Även volontärer kan bli föremål för förmånsbeskattning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Coffee-Cup-1-solid_0000_grayFrivilliga arbetsinsatser är mycket vanligt förekommande i ideella föreningar och är också en nödvändighet för ett rikt föreningsliv. Trots att en volontär inte är anställd kan i vissa situationer en volontär jämställas med en uppdragstagare. Det leder till att de på samma sätt som anställda kan bli föremål för förmånsbeskattning. En intressant dom från kammarrätten avseende Lundakarnevalen illustrerar den svåra balansgången.

Lundakarnevalen är en ideell förening som vart fjärde år arrangerar en karneval med hjälp av cirka 5 000 studenter vid Lunds universitet. Studenterna skriver manus, arrangerar musik, sätter upp föreställningar och bygger vagnar till tåg med mera, helt på frivillig basis utan krav på motprestation från föreningen. Studenterna är vanligtvis sysselsatta kvällstid under flera timmar i sträck. Föreningen har därför bjudit på fika, frukt, dryck samt mat som tillagats av studenterna själva.

Kammarrätten ansåg att Lundakarnevalen skulle betala arbetsgivaravgifter på de medel som användes till mat, fika och ett par fester för studenterna. Eftersom kostnaderna inte översteg ett genomsnitt om 1 000 kronor per person påfördes föreningen dock inte några arbetsgivaravgifter.

Kommentar

Uppenbarligen har kammarrätten ansett att föreningen tillhandahöll studenterna en skattepliktig kostförmån men att det inte gick att fastställa vilka studenter som åtnjutit förmånen. Reglerna om undantag från kostförmån vid intern representation ansåg kammarrätten inte vara tillämpliga.

Vad som inte framgår av domen är att en förmån är fortfarande inkomstskattepliktig för mottagaren även vid ett värde understigande 1 000 kronor eftersom denna beloppsgräns bara gäller arbetsgivaravgifter. Lundakarnevalen borde därför ha lämnat kontrolluppgifter för de studenter som åtnjutit kostförmån överstigande 100 kronor per person. Man kan dock anta att det i efterhand inte gick att utreda vilka studenter som åtnjutit kostförmån och i vilken omfattning.

Denna dom kan, trots att den inte ledde till några beskattningskonsekvenser för varken föreningen eller studenterna, ändå vara en tankeställare kring hur föreningar ska förhålla sig till olika kompensationer som ges till volontärer och hur dessa ska behandlas skattemässigt för både föreningen och volontärerna.

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln