<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Traktamente – så funkar det!

Man och kvinna reser ‹ Tillbaka till artiklarna

Reser du i tjänsten? Då kan du få traktamente av din arbetsgivare. Traktamente är en ersättning som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan – utgifter som högre måltidskostnader, boende och diverse småutgifter. Så här funkar det.

Förutsättningar för traktamente

Tre punkter måste uppfyllas för att din arbetsgivare ska kunna betala ut schablonbeloppen, skattefritt traktamente, till dig:

 1. Du måste alltid övernatta minst en natt för att din arbetsgivare ska kunna betala ut skattefritt traktamente.
 2. Platsen du reser till måste ligga minst 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och 50 kilometer från din bostad.
 3. Resan ska vara en tjänsteresa.

Vad är en tjänsteresa?

En tjänsteresa är en resa som du gjort i ditt arbete, det vill säga till ett annat ställe än där du normalt utför dina arbetsuppgifter (tjänstestället). En tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad vid ditt tjänsteställe eller din bostad beroende på var den faktiskt påbörjats eller avslutats.

Läs också: Tjänsteresa eller semester – var går gränsen?

Avdragsgilla schablonbelopp vid tjänsteresor i Sverige

Hel dag

För tjänsteresa som pågår max tre månader kan din arbetsgivare för varje hel dag betala ut ett schablonbelopp (maximibelopp) som är 220 kronor i dagtraktamente och din arbetsgivare behöver inte betala några arbetsgivaravgifter.

Halv dag

Som halv dag räknas avresedagen om resan påbörjas klockan 12.00 eller senare och hemkomstdagen om resan avslutas klockan 19.00 eller tidigare. Det skattefria dagtraktamentet är då 110 kr.

Logi

Du kan skattefritt få ersättning för din verkliga logikostnad. Du ska då visa upp kvitto eller liknande. Om du har haft utgifter för logi men inte visat upp något kvitto kan du få skattefritt nattraktamente med ett halvt maximibelopp, det vill säga 110 kr per natt.

Kostavdrag

Om din arbetsgivare bekostar dina måltidskostnader under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom du då inte haft ökade måltidskostnader. Kost som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel ska inte minska traktamentet. Om din arbetsgivare har bekostat alla måltider kan endast traktamente för småutgifter betalas ut skattefritt. Det motsvarar 10 procent av maximibeloppet.

Minskning för kost görs enligt följande:

Hel dag 220 kronor
 • Frukost, lunch och middag – minskning ska ske med 198 kr
 • Lunch och middag – minskning med 154 kr
 • Lunch eller middag – minskning med 77 kr
 • Frukost – minskning med 44 kr
Halv dag 110 kronor
 • Frukost, lunch och middag – minskning ska ske med 99 kr
 • Lunch och middag – minskning med 77 kr
 • Lunch eller middag – minskning med 39 kr
 • Frukost – minskning med 22 kr

Om din arbetsgivare bekostar dina måltidskostnader och de ej avser intern eller extern representation då uppstår kostförmån.

Exempel: traktamente för tjänsteresa i Sverige

Din tjänsteresa startar måndag klockan 7 och du är åter i ditt hem fredag klockan 17. Du har ordnat egen logi under tjänsteresan och har därmed rätt till logi (nattraktamente). Din arbetsgivare har stått för kostnaden för frukost och lunch under tjänsteresan. Tjänsteresan uppfyller kraven för skattefritt traktamente och samtliga måltider är extern representation.

 • Hel dag (måndag – torsdag) 4 x 220 kr = 880 kr
 • Halv dag (fredag) 1 x 110 kr = 110 kr
 • Logi (nattraktamente måndag - fredag) 4 x 110 kr = 440 kr
 • Kostavdrag frukost (tisdag – torsdag) 3 x 44 kr + (fredag) 1 x 22 kr = 154 kr
 • Kostavdrag lunch (måndag – torsdag) 4 x 77 kr + (fredag) 1 x 39 kr = 347 kr
 • Summa 929 kr

Om du får traktamente av din arbetsgivare som överstiger schablonbeloppen så ska den överskjutande delen hanteras som vanlig lön och därför vara underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Har du fått schablonbeloppen av din arbetsgivare så ska det skattefria traktamentet markeras med ett kryss i din kontrolluppgift. Du behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag i din privata inkomstdeklaration.

Utlandstraktamente

I Skatteverkets allmänna råd finns schablonbeloppen för utlandstraktamente. www.skatteverket.se/utlandstraktamente

 • Hel dag
  Ersätt belopp 220 kr med skatteverkets allmänna råd – schablonbelopp per land
 • Halv dag
  Ersätt belopp 110 kr med skatteverkets allmänna råd – hälften av schablonbelopp per land
 • Logi
  Ersätt belopp 110 kr med skatteverkets allmänna råd – hälften av schablonbelopp per land

Kostavdrag utlandstraktamente

Minskning för kost görs enligt följande:

Hel dag – allmänna råd per land
 • Frukost, lunch och middag – minskning ska ske med 85 procent
 • Lunch eller middag – minskning ska med 35 procent
 • Frukost – minskning ska ske med 15 procent
Halv dag – halva beloppet – allmänna råd per land
 • Frukost, lunch och middag – minskning ska ske med 85 procent
 • Lunch eller middag – minskning ska med 35 procent
 • Frukost – minskning ska ske med 15 procent

När det gäller kostförmån är det lika regler vid tjänsteresor i utlandet som i Sverige – betalar din arbetsgivare dina måltider och de ej avser intern eller extern representation då uppstår kostförmån.

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattebarometern 2023 - Energiskatter en existensfråga

Årets Skattebarometer från PwC visar bland annat att oron för energiskatterna växt sedan förra årets undersökning. Samtidigt framkommer det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Aktiebrev – därför måste du hålla reda på dem

Har du ordning på bolagets formaliahandlingar? Aktiebrevet är en klenod som ofta blir bortglömd i någon byrålåda, men som helt plötsligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lägre efterfrågan och dyrare råvaror är stora utmaningar för företag

Dagens konjunkturläge påverkar svenska företag på många sätt. Bland annat vittnar de om att rå- och insatsvaror blivit dyrare samtidigt som ...

Läs artikeln