<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

K10 och K12 – din guide till deklarationsblanketterna

Skrattande kollegor ‹ Tillbaka till artiklarna

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklaration för fåmansföretag. Här får du tipsen som gör deklarationen lite smidigare.

Du som är aktiv delägare i ett fåmansföretag måste varje år lämna in blankett K10 på samma gång som du gör din privata deklaration. De allra flesta företagare ska använda K10:an, som den ofta kallas i folkmun, men om du är passiv delägare i ett onoterat aktiebolag kan det däremot bli aktuellt med blankett K12. Här beskriver vi översiktligt hur du ska tänka när du räknar ut gränsbelopp enligt K10 eller när det kan vara aktuellt att lämna blankett K12.

Aktiv i fåmansföretag – blankett K10

Blankett K10 använder du för att beräkna hur stor del av utdelning och kapitalvinst som kommer att beskattas med 20 procent, det vill säga enligt de så kallade 3:12-reglerna. Den ska du använda om du är delägare i ett fåmansföretag där du själv eller någon av dina närstående är aktiv eller har varit aktiv de senaste 5 åren. Beloppen avseende eventuell utdelning och/eller kapitalvinst som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten för inkomst av tjänst och kapital.

Att ha en uppdaterad K10 är viktigt även för dig som inte tar ut någon utdelning eller säljer andelar eftersom det beräknade gränsbeloppet kan sparas för framtiden.

Så här räknar du ut gränsbelopp

Gränsbeloppet är det som avgör hur stor del av din utdelning som ska beskattas med 20 procent. Du som ägde andelarna i bolaget per den 1 januari 2021 får beräkna gränsbelopp. Utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Svårt att veta nästa steg? Våra skatterådgivare hjälper dig >>

Huvudregeln och förenklingsregeln

Gränsbeloppet kan du beräkna på två olika sätt, antingen enligt huvudregeln eller förenklingsregeln. 

Förenklingsregeln är en schablon, och schablonbeloppet för utdelning 2021 uppgår till till 183 700 kronor, oavsett löneuttag. En viktig sak att poängtera är att en person bara kan nyttja förenklingsregeln i ett bolag som den äger aktier i och schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget.

Huvudregeln är mer komplex än förenklingsregeln. För att beräkna gränsbelopp enligt huvudregeln måste du bland annat äga minst fyra procent av bolagets kapital och du eller någon närstående till dig behöver ha tagit ut lön till ett visst minsta belopp. Uppfyller du kraven för att få beräkna gränsbelopp enligt huvudregeln fungerar den, förenklat förklarat, så att du får beräkna gränsbelopp utifrån din ägarandel på hälften av bolagets eller dotterbolagets kontanta bruttolöner från föregående år. På det får du också lägga cirka nio procent av andelarnas anskaffningsutgift.

Du som driver ett företag med höga lönekostnader vinner vanligtvis stort på att använda huvudregeln istället för förenklingsregeln.

Passiv i fåmansföretag – blankett K12

För dig som är aktieägare i ett fåmansföretag där varken du eller någon närstående är aktiv, och inte heller har varit det under de senaste fem åren gäller inte de särskilda skattereglerna med beräkning av gränsbelopp. Om detta är aktuellt för dig ska du istället lämna in blanketten K12 om du har sålt andelar eller fått utdelning från bolaget. Utdelning eller kapitalvinst beskattas med 25 procent. 

Skatterådgivning för små och medelstora företag

Andreas Stranne & Nathalie Hellström

Andreas Stranne & Nathalie Hellström

Andreas Stranne och Nathalie Hellström arbetar på PwC som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nathalie: 010 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Almedalen 2022 - ta del av spännande samtal och insikter!

Nu är Almedalsveckan slut för den här gången. Hållbarhet, cybersäkerhet, försvarsfrågor, digitalisering och skattefrågor var några av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Social hållbarhet på allas agenda - panel i Almedalen

Sverige ligger i framkant när det gäller grön omställning, men hur är det egentligen ställt med den sociala dimensionen av hållbarhet? I en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln