<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Kvinna med mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi närmar oss slutet av 2022. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Här är några områden som kan vara bra att se över inför årsskiftet.

Förbered hanteringen av kontrolluppgifter

Inför årsskiftet är en rekommendation att förbereda hanteringen av kontrolluppgifter i god tid. Detta för att minimera felfaktorn. Här är två vanliga kontrolluppgifter:

  • KU20. Har du inlånade medel i ditt företag och det finns en revers som säger att du ska erhålla ränta måste du lämna kontrolluppgift på ränta och avdragen skatt (30 procent). Räntan och skatteavdraget ska redovisas till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen den månad den är tillgänglig för mottagaren.

  • KU31. Har du haft årsstämma/extrastämma under året och det har beslutats utdelning ska du lämna kontrolluppgift till Skatteverket. KU31 ska innehålla information om utdelning och eventuellt skatteavdrag. Man har ingen skyldighet att göra skatteavdrag på utdelning utan eventuellt skatteavdrag är frivilligt. Skatten ska redovisas och betalas till Skatteverket den period som utdelningen är tillgänglig för mottagaren.

Tar du ut rätt lön?

För dig som företagsägare är det viktigt att se över löneuttaget innan årsskiftet. Här tänker vi på 3:12-reglerna. Ta hjälp av din rådgivare att räkna på ditt löneuttag så du uppfyller lönekravet och kan utnyttja lönebaserat utrymme.

Det finns flera beloppsgränser att tänka på när man ser över sitt löneuttag. Här är fem olika nivåer som är bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag innan årsskiftet:

  • Tillfällig föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 362 200 kronor per år (inkomstår 2022).
  • Sjukpenning och föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 483 000 kronor (inkomstår 2022).
  • 540 700 kronor* är brytpunkten för statlig skatt 2022.
  • 572 970 kronor för maximal pensionsavsättning under inkomstår 2022.
  • 681 600 kronor maximalt löneuttagskrav, enligt 3:12-reglerna inkomstår 2022. 
    *Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Läs också: Än hinner du se över ditt löneuttag för 2022 

Pensionspremier och lön

Huvudregeln säger att du i företaget får dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön i pensionsinbetalningar (max 10 prisbasbelopp). Se över detta innan årsskiftet. Än finns möjlighet att betala in mer premier och ta ut mer lön.

Läs också: Avdragsrätt för tjänstepension - så funkar det

Starta nytt företag innan årets slut 

Tänker du starta ett nytt aktiebolag under 2023? Försök i så fall att starta det före årsskiftet, det vill säga under 2022. Regeln är att du ska äga aktier vid årets ingång för beräkning av årets gränsbelopp. För beskattningsåret 2023 ger förenklingsregeln 195 250 kronor medan om man använder huvudregeln så gäller lönekravet.

Julklapp till anställda

Vill du ge en julklapp till dina anställda? Se då till att den kostar max 500 kronor inklusive moms. Upp till det beloppet är den skattefri för den anställde. Köper du däremot något för 501 kronor kommer du över gränsen och gåvan blir i sin helhet skattepliktig för den anställde.

Även julklappar till exempelvis kunder eller leverantörer kan vara avdragsgilla, men då gäller det att de kan ses som representation eller som en reklamgåva.

Läs också: Julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2022

Fest för anställda 

Är det dags att avsluta året med en julfest? Du vet väl att du har rätt att bjuda dina anställda på personalfest och dra av kostnaden för det två gånger per år? Avdrag får göras endast för enklare förtäring till ett värde av högst 60 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Bjuder företaget på en måltid är detta en ej avdragsgill kostnad. Avdrag för kringkostnader som lokalhyra och musikunderhållning medges dock med 180 kronor per person. Bjuder du dessutom familjemedlemmar och pensionerade anställda får du göra avdrag för deras kostnader också.

Se över cybersäkerheten

Allt fler företag drabbas av cyberhot och under semesterperioder som jul- och nyårshelgerna är företagen extra sårbara. Samtidigt har många företagare fullt upp med att avsluta årets aktiviteter och fokusera på nästa års planering. Därför är det vanligt att cybersäkerheten nedprioriteras. Eftersom jultider öppnar upp för cyberbrott finns det stor anledning att se över sina rutiner, både när det gäller tekniska system och kompetens bland medarbetare.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Stefan Asklöf & Sanna Borgman

Stefan Asklöf & Sanna Borgman

Stefan Asklöf och Sanna Borgman jobbar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Gävle.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Sanna: 070-929 10 27, sanna.borgman@pwc.com

Lämna en kommentar