<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hållbarhet i skattefokus

PwC-skatteradgivning-Plant-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Plant-solid_0002_burgundy.pngPwC har tidigare skrivit att hållbarhet blir årets skattefråga 2017. I veckan höll SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ett seminarium på temat "Skatt - en hållbarhetsfråga?".

Myndigheter, investerare och samhälle efterfrågar en ökad öppenhet från företag kring hur och var de betalar skatt. Nya riktlinjer kommer från OECD och EU. I Sverige har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att uppmuntra företag att utarbeta en skattepolicy. Frågan har kommit i fokus sedan media uppmärksammat Lux Leaks och Panama Papers.

Tina Zetterlund, chef för KPMG skatt, menade att skatt nu ses som en riskfaktor. Tidigare sågs det som en kostnad som skulle minimeras och gav då ofta bonus till ansvariga. Antalet större företag som i sin redovisning även tar med ”the tax footprint” i olika avseenden ökar. Utvecklingen går mycket snabbt – skatt har blivit en hållbarhetsfråga, var Zetterlunds slutsats.

Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, menade att skatt påverkar varumärket och är en naturlig del av en riskanalys.

En skattepolicy bör enligt hans uppfattning innehålla följande:

  • Förbud mot eget skattefusk.
  • Avstå från skatteupplägg som man inte vet är tillåten. Detsamma med aggressiv skatteplanering.
  • Välj bort parter som inte sköter sina skatter.

Roger Persson Österman, professor på Stockholms Universitet, satte likhetstecken mellan CSR, Corporate Social Responsibility, och hållbarhet. Roger ställde frågan – ska vi ha en rättslig eller ”social” beskattning? Svaret är rättslig. Sverige är ett rättssamhälle och han pekade på det ”gråzonsproblem” som Skatteverkets uppfattning leder till.

De större företagen var representerade av Yvonne Bertlin, skattechef i Sverige för AstraZeneca. ”Se hållbarhetsredovisning av skatt som en möjlighet”, menade hon och informerade om att hennes bolag betalat 35 miljarder kronor i bolagsskatt under de senaste 10 åren, samt 65 miljarder i preliminära skatter och sociala avgifter under samma period. Siffror som talade för sig själv och blev än tydligare när de översattes till dagisplatser och läkarbesök. Bolaget sysslar inte med ”artficiell” skatteplanering, lade hon till. Där drog hon gränsen.

Bertlin lämnade även en rekommendation till regeringen i sammanhanget. I UK diskuteras en sänkning av bolagsskatten till cirka 15 procent. ”Taxes should be low but must be paid”, är den nya devisen. UK bjuder alltså tillbaka lite, menade hon. Det är viktigt att Sverige hänger med här och inte bara fokuserar på hållbarhet, sade hon.

Kommentar

Seminariet visar tydligt hur de politiska vindarna nu blåser.

En fara med Skatteverkets uppfattning är att den försvårar för företagen. Förutom att de ska kunna och förstå lagen, ska de nu även identifiera en ”osäkerhetszon” kring den som de ska hålla sig utanför.

Den som är osäker uppmanas att ställa dialogfråga till Skatteverket. Dels är det olyckligt att det behövs och dels är dessa idag offentliga. Ambitionen och fokus hos regeringen och Skatteverket bör i första hand vara att utforma tydligare regler.

Icke desto mindre – så här blåser vindarna just nu!

Genom PwC:s metodologi – Total Tax Contribution – kan vi hjälpa små som stora företag att redovisa motsvarande siffror som AstraZeneca gjorde. Genom att identifiera och mäta bolagets totala skattebidrag till de offentliga finanserna kan man på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera verksamhetens totala bidrag till vårt samhälle.

Likaså bistår vi med att utforma skattepolicys både för större och mindre bolag. Dessa tar ansats i generella förhållningssätt och anpassas sedan till att passa företaget.

Har du frågor om skatt?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu utreds 3:12-reglerna igen

Regeringen tillsatte den 25 maj en utredning för att utreda möjligheten till förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i ...

Läs artikeln