Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked då Skatterättsnämnden borde ha analyserat frågan om tidpunkten för bedömningen av bostadsrättsförenings status.

För att ett bolags vinst vid försäljning av andelar i en bostadsrättsförening ska vara skattefri måste andelarna vara näringsbetingade och föreningen vara en så kallad oäkta bostadsrättsförening.

I det här fallet hade ett aktiebolag ställt en fråga till Skatterättsnämnden om bolagets andelar i en bostadsrättsförening kommer att utgöra näringsbetingade andelar vid en planerad försäljning.

Vi har i en tidigare artikel i Tax matters den 22 augusti 2014 närmare beskrivit bakgrunden och de faktiska förhållandena i förhandsbeskedet.

Högsta förvaltningsdomstolen menar att det inte framgår av lagtexten vid vilken tidpunkt bostadsrättsföreningens status ska bedömas när det gäller bolagets försäljning av andelar i föreningen.

Bolaget anför att den relevanta tidpunkten för att fastställa föreningens status är vid ingången av avyttringsåret. Skatterättsnämnden har, såvitt det kan utläsas av förhandsbeskedet, godtagit denna slutsats utan att göra någon egen prövning av saken.

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att Skatterättsnämnden borde ha gjort en egen analys av frågan om vilken tidpunkt som är relevant för bedömningen av bostadsrättsföreningens status. Förhandsbeskedet har därför undanröjts och återförvisats till nämnden för ny prövning.

Kontakta mig gärna med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nu implementeras DAC6 i Europa

Innan den 1 januari 2020 ska EU:s medlemsstater ha implementerat DAC6-direktivet om rapporteringsplikt för vissa gränsöverskridande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Worldwide Tax Summaries hjälper dig hålla koll på skatter i omvärlden

Arbetar du med skattefrågor i en större organisation? Då känner du säkert till utmaningen när det gäller att ha koll på vilka olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Propositioner om utökade hybridregler

Finansdepartementet har publicerat två propositioner avseende genomförandet av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att ...

Läs artikeln