K10 och K12 – din guide till deklarationsblanketterna

‹ Tillbaka till artiklarna

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklaration för fåmansföretag. Här får du tipsen som gör deklarationen lite smidigare.

Dags för deklaration och en djupdykning i Skatteverkets blankettarkiv. Du som är aktiv delägare i ett fåmansföretag måste varje år lämna in blankett K10 på samma gång som du gör din privata deklaration. De allra flesta företagare ska använda K10:an, som den ofta kallas i folkmun, men om du är passiv delägare i ett onoterat aktiebolag kan det däremot bli aktuellt med blankett K12. Här beskriver jag hur du ska tänka när du räknar ut gränsbelopp enligt K10 och K12.

Läs också: 5 saker att tänka på inför deklarationen

Aktiv i fåmansföretag – blankett K10

Blankett K10 använder du för att beräkna hur stor del av utdelning och kapitalvinst som kommer att beskattas med 20 procent, det vill säga enligt de så kallade 3:12-reglerna. Den ska du använda om du är delägare i ett fåmansföretag där du själv eller någon av dina närstående är aktiv. Beloppen som du räknar fram via K10:an för du sedan in på huvudblanketten för inkomst av tjänst och kapital.

Att ha en uppdaterad K10 är viktigt även för dig som inte tar ut någon utdelning eller säljer andelar eftersom det beräknade gränsbeloppet kan sparas för framtiden.

Så här räknar du ut gränsbelopp

Gränsbeloppet är det som avgör hur stor del av din utdelning som ska beskattas med 20 procent. Du som ägde andelarna i bolaget vid årsskiftet 2015 får beräkna hur stor del som ska beskattas till 20 procent. Den del av utdelningen eller kapitalvinsten som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Läs också: Branscherna Skatteverket har koll på 2016

Huvudregeln och förenklingsregeln

Gränsbeloppet kan du beräkna på två olika sätt, antingen enligt huvudregeln eller förenklingsregeln. Den sistnämnda är en schablon, och där finns inga krav uppsatta för att du ska få använda den. Det schablonbelopp som gäller för 2015 är 156 475 kronor. Om du har aktier i flera fåmansbolag får du bara använda förenklingsregeln i ett av bolagen.

Huvudregeln är mer komplex än förenklingsregeln, ska du använda den måste du äga minst fyra procent av bolagets kapital. Ett ytterligare krav är att du eller dina närstående har tagit ut lön till ett visst minsta belopp. Huvudregeln fungerar, förenklat förklarat, så att du får beräkna gränsbelopp på hälften av bolagets eller dotterbolagets kontanta bruttolöner från föregående år. På det får du också lägga cirka tio procent av andelarnas anskaffningsutgift.

Du som driver ett företag med höga lönekostnader vinner vanligtvis stort på att använda huvudregeln istället för förenklingsregeln.

Läs också: Du kan förlora rätten till momsavdrag – lär dig begära rätt kvitto

Passiv i fåmansföretag – blankett K12

För dig som är aktieägare i ett fåmansföretag där varken du eller någon närstående är aktiv, och inte heller har varit det under de senaste fem åren gäller inte de särskilda skattereglerna med beräkning av gränsbelopp. Om detta är aktuellt för dig ska du istället lämna in blanketten K12, om du har sålt andelar eller fått utdelning från bolaget.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncern, oäkta koncern eller intresseföretag - vi reder ut begreppen

Koncernföretag, oäkta koncern och intresseföretag är begrepp som vi hör användas i olika sammanhang. Men vad är egentligen skillnaden? Vad ...

Läs artikeln