<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattebarometern 2023 - Energiskatter en existensfråga

Vindkraftverk i hav ‹ Tillbaka till artiklarna

Årets Skattebarometer från PwC visar bland annat att oron för energiskatterna växt sedan förra årets undersökning. Samtidigt framkommer det att svenska företag lägger allt mer tid på att hantera skattefrågor och att det fortfarande är få företag som fokuserar på hållbarhetsaspekter inom skatteområdet.

Med kyligare årstider runt hörnet väntas energipriserna och därmed skatterna på energi åter aktualiseras. Det bekräftas även av Skattebarometern 2023 där företagen uttrycker oro över att energiskatterna kan bli en alltför tung börda. Hälften av dem menar till och med att dessa skatter har stor betydelse för deras möjligheter att fortsätta utveckla företaget. Bland storbolagen är det ännu fler, 58 procent, som menar att dessa skatter kommer att påverka dem i hög utsträckning.

Vill du veta mer om skatt och hur vi kan hjälpa dig? 

Företagen delar oron för enerigpriserna med privatpersoner

I en annan undersökning som PwC gjort bland företag uppger 26 procent att höga elpriser är den största utmaningen för dem och 42 procent uppger att sänkta skatter på drivmedel och el skulle ha störst inverkan på deras möjlighet att driva sitt företag vidare. 

Det är inte bara företag som är bekymrade, 49 procent av privatpersoner oroas för att energipriserna ska öka igen under hösten och vintern 2023. Det visar en undersökning om framtidens energiförsörjning PwC gjort bland svenska folket. I undersökningen framkommer även att 39 procent ställer sig bakom det statliga elstödet till företag.

Fler insikter från Skattebarometern 2023

  • Skattehanteringen tar allt mer tid för företag och 32 procent uppger att de lägger mer tid på detta idag än för fem år sedan.
  • Hållbarhetsfokus på skatteområdet är det få företag som jobbar med. Hela 70 procent uppger att de arbetar med detta i låg utsträckning.
  • Beredskapsskatt får ett tydligt nej från företagen. Hela 69 procent är negativa till att den skulle införas medan endast 26 procent tycker att det är en bra idé.
  • Regeringens skattepolitik är 70 procent av storbolagen nöjda med, men endast 56 procent av de mindre och medelstora företagen. Förra året, då vi hade en annan regering, var siffrorna lägre, 62 procent av storbolagen och 42 procent av de mindre och medelstora bolagen samma svar.
  • Skattereform efterlyses fortfarande av näringslivet. I år är 52 procent av bolagen positiva till en reform. Det är en ökning med hela tio procentenheter sedan 2021.
  • Globala skatteområdet är allt fler företag dåligt förberedda inom. Det närmar sig med en internationell lägstanivå för bolagsskatt, och parallellt pågår ett arbete med en gemensam inriktning för digital beskattning. 41 procent av de större bolagen och 55 procent av de mindre och medelstora bolagen uppger att de är dåligt förberedda för de här förändringarna. Det är tydlig nedgång sedan i fjol, då uppgav 31 procent av storbolagen och 47 procent av de mindre och medelstora bolagen att de saknade rätt förberedelser.

Om Skattebarometern 2023

I undersökningen får svenska bolag frågor om deras åsikter om skatter. I år medverkade 310 bolag, varav 90 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap, eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 220 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner kronor. Intervjuerna genomfördes via telefon av undersökningsföretaget Norstat under våren 2023. Här kan du ladda ner rapporten

Vill du veta mer om skatt och hur vi kan hjälpa dig? 

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar