<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Senaste artiklarna

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Välkommen till CFO-dagen den 24 maj!

Är du CFO, ekonomichef eller annan beslutsfattare inom ekonomifunktionen? På CFO-dagen tar vi upp möjligheter, utmaningar och trender som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Succé för Skattedagen - välkommen att titta i efterhand

PwC:s årliga event Skattedagen lockade ca 2300 deltagare från olika företag och organisationer. Innehållet spände från en inspirerande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

NIS2 - utökade krav på informationssäkerhet inom EU

En ny era av informationssäkerhet och cybersäkerhet tar form inom EU, med införandet av det nya direktivet kring nätverks- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

NextGen 2024: Är AI ett verktyg för tillväxt i familjeföretag?

Årets NextGen-rapport visar att nästa generations familjeföretagare i Norden ser att AI kan bidra till att öka produktivitet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skapa trygghet och attrahera talanger med en tydlig pensionspolicy

Med en tydlig pensionspolicy kan arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Här finns goda möjligheter att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ordning och reda i ekonomifunktionen - en god investering

Att satsa på utveckling av företagets produkter och tjänster är självklart för de flesta. Det krävs för att hålla sig aktuell på marknaden. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

K10 och K12 – din guide till deklarationsblanketterna

K10 och K12 är två blanketter som du som ägare av fåmansföretag måste ha koll på när du upprättar din inkomstdeklaration. Här får du tips ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Utöver redovisning och rapportering har du som Chief Financial Officer (CFO) ofta ansvar för fler områden. De snabba förändringar som sker ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Större tillväxtoptimism bland privatägda företag än hos börsbolag

Det är stora skillnader mellan hur vd:ar i privatägda företag och börsbolag ser på klimatutmaningar och möjligheter till tillväxt men även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomifunktionen i förändring

Ny teknik skapar förutsättningar för ekonomifunktionen att bidra med mer än traditionell redovisning och rapportering. Här beskriver vi fem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Klimattullar och CBAM - har du koll på rapporteringskraven?

Under 2023 kom CBAM, en ny EU-förordning som införde klimattullar på utsläppsintensiva varor som importeras till EU, från länder utanför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Välkommen till Cyber & Privacy-dagen den 21 mars

För andra året i rad bjuder vi in dig som arbetar med cybersäkerhet och privacy till en dag fylld med seminarier om högaktuella ämnen och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fem vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lika lön för likvärdigt arbete blir ett krav - är du redo?

Jämställdhet på arbetsplatsen är något som förväntas av dagens arbetskraft och blir allt mer prioriterat av anställda. Att aktivt arbeta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sales tax vid försäljning i USA - tänk på det här!

Vi har tidigare beskrivit vad svenska bolag med försäljning i USA behöver känna till när det gäller det amerikanska skattesystemet, om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fem områden att fokusera på för ledare i privatägda företag

Sedan 2021 har vi på PwC listat fem områden som vi ser som viktigast för privatägda bolag och familjeföretag att fokusera på det närmaste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CSRD Lookbook - din guide till att utforma en hållbarhetsrapport

Vi får många olika frågor från företag om CSRD-direktivet. Det kan handla om hur regelverket ska tolkas men också praktiska frågor om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kollektivavtalad eller individuell pensionsplan - tänk på det här!

Huruvida ett bolag väljer att teckna pension och försäkring via kollektivavtal eller teckna företagsspecifik tjänstepensionsplan beror på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Följ med på trendspaning i fastighetsbranschen 2024

Rapporten Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2024 visar att allt fler fastighetsbolag i Europa tror på ökad lönsamhet nästa år. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kostar en anställd?

Mellan anställd och arbetsgivare finns ett avtal som säger avtalad lön. Men förutom lönen – vad kostar det egentligen att ha en anställd? ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fyra viktiga steg för en vinnande strategi

Funderar du på hur du kan påbörja arbetet med företagets strategi? Oavsett om du har en ny verksamhet eller ska ställa om den befintliga ...

Läs artikeln
Dela