Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en bostadsrätt trots att personen inte är medlem i bostadsrättsföreningen.

Vi har i en tidigare artikel närmare beskrivit bakgrunden och de faktiska förhållandena i målet. Högsta förvaltningsdomstolen bifaller nu Skatteverkets överklagande och förklarar att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt i Sverige. Kvinnan som i det här fallet inte hade hunnit bli medlem i bostadsrättsföreningen ansåg att hon inte skulle beskattas för vinsten i Sverige med hänsyn till att hon inte hade nyttjanderätt till bostadsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen menar följande. De svenska skattereglerna för beskattning av en i Sverige begränsat skattskyldig persons försäljning av bostadsrätt innebär inte att det ska föreligga nyttjanderätt i det enskilda fallet utan är endast ett krav på att bostadsrätten ska innefatta nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus i Sverige. Dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike utgjorde inte heller något hinder för beskattning av vinsten i Sverige.

Kontakta mig gärna med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om personbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln