Förslag om ändrad beskattning av oäkta bostadsrätter

‹ Tillbaka till artiklarna

Bostadsbeskattningskommittén föreslår att beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar ska ändras och att den kommunala fastighetsavgiften avskaffas.

Ingen förlängning av lättnadsreglerna men sänkning av skattesatsen till 25 procent

De så kallade lättnadsreglerna gäller för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar, det vill säga föreningar med en stor andel inkomster från annat än medlemmarnas boende.

Lättnadsreglerna innebär att en bostadsförmån som ryms inom ett så kallat lättnadsutrymme är skattefri för mottagaren. Om den årsavgift som en bostadsrättshavare betalar är lägre än marknadshyran för lägenheten anses en så kallad bostadsförmån uppkomma. En sådan förmån är skattepliktig för bostadsrättshavare i oäkta bostadsrättsföreningar. Bostadsförmånen beskattas i inkomstslaget kapital (30 procent i skatt), men viss del kan alltså vara skattefri. Den skattefria delen, lättnadsutrymmet, beräknas starkt förenklat genom att en räntesats multipliceras med anskaffningskostnaden för bostadsrätten. För inkomstår 2014 är räntesatsen 1,46 procent.

Reglerna får tillämpas även vid försäljning av andel i ett oäkta bostadsföretag. Om det kvarstår något sparat lättnadsutrymme får det räknas av från kapitalvinsten.

Förslaget innebär att lättnadsreglerna inte förlängs när de löper ut vid utgången av år 2015. Det innebär att medlemmarna ska ta upp all utdelning i form av bostadsförmån och hela kapitalvinsten på bostaden till beskattning men även att skattesatsen sänks från dagens 30 procent till 25 procent.

Vissa personer beskattas inte alls för bostadsförmånen i dagsläget genom att de kan beräkna så stora lättnadsutrymmen att de överstiger förmånsvärdet och i vissa fall även kan spara outnyttjat utrymme till senare beskattningsår. För att undvika att medlemmar med sparat lättnadsutrymme av skatteskäl genomför försäljningar och återköp före den 1 januari 2016, i syfte att utnyttja detta utrymme, föreslås en övergångsregel som innebär att sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 får utnyttjas till och med utgången av 2020.

Exempel (starkt förenklat)

A har köpt sin andel/bostadsrättslägenhet för 900 000 kr. Avgift till föreningen är 60 000 kr/år. Marknadshyran för år 2014 är 85 000 kr.

  • Bostadsförmån för år 2014 beräknas till 25 000 kr (85 000 - 60 000).
  • A:s lättnadsbelopp uppgår till 13 140 kr (1,46 % x 900 000 kr), vilket motsvarar den del av A:s bostadsförmån som är skattefri.
  • A:s skattepliktiga belopp blir 11 860 kr (25 000 - 13 140). A:s skatt blir 3 558 kr (30 % x 11 860 kr).

Inga uppskovsregler för andelar i oäkta bostadsföretag

Kommittén föreslår att det inte ska införas uppskovsregler för bostäder i oäkta bostadsrättsföreningar.

Skälet är bland annat att skattesatsen på kapitalvinster på sådana bostadsrätter är högre (i dag 30 procent och med kommitténs förslag 25 procent) än skattesatsen på privatbostäder (22 procent). Uppskov med en kapitalvinst på en bostad i en oäkta bostadsrättsförening vid förvärv av en privatbostad leder till att en inkomst som ska beskattas med 25 procent i stället beskattas med 22 procent när uppskovsbeloppet återförs till beskattning.

Kommunala fastighetsavgiften avskaffas

Kommittén föreslår att den kommunala fastighetsavgiften ska avskaffas för samtliga bostäder i oäkta bostadsrättsföreningar.

Någon ändring av fastighetsavgiften föreslås däremot inte för privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsföreningar).

Ikraftträdande

Den kommunala fastighetsavgiften föreslås avskaffas med tillämpning första gången på fastighetsavgift för kalenderåret 2015.

Övergångsbestämmelsen om att sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 får utnyttjas till och med utgången av 2020 föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakta mig gärna vid frågor med anledning av ovanstående.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln