<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lägre efterfrågan och dyrare råvaror är stora utmaningar för företag

Bekymrad man pratar i mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Dagens konjunkturläge påverkar svenska företag på många sätt. Bland annat vittnar de om att rå- och insatsvaror blivit dyrare samtidigt som de ser en minskad efterfrågan. Även om elpriserna inte är så höga som i vintras finns det en oro för dem också. För att kunna fortsätta driva sina verksamheter efterlyser företagen främst sänkta skatter och förenklade regelverk, men de har även behov av spetskompetens. Det här visar en undersökning bland företagare som PwC tagit fram med stöd av Kantar Sifo.

En tredjedel av alla företag i undersökningen upplever att minskad efterfrågan är det som påverkar dem allra mest nu. Bland företag med tio eller fler anställda uppger 36 procent att rätt kompetens och inköpspriser är de största utmaningarna, men även en svag krona gör det tufft för dem. De mindre företagen påverkas främst av minskad efterfrågan, högre inköpspriser och de höga elpriserna.

Företag i olika landsändar har olika utmaningar

Vart i Sverige man driver sitt företag speglar vilka utmaningarna är. Bland företagare i Småland, på Öland och Gotland uppger 43 procent att de påverkas av höga elpriser medan endast 15 procent i Stockholm ger samma svar. Samtidigt visar undersökningen att det är i Övre Norrland och Stockholm som minskad efterfrågan är den största utmaningen, 39 respektive 38 procent. Bland företagarna i Övre Norrland anger hela 36 procent att svårigheterna att rekrytera rätt kompetens är det största hindret medan endast 11 respektive 13 procent svarar det i Stockholm och Sydsverige. Flest företagare, 27 procent, som utmanas av en svag krona finns i Göteborg.

– En förklaring till den geografiska skillnaden är att företagsstrukturen ser olika ut i landet men även demografi och infrastruktur kan vara en orsak till att förutsättningarna och därmed utmaningarna varierar, säger Andreas Stranne som är skatterådgivare på PwC Sverige.

Företags hållbarhetsarbete påverkar utmaningarna

I undersökningen framkom även att det finns skillnader mellan hur stor andel av företag som målsatt sitt hållbarhetsarbete och de som inte gjort det som såg utmaningar. 

För företagare som målsatt sitt hållbarhetsarbete är de största utmaningarna: 

 • minskad efterfrågan (34 procent)
 • dyrare insats-/råvaror (33 procent)
 • höga elpriser (31 procent)
 • svag svensk krona (24 procent)
 • svårt att rekrytera (21 procent).

För företagare som inte målsatt sitt hållbarhetsarbete är de största utmaningarna: 

 • minskad efterfrågan (37 procent)
 • dyrare insats-/råvaror (25 procent)
 • höga elpriser (24 procent)
 • svag svensk krona (17 procent)
 • svårt att rekrytera (12 procent).

Sänkta skatter och avgifter toppar åtgärdslistan för att kunna fortsätta driva företag

Det är snarlik rangordning på åtgärder för att få kraft att fortsätta driva sitt företag hos mindre och större företag. Trots utmanande tider fortsätter rektyreringsproblematiken att vara högt upp på många företags agenda vilket kan äventyra deras konkurrenskraft och möjlighet att växa.  

Läs också: Säkra rätt personalstyrka för framtiden

För företagare med upp till nio anställda är det viktigast med: 

 • sänkt skatt på el och drivmedel (41 procent)
 • sänkta skatter/avgifter för att anställa (37 procent)
 • förenklade regelverk (29 procent).

För företagare med tio eller fler anställda är det viktigast med: 

 • sänkta skatter/avgifter för att anställa (57 procent)
 • sänkt skatt på el och drivmedel (47 procent)
 • att hitta medarbetare med rätt kompetens (42 procent)

Sett till vart i landet företagen ligger skiljer det sig åt inom några områden. Vad gäller skatter är det 56 procent av företagarna i övre Norrland som efterlyser sänkta skatter/avgifter för att anställa medan endast 37 procent i Göteborg ser det som en viktig förändring. Samtidigt uppger 22 procent i Malmö och Göteborg att förenklade 3:12-regler är viktigt vilket endast 8 procent i Övre Norrland instämmer med. Störst enighet finns det runt att förenklade regelverk och att hitta medarbetare med rätt kompetens är viktigt för att kunna fortsätta driva företag. Det finns även en stor enighet om vikten av sänkt skatt på el och drivmedel, vilket runt 40 procent uppger totalt. Flest finns bland företagare i Småland samt på Öland och Gotland (56 procent) men det i Stockholm endast är 30 procent som anser det viktigt.

Läs också: 3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Komplex företagsvärld gör det svårt att generalisera vad företag själva kan göra

I vilken åtgärdsände man ska börja i är unikt för varje enskilt företag, men några delar bör alla företag göra, till exempel att ha uppdaterade affärsplaner och affärsstrategier samt göra risk- och konsekvensanalyser, inklusive ta fram en plan för olika scenarion. 

Andreas Stranne säger att det även är viktigt att se över följande delar

 • kostnader - vilka går att påverka på kort och lång sikt?
 • leverantörsavtal - går det att omförhandla?
 • likviditetsplanen
 • kan företaget hitta nya marknader/kundgrupper?

Läs också: Så analyserar du olika scenarier i en osäker tid

Om undersökningen Entreprenörskapets hot och möjligheter

Undersökningen genomförde PwC med hjälp av Kantar/Sifo under våren 2023, och 1 050 företagare har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom näringslivet. Bakgrunden är PwC:s ambition att bidra till att lösa komplexa utmaningar både inom näringslivet och det svenska samhället.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar