Skatteverket förtydligar om second hand-verksamhet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonSecond hand-verksamhet som bedrivs i butik med högst 24 timmars öppettider i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande personal betraktas som skattefri näringsverksamhet enligt Skatteverket. Second hand-verksamhet riskerar därmed att bli beskattad i högre grad än tidigare.

Skatteverket har nyligen gett ut ett ställningstagande gällande second hand-försäljning som bedrivs av ideella föreningar eller registrerade trossamfund. Ställningstagandet baseras på en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen där domstolen har ansett att second hand-verksamhet kan jämställas med regelbundet anordnade basarer eller loppmarknader och därmed anses som hävdvunnen finansieringskälla. Förutsättningen var att försäljningen skulle ske i en lokal som håller öppet endast vid något enstaka tillfälle per vecka och som i allt väsentligt sköts av ideella arbetskrafter.

Syftet med ställningstagandet är att förtydliga var gränsen går för när second hand-verksamheten ska anses vara en kommersiell verksamhet som bedrivs i direkt konkurrens med andra näringsidkare.

Tidigare har second hand-verksamhet kunnat anses ha naturlig anknytning till allmännyttiga ideella föreningars sociala hjälpverksamhet enligt en gammal kammarrättsdom från 1990. Därför har också många ideella föreningar och församlingar inte beskattats för sina second hand-verksamheter.

Frågan om naturlig anknytning berörs inte av Skatteverket i ställningstagandet men det är troligt att många second hand-verksamheter inte kommer att kunna anses vara skattefria på grund av naturlig anknytning då de i många fall bedrivs direkt i konkurrens med kommersiell handel och verksamheten är till för att finansiera den allmännyttiga verksamheten. En bedömning bör dock göras i varje enskilt fall då det kan finnas omständigheter som stärker kopplingen till föreningens sociala ändamål och verksamheten därför kan anses ha naturlig anknytning.

Vad som kan vara lätt att glömma i sammanhanget är också att huvudsaklighetsprincipen kan bli tillämplig om second hand-verksamheten bedrivs i allt väsentligt av föreningens medlemmar på ideell basis och dessa medlemmar även hjälper till i andra näringsverksamheter inom samma förening eller församling. Vid en sammanläggning av föreningens samtliga näringsinkomster av samma slag kan i sådant fall även en skattepliktig second hand-verksamhet bli skattefri. Hela verksamheten kan också bli skattepliktig. Även här måste en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån helheten.

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
010-212 47 94
Kristina Lundqvist works on income tax issues in the non-profit sector at PwC’s office in Stockholm. Kristina used to work with tax litigation at the Swedish Tax Agency and specialises in tax issues relating to foundations and non-profit associations.
+46 10 212 47 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avisering om ny skatt för finanssektorn

Regeringen har vid en presskonferens den 31 augusti aviserat att det kommer att presenteras ett förslag på ny skatt för finanssektorn. Som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning vid differentierad utdelning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att differentierad utdelning, i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt ...

Läs artikeln