Lättnadsreglerna upphör för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

‹ Tillbaka till artiklarna

I år är sista året som medlemmarna i oäkta bostadsrättsföreningar får beräkna ett lättnadsbelopp för att minska skatten på bostadsförmånsvärdet. Dagens lättnadsregler kommer nämligen inte att förlängas efter år 2015 enligt regeringens förslag.

Vi har tidigare i Tax matters den 18 november 2014 och 28 januari 2015 redogjort för att lättnadsreglerna slopas efter årsskiftet och att den skattefria delen av bostadsförmånsvärdet minskar redan detta inkomstår på grund av den kraftigt sänkta statslåneräntan.

Vi vill nu återigen påminna om att det är hög tid att bedöma bostadsrättsföreningens status eftersom skatten blir högre redan detta inkomstår för medlemmar i de bostadsrättsföreningar som ännu inte hunnit bli äkta innan årsskiftet. Eftersom bedömningen av om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta görs vid utgången av varje år kan det fortfarande finnas möjlighet att hinna omvandla den till äkta innan årsskiftet. Detta medför att medlemmarna inte blir beskattade för någon bostadsförmån för inkomståret 2015.

I de föreningar som fortfarande är oäkta 2016 kommer medlemmarna att framöver få betala skatt på hela sitt bostadsförmånsvärde om de inte har något sparat lättnadsutrymme från tidigare år.

Exempel på möjligheter för att omvandla en oäkta förening till en äkta kan vara att hyra ut garage till medlemmar i stället för externt, upplåta hyresrätter till bostadsrätter, bygga om lokaler till bostäder och/eller att bygga om vindsutrymmen till bostäder eller att göra en tredimensionell fastighetsbildning där föreningens fastighet bildar två självständiga fastigheter med lokaler respektive bostäder. Genom att sälja lokalfastigheten kan föreningen bli äkta. Som en extra bonus går det med nu gällande regler att sälja lokalfastigheten skattefritt.

För att spara kostnader rekommenderar vi föreningen att börja med att låta göra en ingående analys av förhållandet äkta/oäkta innan föreningen börjar vidta mer eller mindre omfattande åtgärder i syfte att bli äkta. Många gånger visar en sådan analys att det inte behövs så omfattande åtgärder för att bli äkta.

Kontakta mig gärna vid frågor eller konsultation med anledning av ovanstående.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln