Beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva frågan om en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på en privatbostadsrätt trots att personen inte är medlem i föreningen.

Begränsat skattskyldig

En kvinna har sin hemvist i Frankrike. Hon vistas inte stadigvarande i Sverige och har inte väsentlig anknytning till Sverige. Detta medför att hon är begränsat skattskyldig i Sverige.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för vinst på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike hindrar inte att kvinnan beskattas i Sverige för vinst på en sådan tillgång.

Vinst på lägenhet i en bostadsrättsförening

Kvinnan och en av hennes bröder hade fått andelar i en privatbostadsrätt i gåva av sin mor. Ett dygn senare sålde de sina andelar till en annan bror. Av ett brev till bostadsrättsföreningen framgick att kvinnan hade betalat avgift för medlemskap i föreningen. Vidare fanns en kontrolluppgift från föreningen till Skatteverket avseende kvinnans överlåtelse av bostadsrätten. Förvaltningsrätten kom fram till att kvinnan var skattskyldig i Sverige för vinsten på lägenheten.

Kammarrätten

Kammarrätten ansåg att det varken av handlingarna eller av utredningen i övrigt framstod som sannolikt att kvinnan under sin korta innehavstid hade varit medlem i bostadsrättsföreningen, vilket är en förutsättning för att en bostadsrätt ska få utövas. Eftersom bostadsrätten inte fått utövas kunde inte någon nyttjanderätt till lägenheten ansetts föreligga. Detta ledde till att kvinnan inte ansågs vara skattskyldig för vinsten på bostadsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu att avgöra om en i Sverige begränsat skattskyldig person är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av en privatbostadsrätt trots att personen inte är medlem i bostadsrättsföreningen.

Kontakta mig gärna med anledning av kammarrättens dom eller det meddelade prövningstillståndet.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln