Hur ser framtidens skattefunktion ut?

‹ Tillbaka till artiklarna

Rapport_Reshaping_the_Tax_Function_of_the_FutureDen globala trenden är att skatt aldrig varit högre på dagordningen hos beslutande organ, företag, aktieägare och andra intressenter. Allt mer komplicerade skatteregler samt utökade globala krav på regelefterlevnad och transparens är den verklighet som många företag verkar i. Detta förväntas i framtiden leda till ökade risker och kostnader.

PwC:s rapport - Tax Function of the Future – utforskar framtidens skattefunktion och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

I vår rapport om framtidens skattefunktion undersöks nuvarande och framtida utmaningar för företagens skattefunktion. För att företagen ska börja se skattefunktionen som den strategiska tillgång den är, snarare än en central funktion för regelefterlevnad, måste skattefunktionen förändras. I rapporten redogör vi för hur vi tror att företagens skattefunktion kommer att utvecklas och förändras i framtiden.

För att kunna implementera dessa förändringar är det viktigt att förändringarna genomförs löpande och att de är omedelbara, holistiska och praktiskt genomförbara. En lyckad förändring av dagens skattefunktion kommer ge mervärde till företagets hela verksamhet. Hör av er om ni vill att vi ska hjälpa er påbörja denna förändring redan idag.

Läs rapporten om framtidens skattefunktion

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln