<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyEuropeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen idag beslutat att lägga ned överträdelseärendet.

Sveriges momslagstiftning bygger på ett EU-direktiv där det finns särskilda undantag från moms. Det som särskiljer Sveriges momslagstiftning från övriga EU-länder är att Sverige har ett särskilt momsundantag som hänvisar till inkomstskattelagens bestämmelser om ideella föreningars skattefrihet för näringsverksamhet på grund av naturlig anknytning eller hävd. Eftersom ett sådant undantag inte finns reglerat i EU:s momsdirektiv har EU-kommissionen anmält Sverige för fördragsbrott.

Efter omfattande påverkansarbete både från svenska ideella föreningar och från regeringen meddelar nu EU-kommissionen att de lägger ned överträdelseärendet. Kommissionen anser dock fortfarande att den svenska momsbefrielsen för ideell sektor är fel men att befrielsen inte påverkar EU:s inre marknad.

Detta är en stor seger för ideell sektor eftersom det innebär att ideella föreningar även fortsättningsvis kommer att kunna bedriva momsbefriad näringsverksamhet enligt ovan. Dagens svåra gränsdragningsproblem att avgöra när en näringsverksamhet är inkomstskattefri och därmed också momsbefriad kvarstår dock fortfarande.

Kristina Lundqvist och Christina Grape

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

 

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln