<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattereduktion för gåva återinförs den 1 juli

TM_visar-pa-skarm ‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen fattade beslut i början av juni om att återinföra skattereduktion för gåva från den 1 juli. Det finns dock flera saker som du som givare och mottagare behöver känna till. Exempelvis kommer givare inte att i praktiken kunna lämna någon skattereduktionsgrundande gåva redan i nästa vecka. Men vad gäller egentligen?

Nedan kommer några korta punkter vad du behöver tänka på:

Givare

 • Du kan bara få skattereduktion om du lämnar till gåvomottagare som godkänts av Skatteverket. Eftersom möjligheten till att ansöka om att bli godkänd träder i kraft först den 1 juli så kommer du i praktiken inte att kunna lämna en gåva som är skattereduktionsgrundande förrän sådana godkända gåvomottagare finns. Skatteverket kommer att publicera en lista över godkända gåvomottagare på sin hemsida.
 • Du kan inte vara anonym när du lämnar gåvan. För att kunna få skattereduktion krävs att gåvomottagaren lämnat en kontrolluppgift.
 • Du måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång och vara obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av beskattningsåret
 • Du måste ge minst 200 kronor till samma godkända gåvomottagare vid ett och samma tillfälle
 • Du måste skänka minst 2 000 kronor under ett och samma år. För år 2019 innebär det att du har kortare tid på dig att lämna gåvor så att du når upp till detta belopp.
 • Du kan få max 1 500 kronor per år i skattereduktion. För detta krävs att du har skänkt totalt 6 000 kronor per år.

Godkända gåvomottagare

 • Ni måste vara en svensk allmännyttig stiftelse, svensk allmännyttig ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund eller utländska motsvarigheter till sådana organisationer.
 • Ni måste ha som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning eller annars helt eller delvis bedriva sådan verksamhet.
 • Ni måste ha bedömts som allmännyttig vid beslut om slutlig skatt året före ansökningsåret. Det innebär att ni som är nybildade måste avvakta tills ni har fått er första slutskattsedel.
 • Ni måste ansöka om att bli godkända hos Skatteverket som gör en prövning av om ni kommer att vara fortsatt allmännyttig de närmaste två åren och att det är sannolikt att gåvorna kommer att användas på det sätt som givarna avsett. Skatteverket kommer också att kontrollera att ni uppfyller kraven att ha en auktoriserad eller godkänd revisor samt att ni har en bokföring eller räkenskaper där det är möjligt att avgöra vilka gåvor som tagits emot och hur de har använts.
 • Ansökan är kostnadsfri.
 • Ett beslut om godkännande gäller i tre år. Därefter måste ni ansöka om förlängning om ni vill vara fortsatt godkänd gåvomottagare.
 • Ni måste lämna kontrolluppgifter på mottagna gåvor.
 • Skatteverket kan ta ut en kontrollavgift om ni inte underrättar verket omedelbart om att ni inte längre uppfyller kraven för att vara godkänd gåvomottagare. Kontrollavgiften uppgår till 10 procent av värdet på de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då ni borde ha lämnat en sådan underrättelse till dess att frågan om återkallelse har prövats av Skatteverket. Kontrollavgiften är lägst 5 000 kronor.

Kommentar

Det är positivt att skattereduktionen har återinförts som ett sätt att ge ytterligare finansiering till civilsamhället. Det är i princip samma regelverk som återinförs med den enda skillnaden att organisationerna inte behöver betala en ansökningsavgift eller en årsavgift.

Företag har inte rätt att få skattereduktion enligt förslaget. Det som är intressant är att utredarens förslag i den statliga utredningen 2009 (Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet) omfattade även aktiebolag trots tveksamheter hos utredaren. Den dåvarande regeringen gick inte vidare med den delen av förslaget med motiveringen att kontrollsvårigheterna skulle öka med fler skattskyldiga, både i Sverige och i utlandet, vilket i sin tur skulle öka risken för fusk och missbruk. Regeringen menade att det kan öka läckaget av skattemedel från Sverige till andra länder samt att lagstiftningen blir mer komplex och ökar den administrativa bördan.

Gäller ovan argument fortfarande som hinder för införande av en avdragsrätt för företag för gåvor eller har omvärlden förändrats sedan 2009? Bland annat detta kommer vi att diskutera på ett av våra seminarier, “Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang?”, nästa vecka i Almedalen men även frågan om en avdragsrätt skulle på sikt kunna leda till större samhällsnytta. Välkommen till Hästgatan 9, tisdagen den 2 juli klockan 10.30-11.30.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln