<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad kostar en anställd?

Telefon och dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Mellan anställd och arbetsgivare finns ett avtal som säger avtalad lön. Men förutom lönen – vad kostar det egentligen att ha en anställd? Här listar vi de kostnader du bör ha med i kalkylen om du funderar på att anställa.

Semesterlön

Semesterlön ska beräknas på semesterlönegrundande lön med 12 procent. Finns det kollektivavtal så kan ni ha en annan procentsats eller beräkning, men villkoren kan aldrig vara sämre än semesterlagen. I praktiken är semestertillägget för bolag med kollektivavtal 0,8 procent av månadslönen multiplicerat med antalet uttagna semesterdagar.

Arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivaravgifterna för personer som är födda 1958 och senare är 31,42 procent. Arbetsgivaravgifter för personer som är födda mellan 1938 och 1957 är 10,21 procent.

Avtalsförsäkringar och tjänstepension

Har ni kollektivavtal finns det regler att följa för avtalsförsäkringar. Pensionsavtal erbjuds vanligen från 22 eller 25 års ålder för kollektivavtalade planer inom privat sektor. I kalkylen nedan räknar vi på två exempel där den procentuella avsättningen till pension skiljer beroende på lönenivå. Vi räknar med 4,5 procent upp till 47 625 kronor (7,5 inkomstbasbelopp år 2024, dividerat med 12 månader) och 30 procent på lönedelar därutöver. Vi lägger på ytterligare 1 procent för viss marginal till andra försäkringar som till exempel sjuk- och efterlevandeskydd. I ett kollektivavtal kan det även tillkomma kostnad för så kallad Flexpension på upp till ett par procent av månadslönen (detta har inte räknats med i kalkylen). Finns det inget kollektivavtal kan företaget välja att teckna egna avtal för försäkringar och pension. Inom vissa pensionsplaner finns det ett övre tak för pensionsmedförande lön.

Läs också: Tjänstepension - mer än en hygienfaktor

Särskild löneskatt

På pensionskostnaden ska du som arbetsgivare betala särskild löneskatt på 24,26 procent.   
När du ser över vad en anställd kostar och ska ta ett beslut om eventuell anställning måste du ta hänsyn till ovan punkter och andra förmåner som ni kommit överens om i anställningsavtalet. Kostnad för utbildning och andra personalkostnader tillkommer, samt sjuklön och frånvaro som är semesterlönegrundande. Det finns förstås även andra omkostnader för företag, som exempelvis lokalhyra och arbetsmaterial.

Exempel 1. Här är en kalkyl för en anställd som är född 1979 eller senare som omfattas av kollektivavtal och har en avtalad månadslön på 30 000 kronor samt 30 semesterdagar:

 • Lön 30 000 kronor
 • Semesterlön (30 000 kr x 0,8% * 30 dagar / 12 månader) = 600 kr
 • Arbetsgivaravgifter (30 000 kr + 600 kr) x 31,42% = 9 615 kr
 • Tjänstepension och trygghetsförsäkring (30 000 kr + 600 kr) x 5,5% = 1 683 kr
 • Särskild löneskatt (30 000 kr + 600 kr) x 5,5%) x 24,26% = 408 kr

Din totala månadskostnad för att anställa den här personen blir 42 306 kronor, vilket betyder ett påslag på avtalslönen med cirka 41 procent. Vi har i denna beräkning inte tagit hänsyn till värdet av intjänad semester, det vill säga att arbetsgivaren betalar lön även när den anställde har semester och inte utför arbete.

Exempel 2. Här är en kalkyl för en anställd som är född 1979 eller senare och har en avtalad månadslön på 60 000 kronor.

 • Lön 60 000 kronor
 • Semesterlön (60 000 kr x 0,8% * 30 dagar / 12 månader) = 1 200 kr
 • Arbetsgivaravgifter (60 000 kr + 1 200 kr) x 31,42% = 19 229 kr
 • Tjänstepension och trygghetsförsäkring 
  Upp till 1: a lönenivå: 2 619 kr (47 625 kr x 5,5%)
  Upp till 2: a lönenivå: 4 208 kr (60 000 kr + 1 200 kr - 47 625 kr) x 31%
 • Särskild löneskatt på pensionskostnad (2 619 kr + 4 208 kr) x 24,26% = 1 656 kr

Din totala månadskostnad för att anställa den här personen blir 88 913 kronor, vilket betyder ett påslag på avtalslönen med cirka 48 procent. Vi har i denna beräkning inte tagit hänsyn till värdet av intjänad semester, det vill säga att arbetsgivaren betalar lön även när den anställde har semester och inte utför arbete.

Kalkyl för personalkostnader

Ovan beräkningar är endast uppskattningar och för att få en helhetsbild om vilka kostnader en anställning medför är det viktigt att göra en anpassad kalkyl, som kan inkludera några av de delar som nämns ovanför våra exempel. Med tanke på att personalkostader för de flesta företag är en av de största kostnadsposterna är det förstås viktigt att de anställda får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential och bidra till företagets framgång. I konkurrensen om talanger är det därför viktigt att företag erbjuder både konkurrenskraftiga förmåner och stora möjligheter till utveckling. 

Se Skatteverkets information: Belopp och procent – inkomstår 2024 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lillianne Harrysson & Tom Ekberg

Lillianne Harrysson & Tom Ekberg

Lillianne Harrysson och Tom Ekberg är pensionsspecialister och arbetar på PwC:s kontor i Stockholm.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com
Tom: 010-212 48 59, tom.ekberg@pwc.com

Lämna en kommentar