<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klimattullar och CBAM - har du koll på rapporteringskraven?

Medarbetare ser på skärm med grafer ‹ Tillbaka till artiklarna

Under 2023 kom CBAM, en ny EU-förordning som införde klimattullar på utsläppsintensiva varor som importeras till EU, från länder utanför EU. Den gäller för företag och privatpersoner som importerar järn- och stålvaror, aluminium, cement, gödselmedel, el och kemikalier. Enligt Naturvårdsverket har 5000 berörda missat att rapportera enligt CBAM, och de kan bli föremål för sanktionsavgifter.

Den som träffas av CBAM ska under en övergångsperiod från och med januari 2024 och därefter kvartalsvis fram till början av 2026 rapportera koldioxidutsläpp från importerade varor. Naturvårdsverket har informerat om att ett stort antal företag missade sin första rapportering och kommer att få bakläxa - i värsta fall böter på mellan 10-50 euro per orapporterat ton koldioxid. 

Läs också: CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

Vad är CBAM och vilka berörs?

CBAM står för Carbon Border Adjustment Mechanism och syftar till att minska koldioxidutsläpp. Företag och privatpersoner som importerar järn- och stålvaror, aluminium, cement, gödselmedel, el och kemikalier. På svenska kallas regelverket gränsjusteringsmekanismen för koldioxid.

Risker och möjligheter med CBAM

CBAM kan ha en rad konsekvenser för de som omfattas. Här är några vanliga situationer där CBAM kan påverka företag: 

  • Rapportering: Alla som omfattas av CBAM måste från 2024 rapportera direkta och indirekta utsläpp från importerade varor, annars kan sanktioner bli aktuella. Importörer måste inhämta utsläppsdata från sina leverantörer. Beroende på leverantörernas förmåga att leverera rätt data kan det bli en utmaning att leva upp till kraven i lagstiftningen.  
  • Utsläpp kommer kosta: Från 2026 innebär CBAM en kostnad på import av koldioxidintensiva varor. Ju högre utsläpp, desto högre kostnad. Företag som importerar varor med höga koldioxidutsläpp kan behöva anpassa sin verksamhet.
  • Import/exportberoende behöver omprövas: Företag som är beroende av import med mindre strikta klimatregler kan stå inför kraftigt ökade importkostnader. På samma sätt kan företag utanför EU vars verksamheter byggts upp för att exportera till EU lida konkurrensnackdelar i jämförelse med företag som har lägre utsläpp, eller som befinner sig i EU. 
  • Konkurrensfördelar: Företag som redan har investerat i klimatsmarta varor och produkter kan dra nytta av CBAM. Genom att uppfylla CBAM-kraven kan de få lägre kostnader vid import, eller konkurrensfördelar gentemot de som har höga utsläpp vid export till EU. 

En kostnads- och nyttoanalys är på sin plats

Företag som berörs av CBAM bör känna till vilka skyldigheter de har och hålla sig uppdaterade om utvecklingen på området. Det kan också vara värdefullt att ta fram en kostnads- och nyttoanalys. Rådgör med en expert om du behöver hjälp att förstå hur CBAM kan påverka er verksamhet. Välkommen att höra av dig till mig eller mina kollegor på PwC så hjälper vi dig med registrering och rapportering. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Sebastian Carbonari

Sebastian Carbonari

Sebastian Carbonari jobbar som rådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Sebastian jobbar med regelverk och policy inom klimat och energiområdet
Kontakt: 072-880 96 21,
sebastian.carbonari@pwc.com

Lämna en kommentar