<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

När blir en idrottsförening skattebefriad för hyresinkomster?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroonDet är lätt att tro att hyresinkomsterna alltid är skattefria men regelverket är inte så enkelt. Skatteverkets senaste ställningstagande rörande ideell sektor kommer därför särskilt lägligt nu när reglerna om skattefria fastighetsinkomster från specialbyggnader har upphört.

Före jul kom Skatteverket ut med ett ställningstagande som gäller idrottsföreningars skattskyldighet för hyresinkomster vid uthyrning av idrottsanläggning till ett aktiebolag. Ställningstagandet tar inte upp något nytt utan konstaterar bara att sådan uthyrning inte har naturlig anknytning till idrottsföreningens allmännyttiga ändamål.

Det innebär att en prövning måste göras utifrån hur fastigheten används i övrigt. Uthyrningen kan bli skattefri om övervägande del, det vill säga över 50 procent, av fastigheten används i föreningens ändamålsenliga idrottsverksamhet. Hyr föreningen ut till flera olika hyresgäster kan skattekonsekvensen bli en annan.

Ställningstagandet tar däremot inte upp hela konsekvensen av om fastigheten hyrs ut till mer än 50 procent till ett aktiebolag. Uttagsbeskattning ska då ske för föreningens egen användning i den skattefria verksamheten. Ställningstagandet är en bra påminnelse om att varje allmännyttig ideell förening bör kontrollera att de egna ägda fastigheterna används på rätt sätt.

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln