<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt förslag för momsfrihet för second hand inom ideell sektor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonNätverket Ideell Second Hand har arbetat intensivt med att få till en förändring gällande moms på second hand-försäljning. Finansdepartementet har tagit till sig av kritiken och lämnat ett förslag som innebär att second hand-verksamhet som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och trossamfund blir momsfri.

I fredags den 8 maj 2015 lämnade Finansdepartementet ett förslag som innebär att ett kompletterande undantag från beskattning införs i inkomstskattelagen för second hand-försäljning som bedrivs av ideella föreningar och trossamfund. Då vår momslagstiftning har ett särskilt undantag som hänvisar till inkomstskattelagens bestämmelser om skattefri näringsverksamhet för sådana organisationer blir även second hand-försäljningen momsfri.

Tax matters har bevakat utvecklingen kring frågan om beskattning av second hand-verksamhet inom ideell sektor. Det aktiva påverkansarbete som nätverket Ideell Second Hand har lagt ner under våren har utmynnat i att Finansdepartementet lämnat ett lagförslag på remiss.

Förslaget innebär att ett undantag från beskattning införs i inkomstskattelagen för verksamhet med försäljning av skänkta varor som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete och som främjar både återanvändning och återvinning. Förutsättning för skattebefrielsen är att det är en allmännyttig ideell förening eller registrerat trossamfund som bedriver verksamheten. Därigenom kommer verksamheten att även bli undantagen från moms. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kommentar

Förslaget är till ordalydelsen en utvidgning av undantaget för beskattning av inkomster från en hävdvunnen finansieringskälla. Det innebär att så länge second hand-verksamhetens överskott är avsett att finansiera ideell verksamhet kan sådan försäljning bli skattefri.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att second hand-verksamhet kan även i framtiden bli inkomstskattepliktig och momspliktig trots lagändringen om verksamheten organiseras på ett sådant sätt att huvudsaklighetsprincipen blir tillämplig. Så kan exempelvis vara fallet om föreningens medlemmar hjälper till i både second hand-verksamheten och i skattepliktiga näringsverksamheter inom samma förening.

För 2015 ska de ideella föreningar och trossamfund som redovisar moms på sin second hand-försäljning få ett särskilt stöd som motsvarar den moms de betalar in.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln