<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Man med ipad ‹ Tillbaka till artiklarna

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa med deklarationen finns en del andra saker att ta hänsyn till vad gäller förmåner, kapitalinkomst och utdelning av aktier. Vi går igenom det viktigaste inför din deklaration.

Tänk på det här inför deklarationen

Blankett K10

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag ska du lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

Blankett K12

Du som under 2023 ägde aktier i ett onoterat företag där varken du själv eller närstående varit aktiv (icke kvalificerade aktier), ska lämna blankett K12 som bilaga till deklarationen. Detta gäller dock bara om du har fått utdelning eller har sålt aktier.

Läs också: K10 och K12 - din guide till deklarationsblanketterna

Du har fått ränta från ditt bolag

Om du har lånat ut pengar till ditt bolag finns möjligheten att erhålla marknadsmässig ränta. Detta ska du ta upp som kapitalinkomst vid punkt 7.2 i huvudblanketten, precis som andra räntor. Om det inte har lämnats kontrolluppgift till Skatteverket är räntan sällan förtryckt i deklarationen och lätt att glömma.

Du har hyrt ut del av bostaden till bolaget

Det är inte helt ovanligt att delägare eller anställda i fåmansföretag hyr ut delar av sin privatbostad som lokal till det egna bolaget.

Hyresinkomsten ska tas upp som inkomst av kapital under vissa förutsättningar. Bland annat måste det finnas ett hyresavtal där man definierar utrymmet i bostaden och hyran måste vara marknadsmässig.

Om du (eller närstående) är anställd i bolaget så får det vanliga schablonavdraget (40 000 kronor) inte dras av från hyresintäkten. Istället får du skäligt avdrag för de faktiska merkostnader som har uppkommit på grund av uthyrningen. Det kan till exempel röra sig om el-och uppvärmningskostnader hänförliga till den uthyrda delen av bostaden.

Överskottet tar du upp som kapitalinkomst vid punkt 7.3 i huvudblanketten.

Läs också: Arbetsrum hemma - så funkar det att hyra ut eller göra avdrag!

Du har haft tillgång till bolagets fritidsbostad eller båt

Om bolaget har haft tillgångar som kan användas för privat bruk, som till exempel en fritidsbostad eller båt, så beskattas du för den förmånen som lön. När det gäller delägare i fåmansföretag så spelar det ingen roll hur mycket du har använt fritidsbostaden eller båten. Det räcker att du har haft möjlighet att använda den.

Du ska ta upp marknadsvärdet på förmånen vid punkt 1.1 i huvudblanketten. Om bolaget har hanterat förmånen rätt så är den medtagen i kontrolluppgifter. Kontrollera detta.

Om du har haft tillgång till egendomen året runt så motsvaras förmånen av marknadsvärdet för ett helt års användning. Beträffande båt kan dock förmånen istället få beräknas på användning under den normala båtsäsongen. Om det har funnits begränsningar i din möjlighet att använda egendomen så minskar förmånsvärdet, till exempel om den varit uthyrd externt eller använts i verksamheten.

Lön till barn eller make/maka

Om du är företagsledare och bolaget också har anställt din make/maka så beskattas de för sin lön från företaget upp till vad som anses marknadsmässigt. Om maken/makan skulle få en högre lön än vad som är marknadsmässigt så beskattas du som företagsledare för mellanskillnaden.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är under 16 år, gäller att den ska tas upp till beskattning hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är över 16 år gäller att barnet själv beskattas för lönen upp till marknadsmässig nivå. Om barnet får högre lön, ska mellanskillnaden tas upp hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

Samma regler som för makar gäller för sambor som antingen tidigare varit gifta med varandra eller som har/har haft gemensamma barn.

Investeraravdraget

Den som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Investeraravdraget riktar sig till fysiska personer. Avdrag kan medges för förvärv av andelar i samband med företagets bildande eller vid nyemission. Notera att för att avdrag ska medges krävs att ett antal villkor är uppfyllda vilket måste kontrolleras innan avdrag yrkas.

Avdraget kan uppgå till hälften av din betalning för andelarna. I det fall flera fysiska personer tillsammans betalar mer än 20 000 000 kronor för andelar i ett och samma företag under ett kalenderår ska underlaget för investeraravdraget minskas. Du kan få avdrag med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Detta innebär att det maximala underlag du under ett beskattningsår kan få räkna med är totalt 1 300 000 kronor oavsett hur många företag du har investerat i. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kronor per person och år (30 procent x 650 000 kronor).

Begäran om investeringsavdrag görs på blankett K11. 

Förmån av privat hälso- och sjukvård

Förmån av privat finansierad hälso- och sjukvård i Sverige och förmån av vård och läkemedel utomlands är skattepliktig. Detta gäller både såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Om ditt bolag har tillhandahållit dig hälso- och sjukvårdsförmån genom till exempel en sjukvårdsförsäkring under 2023 ska du därmed ta upp värdet av försäkringen som en skattepliktig förmån i din inkomstdeklaration. 

Inlämningsdatum

Inlämningsdatum för privatpersoner och fåmansföretagare är senast den 2 maj, om personen inte omfattas av byråanstånd som gäller till den 17 juni 2024. Aktiebolag ska senast lämna in deklarationen den 1 augusti 2024.

Intresserad av skattefrågor?

Prenumerera gärna på skattebloggen Tax matters om du vill ta del av senaste nytt inom skattefrågor.

Följ Tax matters - Sveriges skatteblogg

Stefan Asklöf & Elin Birgersson

Stefan Asklöf & Elin Birgersson

Stefan Asklöf och Elin Birgersson jobbar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Elin: 010-212 43 67, elin.birgersson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln