Internprissättningsdokumentationen och skattetillägg

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-FormI en dom från förvaltningsrätten menar domstolen att ett företags internprissättningsdokumentation bör beaktas i skattetilläggshänseende även om den inte lämnats som bilaga till deklarationen.

I ett mål gällande internprissättning inom en koncern bedömdes om det fanns förutsättningar för eftertaxering och skattetillägg, det vill säga om oriktig uppgift hade lämnats. Bolaget hade en internprissättningsdokumentation som dock inte hade lämnats in som bilaga till bolagets deklarationer.

Förvaltningsrätten konstaterade att ett företags internprissättningsdokumentation bör beaktas när det gäller att bedöma om oriktig uppgift har lämnats, även om dokumentationen inte bifogats som bilaga till deklarationen. Domstolen hänvisade till att det i förarbetena till bestämmelsen om dokumentationsskyldigheten anges att det inte är tänkt att företag löpande ska skicka in internprissättningsdokumentation till Skatteverket. Av förarbetena framgår också att om ett företags inkomster ska justeras på grund av felaktig internprissättning så ska en tillräcklig internprissättningsdokumentation vägas in i bedömningen av om det finns skäl för befrielse från skattetillägg. I förevarande fall fann dock domstolen att dokumentationen saknade nödvändiga detaljer och därför inte skulle leda till någon befrielse.

Kommentar

Det är ovanligt att en domstol så tydligt ger uttryck för att ett företags internprissättningsdokumentation ska beaktas vid bedömningen av om skattetillägg ska påföras eller inte, oavsett om dokumentation har lämnats in till Skatteverket. Vid bedömningen av om skattetillägg ska påföras har Skatteverket tidigare ignorerat dokumentation som inte lämnats in tillsammans med deklarationen. Det blir därför intressant att se om domen leder till ett förändrat beteende hos Skatteverket eller förändrad bedömning hos andra domstolar.

Ottilie Kaufeldt, Pia Wiberg och Pär Magnus Wiséen

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln