<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Äntligen beloppsgränser för när det föreligger ekonomiskt hjälpbehov

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Asterik-solid_0005_orangeSkatteverket har gett ut ett ställningstagande om möjligheten att göra en schablonmässig bedömning vid prövningen av om det föreligger ett ekonomiskt hjälpbehov.

Att bedriva hjälpverksamhet bland behövande är ett allmännyttigt ändamål för stiftelser, ideella föreningar och trossamfund. Med behövande menas att den som mottar hjälpen ska vara ekonomiskt behövande.

Enligt ställningstagandet anses en person normalt som ekonomiskt behövande om dennes sammantagna årsinkomst inte överstiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten högst uppgår till ett prisbasbelopp enligt besked om slutlig skatt för året före det år då ansökan görs. Med sammantagen årsinkomst avses inkomst av tjänst och näringsverksamhet. Om hushållet består av fler personer får tillägg till ovan angivna belopp göras med ett prisbasbelopp per person för inkomst respektive förmögenhet. År 2013 uppgår prisbasbeloppet till 44 500 kr.

Vid bidrag som understiger tio procent av prisbasbeloppet till en och samma mottagare under ett år behöver exempelvis inte slutskattebeskedet efterfrågas. Istället räcker det med god personkännedom hos bidragsgivaren för att bedöma om det föreligger ett ekonomiskt hjälpbehov.

Kommentar

Det är bra att det äntligen har klargjorts vilka beloppsgränser som Skatteverket accepterar vid prövningen av när en person ska anses vara ekonomiskt behövande, även om förhoppningen var att beloppsgränserna skulle vara något högre. Det finns dock fortfarande en del oklarheter.

  • Ska inkomst och förmögenhet understiga gränsbeloppen eller inte överstiga gränsbeloppen för att en person ska anses som ekonomiskt behövande? – I ställningstagandet används båda begreppen. Vår tolkning är att en person kan ha inkomst och förmögenhet som inte överstiger gränsbeloppen och ändå betraktas som ekonomiskt behövande.
  • Vilket års prisbasbelopp ska användas vid beräkningen av gränsbeloppen? – Om ansökan sker år 2013 är det mot 2012 års inkomster som den ekonomiska prövningen ska göras. Vår uppfattning är att det då även bör vara 2012 års prisbasbelopp som ska användas vid beräkningen av gränsbeloppen och inte ansökningsårets prisbasbelopp.
  • Hur stor förmögenhet kan en exempelvis gift person ha men ändå anses som ekonomiskt behövande? –Ställningstagandet kan tolkas så att ingen av makarna i hushållet då får ha en egen förmögenhet som överstiger ett prisbasbelopp. Vi anser att det rimliga borde vara att det är hushållets sammanlagda förmögenhet som inte får överstiga två prisbasbelopp, oavsett hur fördelningen av förmögenheten ser ut mellan makarna.

Skriven av: Peter Gärdin, tidigare anställd på PwC.

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln