Läs artikeln

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

Förslaget om införande av en exitbeskattning vid avflyttning från Sverige har sedan det presenterades mötts av stark kritik i både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beloppsspärren – förslag på ändring i budgetpropositionen

I höstens budgetproposition har regeringen lämnat ett förslag gällande beräkningen av beloppsspärren vid förvärv av aktier genom till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inga större företagsskattefrågor i höstbudgeten

”Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling.” Satsningar på miljö, välfärd, jobb samt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning

I höstbudgeten för 2017 som lämnades till riksdagen idag föreslår regeringen flera ändringar på skatteområdet. Några av förslagen är nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

Årligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning av kända förslag

Tisdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Statens inkomst från stämpelskatten på rekordnivåer

Stämpelskatter, avgifter som förvärvare av fastigheter betalar till staten, har ökat kraftigt och väntas i år nå en rekordnivå på 11,2 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Långvarig effekt av de så kallade trädadomarna

I januari 2010 avgjorde regeringsrätten fem domar som alla rörde frågan om hur begreppet samma eller likartad verksamhet i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i vårbudgeten 2016 – en sammanställning av kända förslag

Onsdagen den 13 april presenterar Finansdepartementet vårbudgeten för 2016. Här listar vi de skatteförslag som kan komma att bli aktuella i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför deklarationen för delägare i fåmansföretag

Gränsbelopp, ränta, löneunderlag och investeraravdrag är fyra viktiga begrepp inför årets deklaration. Här får du våra bästa tips inför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gåva av aktier i ett fåmansföretag leder till förändring av skatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att det är möjligt att sänka skatten från 57 procent till 25 procent genom en gåva av aktier i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked leder till förändring av skatt vid gåva av aktier

Är det möjligt att sänka skatten från 57 procent till 25 procent genom en gåva av aktier i ett fåmansföretag? Svar ja enligt ...

Läs artikeln