Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

TM_gul-kvinna ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet har efter någon vecka meddelat att det inte har några erinringar mot förslaget. Nu väntas en proposition lämnas till riksdagen senast den 9 april.

Vi har i tidigare artikel "Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?" redogjort för lagförslaget. I stort sett alla remissinstanser är positiva till förslaget eller har åtminstone inte något emot det. Enbart Ekonomistyrningsverket avstyrker förslaget då lagändringen innebär ytterligare en skatteutgift som undgår riksdagens årliga budgetprövning och bidrar till att göra skattesystemet mer komplext.

Trots positivt gensvar anser en majoritet av remissinstanserna att förändringar behöver ske av tidigare lagstiftning. De anser att

  • fler ideella ändamål bör omfattas av skattereduktionen
  • rapporteringen till Skatteverket bör förenklas för gåvomottagarna
  • bestämmelsen om kontrolluppgiftslämnande bör ses över då administrationen är kostsam och svårhanterlig för en stor del av de potentiella gåvomottagarna
  • även juridiska personer ska kunna få skattereduktion för gåvor
  • beloppsgränserna bör ändras så att fler och större gåvor kan inkluderas.

Kommentar

Det är intressant att se att det även i en smal skattelagstiftning syns ett tydligt önskemål om förbättringar. Det ligger i linje med de uttryck som ges i olika sammanhang för en ny skattereform.

Både frågan kring en skattereform och om företag bör få möjlighet till skatteavdrag vid finansiering av ideell sektor genom bidrag är något som kommer att diskuteras på våra skatteseminarier i Almedalen den 2 juli 2019. Håll utkik här på Tax matters för mer information!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln