Ny prövning om bostadsrättsandelar är näringsbetingade vid en försäljning

‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har vid en förnyad prövning kommit fram till att bedömningen av bostadsrättsföreningens status är vid tidpunkten för Bolagets försäljning av bostadsrättsandelarna. Liksom vid tidigare prövning konstaterar Skatterättsnämnden att andelarna kommer att vara näringsbetingade och att Bolagets vinst vid försäljningen därmed blir skattefri.

Som vi redogjort för i tidigare artiklar i Tax matters den 22 augusti 2014 och 25 mars 2015 hade ett aktiebolag ställt en fråga till Skatterättsnämnden om Bolagets 22 andelar i en bostadsrättsförening kommer att utgöra näringsbetingade andelar vid en planerad försäljning. Högsta förvaltningsdomstolen hade återförvisat förhandsbeskedet för ny prövning då Skatterättsnämnden inte gjorde en analys av vilken tidpunkt som är relevant för bedömningen av bostadsrättsföreningen status.

För att ett bolags vinst vid försäljning av andelar i en bostadsrättsförening ska vara skattefri måste föreningen vara en så kallad oäkta bostadsrättsförening och andelarna vara näringsbetingade (kapitaltillgångar).

Skatterättsnämnen har först konstaterat att någon annan tidpunkt än försäljningstidpunkten för andelarna inte kan komma ifråga vid bedömningen av om bostadsrättföreningen är äkta (privatbostadsföretag) eller inte. Vid försäljningen kommer Bolaget att vara ensam medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningen är därför en oäkta bostadsrättsförening när Bolaget säljer andelarna.

Skatterättsnämnden konstaterar vidare att bostadsrättsandelarna inte kan anses vara lagertillgångar eftersom Bolaget varken bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter och att de inte heller kan anses vara lagertillgångar på annan grund. Bostadsrättsandelarna är därför näringsbetingade vid försäljningstidpunkten och vinsten kommer därmed att vara skattefri för Bolaget.

Kommentar

Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

Förhandsbeskedet klargör vid vilken tidpunkt en bostadsrättsföreningens status ska bedömas vid prövning av reglerna om skattefrihet vid försäljning av näringsbetingade andelar.

Förhandsbeskedet innebär dock inte att rättsläget klarnat när det gäller bedömningen av karaktären på bostadsrättsandelar som lagertillgång eller kapitaltillgång vid försäljning. Det finns domar från Kammarrätterna i Stockholm och Göteborg där andelar har ansetts utgöra lagertillgångar trots att säljande bolag varken bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Ett klargörande från Högsta förvaltningsdomstolen välkomnas.

Kontakta mig gärna med anledning av förhandsbeskedet.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln