<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagrådsremissen om slopad skattereduktion för gåva har kommit

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceTrots att flertalet remissinstanser har invänt mot förslaget går regeringen vidare med sitt förslag för behandling hos Lagrådet.

Många remissinstanser anser att skattereduktionen för gåva har stimulerat till ett ökat givande och förutspår att förslaget kommer att leda till minskade intäkter samtidigt som slopandet i sig är ett resursslöseri i förhållande till de investeringar i rutiner, processer och system som godkända gåvomottagare har gjort. Vissa organisationer framhåller att skattereduktionen har funnits under en för kort tid för att man ska kunna dra slutsatser om de konsekvenser den haft. Andra organisationer lyfter fram att de vill se antingen någon form av kompensation eller nytt bidragssystem för olika ideella organsationer om skattereduktionen ska slopas.

Regeringen har bemött motståndet genom att fortsätta hänvisa till att avdragsförbudet för personliga levnadskostnader, såsom utgifter för gåvor, är en grundläggande princip i det svenska skattesystemet som är angeläget att upprätthålla. Regeringen anser att stöd till de verksamheter som ideell sektor bedriver bör fördelas utifrån en prioritering av hur dessa bidrar till samhällsnytta, snarare än utifrån vilken förmåga de berörda organisationerna har att hitta sponsorer som har råd att genom gåvor stödja verksamheten.

Kommentar

Att regeringen går vidare med sitt förslag är inte oväntat. Förslaget att slopa skattereduktionen bör anses ligga inom ramen för den så kallade decemberöverenskommelsen, varför detta kan förväntas antas av riksdagen.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln