<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mer liberal tillämpning vid ränteavdragsbegränsningsreglerna för kommuner och deras bolag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-regulations-and-standardsPwC har fått in tolv dialogsvar från Skatteverket rörande kommuner och kommunala bolag. Ränteutgifterna ansågs avdragsgilla i samtliga fall med stöd av den så kallade ventilen.

Vi har i en artikel den 23 oktober redogjort generellt för regelverket om ränteavdragsbegränsningar.

När det har varit fråga om kommuners utlåning till intressebolag så har följande skuldförhållanden med mindre variationer godtagits av Skatteverket som huvudsakligen affärsmässigt motiverade:

  • Kommunen lånade ut egna medel på marknadsmässiga villkor. Räntan motsvarade Kommuninvests rörliga ränta. Lånet har använts till investeringar och förvärv av fastigheter från kommunen till bokförda värden.
  • De medel som kommunen har lånat ut motsvaras av extern upplåning. Vidareutlåningen sker i stort sett på oförändrade kreditvillkor. Lånet har använts till investeringar och löpande verksamhet. Tillgångar har övertagits från kommunen till bokförda värden.
  • Lånet har använts till förvärv av fastigheter. Kommunen har vid överlåtelsen externa lån avseende investeringar i fastigheterna. Köpeskillingen finansierades genom lånerevers.
  • Lånet har använts till förvärv av kommunal verksamhet (va-anläggningar) från kommunen till bokförda värden. De medel som kommunen har lånat ut är dels kommunens egna medel och dels extern upplånade medel. Lånevillkoren är marknadsmässiga.
  • Upplåningen är samordnad via ett koncernvalutakonto. Lånet finansierades med ett externt lån via bank. Lånet har använts till externt förvärv av bolag.

Skatteverkets svar ligger i linje med det ställningstagande som kom i början av 2013.

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln