor i Stockholm med cybersäkerhet.
Kontakt: 070-929 14 72, magnus.lindkvist@pwc.com

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Malin Knutsson & Annie Milvén

Malin Knutsson och Annie Milvén arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Kristianstad. Malin och Annie ger stöd och support till entreprenörsledda och privatägda företag inom redovisning och ekonomistyrning såväl till CFO:er som ekonomiavdelningar i deras operativa arbete.

Malin: 010-212 85 64, malin.knutsson@pwc.com
Annie: 010-212 52 48, annie.milven@pwc.com

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Martin Ahlbeck

Martin är legal rådgivare och specialist på transaktionsrådgivning på PwC i Malmö.
Kontakt: 070-929 11 10, martin.ahlbeck@pwc.com

Mattias Johansson

Mattias Johansson är auktoriserad och certifierad kommunal revisor och rådgivare till privat- och offentligt ägda bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Mika Wrede

Mika Wrede arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Mika hjälper kunder att säkra och möjliggöra sin digitala transformation genom olika centrala komponenter, molntjänster, lokala installationer och managerade tjänster.

Kontakt: 072-880 92 34, mika.wrede@pwc.com

Mikael Krantz Nordin & Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Mikael Scheja

Mikael Scheja arbetar som redovisningsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm.
Kontakt: 010-213 30 38, mikael.scheja@pwc.com

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

My Lidén & Magnus Fjellman

My Lidén och Magnus Fjellman arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag.
My: 010-212 72 92, my.liden@pwc.com
Magnus: 010-213 03 18, magnus.fjellman@pwc.com

My Lidén

My Lidén arbetar på PwC:s kontor i Malmö med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag.
Kontakt: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nadja Lindberg

Nadja arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med inkomstskatterättslig rådgivning till såväl ägarledda företag och dess delägare som internationella koncerner. Nadja är även särskilt specialiserad på beskattning av privatpersoner.
Kontakt: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Natalia Lopez

Natalia Lopez arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Natalia är rådgivare inom cirkularitet och cirkulära affärsmodeller.
Kontakt: 072-025 84 86, natalia.ll.lopez@pwc.com

Nazli Persson & Mikael Hultén

Nazli Persson och Mikael Hultén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. De leder teamet som bygger automatiserade management-rapporter i PowerBI. Nazli är managementkonsult med gedigen erfarenhet av att effektivisera ekonomifunktioner och har tidigare arbetat som CFO. Mikael är managementkonsult och har huvudsakligen arbetat med Private Equity-bolag. Mikaels fokusområden är automatisering och datahantering.
Nazli: 070-143 52 14, nazli.persson@pwc.com
Mikael: 073-860 18 29, mikael.hulten@pwc.com

Nicklas Kullberg

Nicklas Kullberg är auktoriserad revisor på PwC:s kontor i Stockholm. Han är branschansvarig för Entertainment & Media på PwC.

Niklas Karnros

Niklas Karnros arbetar som M&A-rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Kontakt: 070-929 13 59, niklas.karnros@pwc.com

Ola Johnsson

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag.
Kontakt: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Per Hannover

Per Hannover är Senior Executive Advisor på PwC:s Strategy&. Strategy& är internationellt verksamma strategikonsulter som med gedigen erfarenhet av svåra frågeställningar och med tillgång till hela det globala PwC-nätverket hjälper kunder att utveckla och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier.

Peter Heyne

Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kontakt: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Pontus Tonning

Pontus Tonning är auktoriserad revisor och arbetar som SME markets leader och Assurance leader på PwC Sverige. Tel: 010-212 55 10

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Sara Lörenskog and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Jönköping.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Sebastian Carbonari

Sebastian Carbonari jobbar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Sebastian jobbar med regelverk och policy inom klimat och energiområdet
Kontakt: 072-880 96 21,
sebastian.carbonari@pwc.com

Sebastian Sjöö

Sebastian Sjöö arbetar som jurist vid PwC:s kontor i Örebro.
Kontakt: 073-860 17 81, sebastian.sjoo@pwc.com

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar arbetar med arbets- och bolagsrätt och har i och med utbrottet av covid-19 särskilt riktat in sig på frågor kring korttidsstöd. Sofia arbetar på PwC:s kontor i Jönköping.
Kontakt: 073-8601838,
sofia.brockmar@pwc.com

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Karin Hermansson är praktikant i gruppen.
Sofia: 010-212 83 02, sofia.joenne@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Sofia Sköld

Sofia Sköld arbetar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Sofia är Business Unit Leader Financial Reporting & Risk Services på PwC Sverige och hjälper företag med finansiell rapportering samt med intern kontroll och risk kopplat till finansiell rapportering.
Kontakt: 010-213 38 65, sofia.skold@pwc.com

Sofie Gyllenwaldt

Sofie Gyllenwaldt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Sofie fokuserar på företagsvärderingar och transaktionsrådgivning.

Kontakt: 010-212 94 40, sofie.gyllenwaldt@pwc.com

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Malmö.

Kontakt: 073-860 18 18, sophia.nilsson@pwc.com

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie Nachemson-Ekwall är rådgivare inom social hållbarhet och finansiering och arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Sophie har en Phd och är Director Social and Sustainable Supply Chain. Hon arbetar tvärsektoriellt för att lyfta "S:et" i ESG för näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället och finansmarknaden.
Kontakt: 072-88 09 377, sophie.nachemson-ekwall@pwc.com

Sophie Nachemson-Ekwall & Helena Ehrenborg

Sophie Nachemson-Ekwall och Helena Ehrenborg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Sophie är specialist inom social hållbarhet och social finansiering. Helena är revisor och branschansvarig för fastighetsbranschen, PwC Sverige.
Sophie: 072-880 93 77, sophie.nachemson-ekwall@pwc.com
Helena: 070-929 33 08, helena.ehrenborg@pwc.com

Stefan Asklöf & Ajdin Hadzic

Stefan Asklöf och Ajdin Hadzic jobbar på PwC:s kontor i Stockholm. Stefan och Ajdin är auktoriserade skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Ajdin: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Stefan Asklöf & Elin Birgersson

Stefan Asklöf och Elin Birgersson jobbar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Elin: 010-212 43 67, elin.birgersson@pwc.com

Stefan Asklöf & Maria Kryh

Stefan Asklöf och Maria Kryh jobbar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Halmstad.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Maria: 010-212 43 26, maria.kryh@pwc.com

Sune Edvardsson & Filip Wedlin

Filip Wedlin och Sune Edvardsson jobbar på PwC:s kontor i Göteborg. Både Filip och Sune jobbar som redovisningsspecialister avseende K2, K3 och IFRS.
Sune: 070-929 12 64, sune.edvardsson@pwc.com
Filip: 072-580 05 17, filip.wedlin@pwc.com

Sven Dahl

Sven Dahl arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsrättsliga frågor och hjälper företagare med alla slags bolagsärenden och registreringar hos Bolagsverket. Tel: 010-2133225

Taina Rauma

Taina Rauma arbetar som redovisningsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm. Taina är specialiserad på redovisningsfrågor gällande K2- och K3-regelverken.
Kontakt: 010-212 60 68, taina.rauma@pwc.com

Thea Brorson och Johan Jacobsson

Thea Brorson och Johan Jacobsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Thea är ESG-rådgivare specialiserad på klimat med arbetsområden som klimatberäkningar, TCFD, klimatrelaterade risker och möjligheter, Net Zero, redovisning och granskning av klimatrelaterad information. Johan är rådgivare och ansvarig för rådgivning inom klimatområdet.
Thea: 072-880 94 05, thea.brorson@pwc.com
Johan: 070-929 40 27, johan.jacobsson@pwc.com

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Tim Paradis Skäremo

Tim Paradis Skäremo arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Tim arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen.
Kontakt: 072-501 73 19, tim.paradis.skaremo@pwc.com

Tobias Lundstedt

Tobias Lundstedt jobbar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Han är specialiserad på skattefrågor som rör fåmansföretag och försäljning av den typen av företag.
Kontakt: 010 212 54 62, tobias.lundststedt@pwc.com

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson och Niclas Friberg

Ulrika Lundh Eriksson och Niclas Friberg arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Niclas: 010-212 96 74, niclas.x.friberg@pwc.com

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Vidar Ambrosiani

Vidar Ambrosiani arbetar med skatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Han har tidigare arbetat med pandemistöden såväl hos Skatteverket som Tillväxtverket.
Kontakt: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com

Viktor Hallström

Viktor Hallström arbetar på PwC:s kontor i Gävle. Viktor är auktoriserad revisor och arbetar med revision och rådgivning inom flera olika branscher.
Kontakt: 072-980 99 65, viktor.hallstroem@pwc.com

Viktoria Larsson

Viktoria Larsson arbetar på PwC:s kontor i Halmstad. Viktoria är auktoriserad revisor och hjälper i huvudsak entreprenöriella, privatägda bolag, ofta familjeägda. Viktoria har också erfarenhet av bolag med internationell anknytning.
Kontakt: 010-212 42 56, viktoria.larsson@pwc.com

Wictoria Danielsson

Wictoria Danielsson jobbar på PwC:s kontor i Gävle som revisor och rådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Kontakt: 070-929 23 44 wictoria.danielsson@pwc.com