<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Robotic Process Automation effektiviserar skattefunktionen

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_nr_8.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Robotic Process Automation effektiviserar skattefunktionenFöretag arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera verksamheten. I vår senaste rapport ligger fokus på hur Robotic Process Automation (RPA) kan användas för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt i skattefunktionen.

PwC:s rapport ”Robotic Process Automation (RPA) – What Tax needs to know” är den åttonde rapporten i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

I denna rapport ser vi på hur RPA fortsätter utveckla nya trender och få större påverkan på skattefunktionen och dess processer. RPA kan ha en betydande påverkan på skattefunktionen genom dess möjligheter att reducera kostnader och lägga fokus på uppgifter som skapar värde för verksamheten och är utvecklande för de anställda. Rapporten beskriver även vikten av skattefunktionens förståelse hur RPA kan användas i verksamheten.

Ta del av rapporten ”Robotic Process Automation (RPA) – What Tax needs to know”

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln