Bostadsrättsföreningar – några ”kom ihåg” vid inledningen av 2015

‹ Tillbaka till artiklarna

Se till att vara ute i god tid och ha kontroll över vad som gäller för bostadsrättsföreningar under 2015.

Senast den 2 februari 2015
Kom ihåg att bostadsrättsföreningen ska lämna kontrolluppgift (KU 55) till Skatteverket senast den 2 februari 2015 för de medlemmar (privatpersoner och dödsbon) som sålt sin bostadsrätt under år 2014.

Överlåtarens anskaffningsutgift
Kom ihåg att för bostadsrätter i privatbostadsföretag som har anskaffats senast under år 1973 får ett schablonmässigt anskaffningsvärde användas istället för köpeskillingen. Då beräknas anskaffningsutgiften till 150 procent av föreningens förmögenhet den 1 januari 1974.

Kapitaltillskott
Kom ihåg att i privatbostadsföretag räknas, med vissa undantag, även bostadsrättens andel av föreningens amorteringar under säljarens innehavstid som kapitaltillskott. För att föreningen på ett enkelt sätt ska kunna ta fram uppgift om hur mycket föreningen har amorterat under en säljares innehavstid bör föreningen löpande för varje år notera vid vilka tidpunkter och med vilket belopp som föreningen har amorterat.

Parkeringsverksamhet
Kom ihåg att om föreningen börjar hyra ut parkeringsplatser till andra än bostadsrättsinnehavarna ska föreningen lägga 25 procent moms på hyran för parkeringsplatserna. Detta gäller även när föreningen hyr ut parkeringsplatser till lokalhyresgäster om föreningen är frivilligt skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Observera att momsplikten gäller även om det bara är en enda parkeringsplats som hyrs ut.

Kontakta mig gärna vid frågor med anledning av ovanstående.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln