<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brexit – vart är vi på väg?

TM_brexit ‹ Tillbaka till artiklarna

Brexit – vart är vi på väg?Efter gårdagens strandade brexitmöte blir det än mer viktigt för företag att förbereda sig för de olika scenarion som kan inträffa. Att börja se över sin verksamhet för att identifiera affärskritiska områden som kan påverkas av brexit är en åtgärd som inte är onödig oavsett hur förhandlingarna slutar. Nedan listar vi ett antal områden som vi tror blir viktiga för de flesta företag att se över.

Igår kväll samlades EU-ländernas stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera läget i brexitförhandlingarna. Som bekant slutatde mötet utan att parterna kunnat enas om en väg framåt. De senaste dagarnas diskussioner visar att den största stötestenen är hur gränsen mellan Irland och Nordirland ska fungera i praktiken. Förhoppningen har varit att EU och Storbritannien ska kunna ha ett avgörande toppmöte gällande brexitfrågan i mitten av november där förutsättningarna för Storbritanniens utträde skulle avgöras. Givet utfallet av gårdagens diskussion kommer detta sannolikt inte att hända.

EU och Storbritannien har sedan tidigare enats om ett övergångsavtal. I korthet betyder avtalet att EU:s regelverk fortsatt kommer att gälla i Storbritannien och att britterna ska bidra till EU:s budget fram till den 31 december 2020. Problemet är dock att övergångsavtalet bara träder i kraft om parterna blir eniga om utträdesavtalet (det vill säga hur Storbritanniens utträde ur EU faktiskt ska gå till samt hur relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut efter utträdet). Om parterna inte lyckas enas om något utträdesavtal, blir inte heller övergångsavtalet tillämpligt. Detta får effekten att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal den 29 mars 2019, vilket brukar benämnas en så kallad hård brexit.

Trots att ingen med säkerhet vet hur detta slutar uppmanar såväl Storbritannien som EU, företag att förbereda sig för en hård brexit. Nedan hittar du några tips på saker som vi tycker är viktigt att se över. Vi tror att dessa förberedelser är nödvändiga för alla företag att göra oavsett vilket typ av avtal som parterna slutligt kommer överens om.

  • Ta reda på vilka konsekvenser förändringar avseende moms, tullar och punktskatter som brexit kan få på din verksamhet – till exempel vilka registreringar kan bli nödvändiga, kommer vi få ökade kostnader för administration och tull?
  • Ta reda på vad brexit kan komma att innebära från ett regulatoriskt perspektiv - detta gäller särskilt om du är verksam inom en bransch som är tungt reglerad från EU-håll till exempel pharma eller FS.
  • Se över om du har anställda som kan påverkas - brexit kommer sannolikt att ha en inverkan på möjligheten för medborgare i EU-länder att arbeta i Storbritannien, samt på möjligheten för brittiska medborgare att arbeta i andra EU-länder, vilket aktualiserar individbeskattning- och migrationsfrågor.
  • Se över dina leverantörskedjor - finns det något led i kedjan som kan komma att påverkas extra hårt av brexit?
  • Se över dina avtal - behöver dessa förhandlas om med hänsyn till de kommande förändringarna? Är din verksamhet till exempel tidskänslig och kan påverkas av tidsödande gränskontroller?
  • Se över din data - kräver din verksamhet till exempel att personlig data flyttas mellan EU och Storbritannien? Behöver du uppdatera dina ERP-system för att få fram nödvändiga uppgifter för att exempelvis hantera tull?

PwC:s Brexit sida hittar du mer matnyttig information och intressant läsning.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Handel med Storbritannien efter brexit - undvik ökade kostnader vid import

För cirka tio månader sedan löpte övergångsperioden ut och brexit var ett faktum. Detta innebar bland annat att svenska företag som själva ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten avskaffas - tänk på det här

Finansdepartementet föreslår att reklamskatten ska avskaffas. Detta genom att lagen om skatt på annonser och reklam (RSL) upphävs från och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln