Lättnadsreglerna försvinner för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringens budgetproposition innebär att dagens lättnadsregler inte kommer att förlängas efter 2015 och att skattesatsen på bostadsförmånsvärdet och kapitalvinsten sänks från dagens 30 procent till 25 procent.

Bakgrund

Bostadsbeskattningskommittén har gjort en översyn av beskattningen av oäkta bostadsföretag. Kommitténs förslag i dess helhet har vi beskrivit i tidigare Tax mattersartikel. Regeringen delar kommitténs bedömning om att inte förlänga lättnadsreglerna och att sänka skattesatsen. Kommitténs övriga förslag om bland annat övergångsbestämmelser bereds vidare inom departementet.

De skäl som framhållits för att lättnadsreglerna inte tillämpas fortsättningsvis är bland andra följande.

Beräkningarna av lättnadsunderlaget och eventuellt sparat lättnadsutrymme är svåra att göra. Det kan därför finnas en risk för att personer köper andelar i oäkta föreningar utan att ha klart för sig vilka skatteregler som gäller.

Lättnadsreglerna ger dessutom olika effekt beroende på vad innehavaren har betalat för andelen. Exempelvis kan den ena av två grannar betala skatt på i stort sett hela bostadsförmånsvärdet, medan den andra inte betalar någon skatt alls, trots att de har identiska lägenheter och lika stor bostadsförmån.

Kommentarer

Slopandet av lättnadsreglerna kan medföra högre beskattning för medlemmar i oäkta föreningar, medan det inte alls påverkar medlemmar i äkta föreningar (privatbostadsföretag) som inte beskattas för någon bostadsförmån.

En annan fördel med att vara medlem i en äkta förening är att skatten på kapitalvinsten endast är 22 procent och att det går att få uppskov med betalningen av skatten på kapitalvinsten vid försäljning av bostadsrätten.

Det kan alltså finnas skäl att redan nu undersöka om din oäkta förening kan bli äkta, inte minst mot bakgrund av den sänkta statslåneräntan. Sänkningen av statslåneräntan medför att den eventuella skattepliktiga delen av bostadsförmånen blir större inkomståret 2015 jämfört med 2014.

Exempel på möjligheter för att omvandla en oäkta förening till en äkta kan vara att bygga om lokaler till bostäder och/eller att bygga om vindsutrymmen till bostäder eller att göra en tredimensionell fastighetsbildning där föreningens fastighet bildar två självständiga fastigheter med lokaler respektive bostäder. Genom att sälja lokalfastigheten kan föreningen bli äkta. Som en extra bonus går det med nu gällande regler att sälja lokalfastigheten skattefritt.

Kontakta mig gärna vid frågor eller konsultation med anledning av ovanstående.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln