<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Federal och delstatlig skattskyldighet vid försäljning i USA

Skyskrapor i New York ‹ Tillbaka till artiklarna

Eftersom USA fortfarande är världens största marknad är det inte konstigt att många företagsledningar drömmer om att få ta del av kakan. Men hur fungerar beskattningen där? I en artikelserie om tre delar kommer vi övergripligt förklara vad svenska bolag kan behöva tänka på gällande beskattning i USA. Denna första artikel beskriver det amerikanska skattesystemet och när deklarationsskyldigheter generellt uppstår. Nästkommande artiklar fokuserar på inkomst-/bolagsskatt respektive sales tax (USA:s motsvarighet till moms).

Olika nivåer av skatteinstanser

I det amerikanska skattesystemet är det inte bara den nationella federala skattemyndigheten (Internal Revenue Services) som har rätt att beskatta, utan även separata delstater, län och städer kan göra det. På federal nivå handlar det främst om inkomstskatt. På delstatsnivå är det i huvudsak inkomstskatt (eller annan form av bolagsskatt) och sales tax. På lokal nivå (län och städer) handlar det främst om sales tax men i vissa fall också inkomst-/bolagsskatt. 

“Property tax” på fastigheter och andra tillgångar tas också ut på lokal nivå men detta kommer inte att behandlas vidare i vår artikelserie.

Federal inkomstskattedeklaration för svenska bolag

Svenska bolag som har närvaro i USA kan bli deklarationsskyldiga för federal inkomstskattedeklaration om närvaron utgör ett så kallat “US trade or business”. Termen är hämtad ur USA:s inhemska regelverk och är relativt vagt definierad genom praxis. Utan att gå in på tekniska detaljer kan det kort konstateras att tröskeln är låg. När det fastställts att det finns ett US trade or business, och således en deklarationsskyldighet, är nästa steg att utreda om bolagen också är skyldiga att betala skatt. 

Under rätt förutsättningar kan svenska bolag ta del av särskilda förmåner enligt det svensk-amerikanska dubbelbeskattningsavtalet. Av det framgår att svenska bolag generellt inte är betalningsskyldiga av inkomstskatt på federal nivå så länge bolaget inte har ett fast driftställe i USA. I sådant fall ska dock en upplysningsdeklaration ändå lämnas in årligen för att åberopa undantaget från betalningsskyldigheten. Med andra ord, deklarationsskyldigheten försvinner inte även om det saknas ett fast driftställe.

Finns däremot ett fast driftställe i USA ska det såklart deklareras och göras en skatteberäkning. Svenska bolag bör dock generellt kunna få avräkning för den amerikanska inkomstskatten gentemot svensk inkomstskatt. 

Delstatlig deklarationsskyldighet kräver nexus

Delstaternas frihet att beskatta är begränsad av federal lagstiftning, däribland konstitutionen. För att ett bolag ska ha skyldighet att deklarera i en delstat måste bolaget ha någon slags förbindelse med just den delstaten - detta kallas nexus. Nexus är inte kopplat till det inkomstskatterättsliga begreppet fast driftställe som används på internationell och federal nivå. Således kan ett svenskt bolag ha (och har ofta) delstatligt nexus utan att ha ett federalt US trade or business och/eller fast driftställe. Detta föranleds av att begreppen härstammar från olika regelverk men också på grundval av att många delstater inte begränsar sin beskattningsrätt enligt dubbelbeskattningsavtal förhandlade och undertecknade av den federala regeringen. 

Varje delstat bestämmer kriterierna för denna lägsta nivå (ett så kallat nexustest) även om delstaterna generellt följer samma principer. Alla nexustest överskrids genom en viss nivå av fysisk och/eller ekonomisk närvaro men däremot skiljer sig nexustesterna ofta åt inom en och samma delstat för inkomst-/bolagsskatt respektive sales tax. Mer detaljer om detta följer i nästkommande artiklar men det kan nämnas att trösklarna för nexus generellt är mycket lägre jämfört med vad som gäller för fast driftställe federalt.

Vi på PwC hjälper dig gärna att utreda ditt bolags eventuella skattskyldighet i USA. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Malmö.

Kontakt: 073-860 18 18, sophia.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar