Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Franchisegivare ‹ Tillbaka till artiklarna

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa med deklarationen finns en del andra saker att ta hänsyn till vad gäller förmåner, kapitalinkomst och utdelning av aktier. Vi går igenom de viktigaste sakerna att tänka på inför din deklaration.

Blankett K10

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag ska du lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

I blankett K10 redovisar du utdelning eller kapitalvinst som du erhållit under 2018. Beskattningen styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent.

Om du ägde aktier i bolaget vid ingången av 2018 får du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp för inkomstår 2018. Det beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Förenklingsregeln är inte beroende av att en viss lön tagits ut från bolaget. Gränsbeloppet bestäms istället utifrån ett schablonbelopp. För inkomstår 2018 är detta belopp 169 125 kronor. Om du har tagit utdelning eller fått en kapitalvinst under 2018 motsvarande detta belopp eller lägre är skattesatsen alltså 20 procent.

Gränsbeloppet enligt huvudregeln består i huvudsak av hälften av de kontanta bruttolönerna som bolaget eller dotterbolag utbetalat under föregående år (2017). Gränsbeloppet fördelas per aktie i bolaget. För att få räkna med löneunderlaget så krävs det att du själv eller en närstående till dig har tagit ut en viss minsta lön från bolaget under 2017. Tänk på att förmåner och kostnadsersättningar inte får räknas med. Det krävs också att du äger aktier som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i bolaget för att få tillgodoräkna dig löneunderlaget.

Kom ihåg att förenklingsregeln bara får användas i ett (1) fåmansföretag per inkomstår. Om du äger flera fåmansföretag där du är aktiv och har kvalificerade aktier så kan du alltså bara använda schablonregeln i ett av bolagen och huvudregeln i de andra.

När du har gjort beräkningarna ska du föra över rätt summa till inkomst av kapital och eventuellt inkomst av tjänst i huvudblanketten (Inkomstdeklaration 1 vid punkt 1.7 och/eller punkt 7.4).

Eftersom outnyttjat gränsbelopp sparas från år till år är det viktigt att ha en uppdaterad K10-blankett. Du ska därför lämna blankett K10 även om du inte har fått utdelning eller har sålt dina aktier.

Blankett K12

Du som under 2018 ägde aktier i ett onoterat företag där varken du själv eller närstående varit aktiv (icke kvalificerade aktier), ska lämna blankett K12 som bilaga till deklarationen. Detta gäller dock bara om du har fått utdelning eller har sålt aktier.

 

Du har fått ränta från ditt bolag

Om du har lånat ut pengar till ditt bolag finns möjligheten att erhålla marknadsmässig ränta. Denna ska du ta upp som kapitalinkomst vid punkt 7.2, huvudblanketten, precis som andra räntor. Om det inte har lämnats kontrolluppgift till Skatteverket är räntan sällan förtryckt i deklarationen och lätt att glömma.

Du har hyrt ut del av bostaden till bolaget

Det är inte helt ovanligt att delägare eller anställda i fåmansföretag hyr ut delar av sin privatbostad som lokal till det egna bolaget.

Hyresinkomsten ska tas upp som inkomst av kapital under vissa förutsättningar. Bland annat måste det finnas ett hyresavtal där man definierar utrymmet i bostaden och hyran måste vara marknadsmässig.

Om du (eller närstående) är anställd i bolaget så får det vanliga schablonavdraget (40 000 kronor) inte dras av från hyresintäkten. Istället får du skäligt avdrag för de faktiska merkostnader som har uppkommit på grund av uthyrningen. Det kan till exempel röra sig om el-och uppvärmningskostnader hänförliga till den uthyrda delen av bostaden.

Överskottet tar du upp som kapitalinkomst vid punkt 7.3 i huvudblanketten.

Du har haft tillgång till bolagets fritidsbostad eller båt

Om bolaget har haft tillgångar som kan användas för privat bruk, som till exempel en fritidsbostad eller båt, så beskattas du för den förmånen som lön. När det gäller delägare i fåmansföretag så spelar det ingen roll hur mycket du har använt fritidsbostaden eller båten. Det räcker att du har haft möjlighet att använda den.

Du ska ta upp marknadsvärdet på förmånen vid punkt 1.1 i huvudblanketten. Om bolaget har hanterat förmånen rätt så är den medtagen i kontrolluppgifter. Kontrollera detta.

Om du har haft tillgång till egendomen året runt så motsvaras förmånen av marknadsvärdet för ett helt års användning. Beträffande båt kan dock förmånen istället få beräknas på användning under den normala båtsäsongen. Om det har funnits begränsningar i din möjlighet att använda egendomen så minskar förmånsvärdet, till exempel om den varit uthyrd externt eller använts i verksamheten.

Lön till barn eller make/maka

Om du är företagsledare och bolaget också har anställt din make/maka så beskattas de för sin lön från företaget upp till vad som anses marknadsmässigt. Om maken/makan skulle få en högre lön än vad som är marknadsmässigt så beskattas du som företagsledare för mellanskillnaden.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är under 16 år, gäller att den ska tas upp till beskattning hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är över 16 år gäller att barnet själv beskattas för lönen upp till marknadsmässig nivå. Om barnet får högre lön, ska mellanskillnaden tas upp hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

Samma regler som för makar gäller för sambor som antingen tidigare varit gifta med varandra eller som har/har haft gemensamma barn.

Investeraravdraget

Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller nyemission kan göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Avdrag ges på upp till hälften av din betalning för andelarna med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget ska redovisa i bilaga K11 och vid punkt 8.7 i huvudblanketten. Tänk på att säkerställa att samtliga kriterier för investeraravdrag är uppfyllda.

Förmån av privat hälso- och sjukvård

Från och med den 1 juli 2018 är förmån av privat finansierad hälso- och sjukvård i Sverige och förmån av vård och läkemedel utomlands skattepliktig. Från detta datum är alltså såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån. Om ditt bolag har tillhandahållit dig hälso- och sjukvårdsförmån under andra halvan av 2018 ska du därmed ta upp detta som en skattepliktig förmån i din inkomstdeklaration.

Intresserad av skattefrågor?

Det här inlägget publicerades först i skattebloggen Tax matters. Prenumerera gärna på Tax matters om du vill ta del av senaste nytt inom skattefrågor.

Följ Tax matters, Sveriges skatteblogg!

Christina Wellmar och Andreas Stranne

Christina Wellmar och Andreas Stranne

Christina Wellmar och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg.
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Christina Wellmar and Andreas Stranne works at PwC’s office in Malmö and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncern, oäkta koncern eller intresseföretag - vi reder ut begreppen

Koncernföretag, oäkta koncern och intresseföretag är begrepp som vi hör användas i olika sammanhang. Men vad är egentligen skillnaden? Vad ...

Läs artikeln