Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – ansök om förenklingsregler nu

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Wireless-Signal-solid_0001_maroonNya momsregler för bland annat telekommunikation och andra elektroniska tjänster träder ikraft den 1 januari 2015. Från och med 1 oktober kan ansökningar om att tillämpa MOSS göras hos Skatteverket. EU kommissionen har också introducerat en webportal där information kring de nya reglerna finns och där bland annat skattesatser tillämpliga i respektive land finns samlade.

Som vi tidigare skrivit om innebär de nya reglerna i korthet att moms avseende försäljning av de aktuella tjänsterna till privatpersoner och andra icke beskattningsbara personer i andra EU-länder ska redovisas i det land kunden finns. Förändringen medför en stor utmaning för företag som tillhandahåller tjänster som omfattas av de nya reglerna, De måste de ha kontroll över de andra ländernas momssatser men även att skilja transaktionerna åt i redovisningen. För att förenkla för företagen har EU-kommissionen lanserat en hemsida där mycket matnyttig information finns samlad, bland annat information om momssatser som tillämpas i respektive land.

För de svenska företag som vill tillämpa de förenklingsregler som samtidigt införs gällande rapportering av moms, som går under namnet MOSS (mini one stop shop), finns det sedan den 1 oktober en möjlighet att ansöka om detta hos det svenska Skatteverket. Mer information hittar du här.

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln