Brexit och nytt skatteår i Storbritannien – vad gäller för 2017?

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngIdag börjar formellt Storbritanniens utträde ur EU och processen beräknas ta två år. Det har varit en hel del spekulationer om det redan nu skulle påverka skattelagstiftningen, men förändringarna blev inte så omfattande när budgeten presenterades för två veckor sedan.

Budgeten innehöll följande nya regler, framförallt kring arvsskatt, som kommer att få en stor påverkan på globala kunder med anslutning till Storbritannien från och med att det brittiska skatteåret påbörjas den 6 april.

  1. Individer som behandlas som "non-domiciled" enligt brittisk nationell lagstiftning men som har bott i Storbritannien i minst 15 av de senaste 20 brittiska skatteåren kommer nu att ges en ny skattestatus "deemed domiciled." Denna skattestatus kommer att gälla för alla brittiska skatter och dessa individer blir föremål för brittisk skatt inklusive arvsskatt på deras samlade förmögenhet till rådande skattesats. Arvsskatten är för närvarande 40 procent. Det är möjligt att ändra ”basåren" för utländska tillgångar till det värde de har den 5 april 2017. Om en person har flyttat tillgångar till en offshore-stiftelse innan de får den nya skattestatusen i Storbritannien kommer tillgångarna i stiftelsen att fortsätta vara undantagna från arvsskatt.
  2. Arvsskatt kommer nu att tas ut på alla brittiska bostäder. Det spelar ingen roll om tillgångarna ägs av en individ, av ett företag eller av en trust. En arvskattskyldighet kommer alltid att uppstå vid dödsfall. Det gör inte heller någon skillnad om man har en icke-hemmahörande skattestatus i Storbritannien - skatten ska fortfarande betalas.
  3. Nya regler införs i Storbritannien för att begränsa det belopp som kan krävas som ett avdrag mot hyresintäkter på brittiska bostäder för finansiella kostnader (räntekostnader, låneränta, arvoden i samband med lån). De nya reglerna börjar fasas in från den 6 april 2017. För 2017/18, kan 75 procent av de finansiella kostnaderna dras av. De återstående 25 procent av den totala kostnaden är föremål för en begränsning till 20 procent.
  4. Det skattefria grundavdraget för individer med en brittisk skatteskuld ökar till £ 11 500. Bidraget är tillgängligt för personer med brittiska pass, EES-medborgare och personer som arbetar för den brittiska regeringen.

Seminarium den 5 april i Uppsala

Den 5 april 2017 håller PwC ett seminarium i Uppsala om Brexit där tre kollegor från PwC UK medverkar. Seminariet kommer ge dig möjlighet att få en lokal inblick i nästa steg i Brexit-processen och hur den kan påverka internationella företag.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln