Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – har du börjat förbereda dig?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Wireless-Signal-solid_0004_redNu är det hög tid att förbereda sig för de nya momsreglerna för bland annat telekommunikationstjänster som träder ikraft den 1 januari 2015. I huvudsak innebär ändringen att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster som ett företag tillhandahåller till exempelvis privatpersoner, inte längre ska beläggas med moms i det land där säljaren är etablerad. Istället kommer köparens hemland att bli avgörande för i vilket land tjänsterna ska anses omsatta och var moms därmed ska redovisas.

Förslaget innebär att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster ska anses omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas om köparen inte är en beskattningsbar person (till exempel om köparen är en privatperson). Säljaren ska ta ut moms med den skattesats som gäller i det land där kunden befinner sig och ska som huvudregel betala skatten i det landet.

Förändringen medför en stor utmaning för företag som tillhandahåller tjänster som omfattas av de nya reglerna i att bland annat ha koll på de andra ländernas momssatser men även att skilja transaktionerna åt i redovisningen. Reglerna innebär även att säljaren måste slå fast var köparen ska anses etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, något som kan visa sig bli ganska komplicerat. Exempelvis kommer det inte att vara tillräckligt att endast förlita sig på den adressuppgift som en kund anger.

För att förenkla redovisningen av moms och för att undvika att säljare ska behöva registrera sig för moms i varje land dit tjänster tillhandahålls, föreslås vissa förenklingsregler. Reglerna går under namnet MOSS (mini one stop shop). Förenklingsreglerna innebär i korthet att ett företag ska kunna redovisa och betala även utländsk moms i det land där det har sitt säte (i Sverige innebär det att ett företag som tillhandahåller tjänster som omfattas av de nya reglerna till en privatperson i ett annat EU-land, kommer att kunna redovisa och betala momsen till Skatteverket). För att detta förfarande ska få tillämpas krävs dock att företaget ansöker om detta i förväg. Om företaget inte ansökt om att tillämpa förenklingsreglerna måste företaget vara registrerat och redovisa moms i alla EU-länder där bolaget har kunder.

De nya reglerna om omsättningsland är obligatoriska medan möjligheten att tillämpa det förenklade förfarandet för redovisning av moms är valfritt.

Vi kommer under våren att ha seminarier där vi på ett översiktligt plan går igenom de nya reglerna. Eftersom det kommer att bli upp till varje företag att visa vilka principer som använts för att bestämma i vilket land moms ska redovisas träffar vi gärna ditt företag för att diskutera hur de nya reglerna påverkar just er.

Boka din plats på seminariet

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln