Läs artikeln

Brexit – åtgärder nödvändiga!

Som bekant röstade det brittiska parlamentet igår nej till det utträdesavtal som Theresa May förhandlat fram med EU. Risken för en hård ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – vart är vi på väg?

Efter gårdagens strandade brexitmöte blir det än mer viktigt för företag att förbereda sig för de olika scenarion som kan inträffa. Att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nyheter i spelbranschen

Den 7 juni fattade riksdagen beslut om att anta regeringens förslag ”En omreglerad spelmarknad”. Aktörer som vill verka på den svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny spelskatt föreslås

Den 5 april fattade regeringen beslut om propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. En ny spelskatt om 18 procent av spelnettot föreslås ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vikten av att vara ”Brexit-redo”

Den fjärde omgången av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien avslutades den 28 september 2017. Storbritannien har under de senaste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och nytt skatteår i Storbritannien – vad gäller för 2017?

Idag börjar formellt Storbritanniens utträde ur EU och processen beräknas ta två år. Det har varit en hel del spekulationer om det redan nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för representationskostnader – nu har förtydliganden kommit!

Som vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet. Skatteverket har nu kommit ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler förslag för att förenkla företagens momshantering

Vi har tidigare skrivit på Tax matters om att det pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen inom EU. I slutet av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ett momslandskap i förändring

Inom EU pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen i unionen. Det slutgiltiga målet är att EU ska bli ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – ansök om förenklingsregler nu

Nya momsregler för bland annat telekommunikation och andra elektroniska tjänster träder ikraft den 1 januari 2015. Från och med 1 oktober ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utrullningen av ett momssystem i Kina fortsätter – näst på tur är telekom

Den 30 april 2014 meddelade Kinas finansdepartement gemensamt med den kinesiska skattemyndigheten att tjänster inom telekomindustrin kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår att möjligheten till momsgruppsregistrering slopas

Regeringen har idag presenterat ett förslag att slopa möjligheterna till momsgruppsregistrering. Möjligheten till gruppregistrering innebär ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – har du börjat förbereda dig?

Nu är det hög tid att förbereda sig för de nya momsreglerna för bland annat telekommunikationstjänster som träder ikraft den 1 januari ...

Läs artikeln
Dela