Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

sara.lorenskog@pwc.com

Brexit – åtgärder nödvändiga!

Av Sara Lörenskog, 16 januari 2019

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeSom bekant röstade det brittiska parlamentet igår nej till det utträdesavtal som Theresa May förhandlat fram med EU. Risken för en hård brexit per den 29 mars 2019 är nu en realitet som alla företag som har affärer med UK måste förhålla sig till.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Brexit – vart är vi på väg?

Av Sara Lörenskog, 18 oktober 2018

Brexit – vart är vi på väg?Efter gårdagens strandade brexitmöte blir det än mer viktigt för företag att förbereda sig för de olika scenarion som kan inträffa. Att börja se över sin verksamhet för att identifiera affärskritiska områden som kan påverkas av brexit är en åtgärd som inte är onödig oavsett hur förhandlingarna slutar. Nedan listar vi ett antal områden som vi tror blir viktiga för de flesta företag att se över.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Avdrag för representationskostnader – nu har förtydliganden kommit!

Av Sara Lörenskog, 29 december 2016

PwC-skatteradgivning-Form.pngSom vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande gällande hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation. Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett beskattningsunderlag om högst 300 kronor. Samtidigt slopas möjligheten att inkomstskatterättsligt göra avdrag för representationskostnader som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Övergångsbestämmelserna lämnar dock en öppning för bolag som har brutet räkenskapsår att tillämpa de gamla inkomstskatterättsliga bestämmelserna fram till dess att det nya räkenskapsåret börjar.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Fler förslag för att förenkla företagens momshantering

Av Sara Lörenskog, 9 december 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngVi har tidigare skrivit på Tax matters om att det pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen inom EU. I slutet av förra veckan presenterade Europeiska kommissionen ytterligare förslag på åtgärder i syfte att bland annat förbättra momsklimatet för e-handelsföretag, uppnå en likformig beskattning för e-publikationer och deras tryckta motsvarighet, samt åtgärder mot momsbedrägerier vid importer.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ett momslandskap i förändring

Av Sara Lörenskog, 15 november 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngInom EU pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen i unionen. Det slutgiltiga målet är att EU ska bli ett momsområde. I detta arbete ligger att på kort och lång sikt hitta lösningar för att minska bedrägerier och skatteundandragande, men också att göra det lättare för företag att exempelvis hantera internationella transaktioner. EU:s finansministrar antog förra veckan slutsatser vad gäller förslag på förbättringar av momsreglerna vid internationell handel.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – ansök om förenklingsregler nu

Av Sara Lörenskog, 21 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-Wireless-Signal-solid_0001_maroonNya momsregler för bland annat telekommunikation och andra elektroniska tjänster träder ikraft den 1 januari 2015. Från och med 1 oktober kan ansökningar om att tillämpa MOSS göras hos Skatteverket. EU kommissionen har också introducerat en webportal där information kring de nya reglerna finns och där bland annat skattesatser tillämpliga i respektive land finns samlade.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Utrullningen av ett momssystem i Kina fortsätter – näst på tur är telekom

Av Sara Lörenskog, 14 maj 2014

PwC-skatteradgivning-Smartphone-2-solid_0005_orangeDen 30 april 2014 meddelade Kinas finansdepartement gemensamt med den kinesiska skattemyndigheten att tjänster inom telekomindustrin kommer att omfattas av det nya momssystemet som håller på att införas i Kina.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – har du börjat förbereda dig?

Av Sara Lörenskog, 6 februari 2014

PwC-skatteradgivning-Wireless-Signal-solid_0004_redNu är det hög tid att förbereda sig för de nya momsreglerna för bland annat telekommunikationstjänster som träder ikraft den 1 januari 2015. I huvudsak innebär ändringen att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster som ett företag tillhandahåller till exempelvis privatpersoner, inte längre ska beläggas med moms i det land där säljaren är etablerad. Istället kommer köparens hemland att bli avgörande för i vilket land tjänsterna ska anses omsatta och var moms därmed ska redovisas.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.