5 snabba frågor om Tax Transparency. Ett nytt synsätt på skatt?

‹ Tillbaka till artiklarnaVad är Tax Transparency och varför är det vikitgt för företag att ta ställning till? Lyssna till Kim Jokinen, ansvarig för Tax Management and Accountning Services på PwC.

Transparens i skattefrågor står högt på dagordningen hos berörda myndigheter och organisationer världen över. Företagsledare globalt anser också att transparens inom skatteområdet är en allt viktigare förutsättning för att ett företag skall skapa förtroende och anses trovärdigt på marknaden.

Såväl i Sverige som i omvärlden ser vi allt tydligare kopplingar mellan ett företags förtroendekapital och företagets agerande i skattefrågor och företagets bidrag till samhället genom att betala skatt.

En utmaning för företag är att kommunicera företagets faktiska bidrag till staten och samhället. Fokus ligger ofta på bolagsskatten, men ser man till företagets totala skattekostnader så består bolagsskatten endast av en mindre del i jämförelse med till exempel arbetsgivaravgifter och punktskatter.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln