Regeringen föreslår att möjligheten till momsgruppsregistrering slopas

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementRegeringen har idag presenterat ett förslag att slopa möjligheterna till momsgruppsregistrering.

Möjligheten till gruppregistrering innebär i korthet att företag som bedriver finansiell verksamhet eller verksamhet i så kallad skatterättslig kommission har möjlighet att registrera en momsgrupp. Försäljning av varor och tjänster mellan bolag inom en sådan momsgrupp kan göras utan moms.

Förslaget innebär att möjligheten att bilda en momsgrupp avskaffas. Momsgrupper som finns i dagsläget kommer därmed att behöva upplösas och bolag som ingår i en momsgrupp kommer att behöva registrera sig för moms om de bedriver momspliktig verksamhet. Därefter kommer omsättning av momspliktiga tjänster mellan bolagen att behöva faktureras med moms. För bolag med begränsad avdragsrätt för ingående moms kommer detta innebära en momskostnad i form av icke avdragsgill moms.

Förslaget har ännu inte formaliserats i någon promemoria eller proposition och det har inte heller presenterats några närmare detaljer om hur eventuella övergångsregler kommer att se ut. Därmed föreligger ännu ganska stor osäkerhet om förslagets omfattning, till exempel om förslaget begränsas till att omfatta bolag inom den finansiella sektorn eller om det utsträcks till att även omfatta bolag som bedriver verksamhet i skatterättslig kommission. Förändringen förväntas generera ökade skatteintäkter under 2015, varför det får förutsättas att reglerna i någon omfattning träder ikraft redan under 2015.

Mer information om förslagets omfattning och utformning väntas presenteras under våren.

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln