<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

TM_gul-kvinna ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet har efter någon vecka meddelat att det inte har några erinringar mot förslaget. Nu väntas en proposition lämnas till riksdagen senast den 9 april.

Vi har i tidigare artikel "Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?" redogjort för lagförslaget. I stort sett alla remissinstanser är positiva till förslaget eller har åtminstone inte något emot det. Enbart Ekonomistyrningsverket avstyrker förslaget då lagändringen innebär ytterligare en skatteutgift som undgår riksdagens årliga budgetprövning och bidrar till att göra skattesystemet mer komplext.

Trots positivt gensvar anser en majoritet av remissinstanserna att förändringar behöver ske av tidigare lagstiftning. De anser att

  • fler ideella ändamål bör omfattas av skattereduktionen
  • rapporteringen till Skatteverket bör förenklas för gåvomottagarna
  • bestämmelsen om kontrolluppgiftslämnande bör ses över då administrationen är kostsam och svårhanterlig för en stor del av de potentiella gåvomottagarna
  • även juridiska personer ska kunna få skattereduktion för gåvor
  • beloppsgränserna bör ändras så att fler och större gåvor kan inkluderas.

Kommentar

Det är intressant att se att det även i en smal skattelagstiftning syns ett tydligt önskemål om förbättringar. Det ligger i linje med de uttryck som ges i olika sammanhang för en ny skattereform.

Både frågan kring en skattereform och om företag bör få möjlighet till skatteavdrag vid finansiering av ideell sektor genom bidrag är något som kommer att diskuteras på våra skatteseminarier i Almedalen den 2 juli 2019. Håll utkik här på Tax matters för mer information!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln